Csendes Percek szeptember 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 30., Cs, 04:00:01 CEST


      2004. szeptember 30. csütörtök

Jézus mondja: "Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a 
szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt 
énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt 
megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már 
tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. 
Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző 
nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, 
úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, 
ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az 
terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a 
lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, 
tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok énbennem, és 
beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, 
kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám 
dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a 
tanítványaim lesztek." "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy 
szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. 
Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a 
szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám 
parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket 
azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és 
örömötök teljessé legyen."
Jn 15,1-11.

        GYÜMÖLCSÖT HOZÓ METSZÉS

Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. 
Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, 
lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy 
még több gyümölcsöt teremjen. (Jn 15,1-2)
New York állam almatermesztő vidékén lakom. Tavasszal a táj 
körös-körül hatalmas fehér virágba borul. Csodálatos 
látvány. De láttunk-e már megmetszett fát? Nagy ágakat is 
lenyesnek, s úgy tűnik, csak a csonkok maradnak. Idővel 
azonban ezek a csonkok kihajtanak, és gyönyörű nagy almákat 
teremnek.
Életem is hasonlít az almafához. Néhány ága túl lombos, és 
metszésre szorul, másokat teljesen le kell vágni. Nem 
könnyű, amikor érzem, hogy Isten metszőollóval közelít 
felém. De hangja simogatóan szól szívemhez: "Csak azokat a 
dolgokat metszem le, amelyek a gyümölcstermést akadályozzák."
A metszés fájdalmas lehet, de szükséges. A büszkeség, az 
önbizalom, az irigység, a türelmetlenség elszívják a 
gyümölcsterméshez szükséges energiát. Ezért hát a kertész 
gondosan eltávolítja ezeket, és megmetsz, hogy sokkal több 
gyümölcsöt teremhessünk. Miért? A gyümölcs másokat táplál, 
éltet és fenntart. Bízhatunk abban, hogy Isten lelkileg 
gyümölcsözővé tesz minket, ha alávetjük magunkat a 
metszésnek, és engedjük, hogy ő lakozzon bennünk.

Imádság: Mindenek Teremtője, segíts, hogy bízzunk benned, és 
engedjük, hogy kezed elvégezze a szerető és bölcs kertész 
munkáját. Ámen.

Mi akadályoz meg a gyümölcstermésben?
        Anita Estes (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÉLELMISZERTERMELŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról