Csendes Percek szeptember 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Sze. 14., K, 04:00:01 CEST


       2004. szeptember 14. kedd

Arám királya háborút indított Izráel ellen. Tanácskozott 
udvari embereivel, hogy melyik helyen legyen a tábora. Az 
Isten embere azonban ezt az üzenetet küldte Izráel 
királyának: Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott 
vonulnak le az arámok. Izráel királya ekkor embereket 
küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, 
figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt 
többször is. Felháborodott emiatt Arám királya, összehívatta 
udvari embereit, és ezt mondta nekik: Miért nem jelentitek 
nekem, hogy ki tart a mieink közül Izráel királyával? Ekkor 
az egyik udvari embere így szólt: Senki, uram király! De az 
Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának 
még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban 
beszélsz. A király ezt parancsolta: Menjetek, és nézzetek 
utána, hogy hol van, hadd fogassam el! Jelentették neki, 
hogy most Dótánban van. Akkor lovakat, harci kocsikat és 
tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és 
körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája 
korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg 
lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: 
Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert 
többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így 
imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR 
megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele 
van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal. 
Amikor aztán az arámok rárontottak, így imádkozott Elizeus 
az ÚRhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte őket 
vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta 
nekik: Nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek 
utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, 
akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. Samáriába 
érkezve így szólt Elizeus: URam, nyisd ki a szemüket, hogy 
lássanak! Az ÚR megnyitotta a szemüket, és akkor látták, 
hogy Samária közepén vannak. Amikor Izráel királya meglátta 
őket, ezt kérdezte Elizeustól: Megölessem-e őket, atyám? Ő 
így felelt: Ne ölesd meg! Meg szoktad-e öletni azokat, 
akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal? Adj nekik 
kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, azután menjenek 
el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután 
ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek 
urukhoz. Nem is jöttek többé arám rablócsapatok Izráel 
országába.
2Kir 6,8-23.

          A HIT GYÚJTÓLENCSÉJE

Majd Elizeus így imádkozott: Uram nyisd meg a szemét, hadd 
lásson. (2Kir 6,17)

Az arám hadsereg azzal a céllal vette körbe Dótán városát, 
hogy elfogja Elizeus prófétát. Korán reggel, amikor a 
próféta szolgája meglátta, hogy az ellenség gyűrűbe fogta a 
várost, megrémült. Ekkor Elizeus imádkozott szolgája 
szemeinek megnyílásáért.
Mi volt Elizeus szándéka ezzel? Hogy látunk, vagy nem látunk 
bizonyos dolgokat, azon múlhat, ahogyan a valóságot 
érzékeljük. Egy teleszkóp nem hoz létre új égitesteket, de 
közülük némelyek csakis ezzel láthatóak. Egy mikroszkóppal 
sem tudunk baktériumokat teremteni, de a mikroszkóp 
szükséges ahhoz, hogy lássuk őket. Amikor a szolga szemei 
megnyíltak, meglátott egy másik hadsereget az ő oldalukon 
harcolni, Isten mennyei seregének sokaságát.
Hasonlóképpen, ha nem veszünk tudomást Istenről, az még nem 
csökkenti az ő valóságát. Sőt, Isten mindenkibe elhelyezi a 
vele való kapcsolat utáni vágyat. Bár a szó szoros 
értelmében képtelenek vagyunk felfogni, látni, hallani őt a 
természetes érzékszerveinkkel, mégis a hit képessé tesz 
minket erre. A hit az a gyújtólencse, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy meglássuk őt.

Imádság: Szerető Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy hit 
által tudhatjuk és érezhetjük, hogy mennyire szeretsz 
bennünket. Ámen.

A hit képessé tesz hallani és látni az Istent.
       Stephen M. Njiro (Onderstepoort, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK LELKI LÁTÁSRA VAN SZÜKSÉGÜK!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról