Csendes Percek november 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Nov. 14., V, 04:00:01 CET


       2004. november 14. vasárnap

Jézus szavai: "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd 
felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom 
nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok 
azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei 
Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és 
esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, 
akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt 
teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait 
köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt 
teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint 
ahogy mennyei Atyátok tökéletes." 
Mt 5,43-48.

            MEGBOCSÁTÁS

Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik 
üldöznek titeket. (Mt 5,44)

Örmény gyülekezetünkben nemrég ünnepeltük meg néhány 
testvérünk Azerbajdzsánból való érkezésének évfordulóját. 
Surik, aki korábban fogorvos volt ott, ezt mondta: "Hálás 
vagyok Istennek azért, hogy itt élhetek, és szabadon lehetek 
örmény hívő ember. Még most, tíz év után is az a legnehezebb 
dolog számomra, hogy másokért imádkozzak."
Surikot, Natasát és gyermekeiket üldözték a hitük miatt. 
Natasa elmondta, hogyan rejtette el gyermekeit, amikor 
közeledni látta a katonákat. A katonák le akarták lőni, de a 
parancsnok rájuk szólt: "Ez a fogorvos felesége, engedjétek el!"
Ma Surik és Natasa szabadon gyakorolhatja hitét. 
Csatlakoztak egy bibliatanulmányozó csoporthoz, és hívő 
életgyakorlatot folytatnak. Surik így mondja: "Igyekszem 
imádkozni honfitársaimért, örményekért és azeriekért 
egyaránt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus megtanít megbocsátani."
Jézus azt mondta tanítványainak, hogy imádkozzanak az őket 
üldözőkért. Azok a hívők, akik szerte a világon üldöztetést 
szenvednek, megértik, milyen nehéz engedelmeskedni ennek a 
parancsnak. Mi, akik szabadon élünk, imádkozhatunk azokért, 
akik veszéllyel és halállal néznek szembe Krisztusért.

Imádság: Szerető Istenünk, a gyűlölködés által törékennyé 
tett világban élünk. Taníts minket imádkozni 
ellenségeinkért, és szeretni az üldözőinket. Ámen.

Mit vagyok hajlandó elszenvedni hitemért?
        George Donigian (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A HITÜKÉRT ÜLDÖZTETÉST SZENVEDŐKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról