Csendes Percek szeptember 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 29., Sze, 04:00:01 CEST


       2004. szeptember 29. szerda

Amikor útban volt Jeruzsálem felé Jézus, Samária és Galilea 
között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele 
tíz leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: 
"Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" Amikor meglátta őket, 
így szólt hozzájuk: "Menjetek el, mutassátok meg magatokat a 
papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, 
amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon 
dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát 
adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: 
"Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? 
Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, 
csak ez az idegen?" És ezt mondta az Úr: "Kelj fel, menj el, 
hited megtartott téged."
Lk 17,11-19.

             HÁLAADÁS

Jézus ekkor így szólt: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? 
Hol van a többi kilenc?" (Lk 17,17)

Édesanyám nálunk lakott, amíg a rákbetegsége miatti műtét 
után lábadozott, és megkapta a 25 sugárkezelést. 
Megköszöntem Istennek a sikeres műtétet, de imádságom inkább 
csak kérésekből állt. Amikor azonban a tíz leprásról szóló 
történetet olvastam, tudtam, hogy Jézus leginkább a 
"köszönöm" szót szeretné hallani tőlem. 
Mi az, amiért hálás lehetek? - kérdeztem magamtól. 
Megpróbáltam tíz ilyen dolgot találni az előző nap eseményei 
közül. Mindenekelőtt a kórházba vezető havas úton való 
megtartatásért adtam hálát. Azután eszembe jutott, hogy 
édesanyámat hazaérkezése után felhívta a barátnője; a 
barátnőm bátorító e-mailje; volt erőm elmenni bevásárolni; 
volt elegendő pénz a vásárláshoz; a frissensült vacsora 
illata és íze; a férjem segítsége a mosogatásnál; a 
napsütés; édesanyám optimista hozzáállása a sugárkezeléshez; 
és a meleg otthon. Csodálatos! Mindjárt találtam tíz 
hálaadásra való okot. Nagyon jól éreztem magam.
Napi gyakorlatommá tettem a hálaadást. Néha egészen könnyű 
összeszedni tíz hálaadást, máskor nehezebb. Ha valami 
pozitív történik velem, gyakran ezt mondom magamban: Ez már 
a holnapi hálaadás egyik oka lesz. Ugyanakkor megtanultam 
azonnal köszönetet mondani az Úrnak.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük neked Fiadat, Jézust, és 
mindazt, amire ő tanít minket. Ámen.

Mi az a tíz tegnapi áldás, amelyeket ma megköszönhetek?
        Deb Vellines (Illinois, USA)

IMÁDKOZZUNK A RÁKBETEGEKÉRT ÉS CSALÁDJAIKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról