Csendes Percek szeptember 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 19., V, 04:00:01 CEST


        2004. szeptember 19. vasárnap

Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! - mondja Istenetek. 
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy 
letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen 
sújtotta az ÚR keze minden vétkéért. Egy hang kiált: 
Építsetek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes 
utat a kietlenben Istenünknek! Emelkedjék föl minden völgy, 
süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen 
egyenessé és a dombvidék síksággá! Mert megjelenik az ÚR 
dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. - Az ÚR maga 
mondja ezt. Egy hang szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit 
kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a 
mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az 
ÚR szele. - Bizony csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a 
virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj 
föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki 
örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda 
városainak: Itt van Istenetek! Az én Uram, az ÚR jön 
hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte 
jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, 
karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az 
anyajuhokat szelíden terelgeti.
Ézs 40,1-11.

          KÉSZEN ÁLLSZ-E?

Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki 
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. (1Pt 3,15)

Amikor Lynn, az egyedülálló anya újszülött gyermekével, 
Matthew-val hozzánk költözött, megkért, hogy tanítsam meg 
imádkozni. Másnap reggel, amikor családom elment otthonról 
és Matthew végre elaludt, csendességemre készülődtem. 
Meglepődtem, mert Lynn kopogtatott a szobám ajtaján. 
Behívtam, de mondtam neki, hogy épp imádkozom. "Pontosan 
ezért vagyok itt!" - mondta. Leült a földre, és rágyújtott 
egy cigarettára. "Rajta, imádkozz! Mintha itt se lennék, de 
hangosan mondd, hogy én is halljam!"
Próbáltam csukva tartani a szememet, de nem ment. Elkezdtem 
céltalanul lapozgatni a Bibliámat. "Olvass fel a 
Szentírásból!" - mondta halkan a Szentlélek, és az Ézs 40,1-
11-hez vezetett. Hangosan olvastam: "Vigasztaljátok 
népemet... az anyajuhokat szelíden terelgeti." "Várj csak! 
Ez honnan van?" - kérdezte Lynn, és eloltotta a cigarettáját.
Gyakran találkoztunk, és együtt imádkoztunk Matthew-ért. 
Lynn ma feleség és két gyermek anyja, Matthew pedig már 
hatéves. Lynn ma már kész számot adni Krisztusban való 
reménységéről, mert megismerte Isten szeretetét. Ő és 
Matthew is bárkivel tud hangosan imádkozni!

Imádság: Ó, Istenünk, köszönjük neked azokat, akik rólad 
tettek bizonyságot nekünk, és megtanítottak minket 
imádkozni. Segíts, hogy mi is tudjunk segíteni másoknak. Ámen.

Mindannyian tudunk változást hozni mások életébe.
         Jeanne M. Phelan (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐKÉRT! További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról