Csendes Percek majus 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 11., K, 11:50:19 CEST


           2004. május 11. kedd

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Mt 28,18-20.

         MENNYEI ÍGÉRET

Ezt mondta az Úr Józsuénak: Senki sem állhat ellened egész 
életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem 
maradok el tőled, nem hagylak el. (Józs 1,5)

Micsoda bátorítás lehetett Józsuénak Isten ígéretét hallani! 
Mózesen keresztül sokszor megtapasztalta már az Úr hatalmát 
és szabadítását. A fiatal Józsué látta, ahogyan a Vörös-
tenger kettényílik az Egyiptomból menekülő zsidó rabszolgák 
előtt. Tanúja lehetett, hogyan győzik le Amálékot, amikor 
Mózes feltartotta Isten botját. Látta, amikor Mózes vizet 
fakasztott a sziklából. És most Isten azt mondja neki: 
"Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam." 
Isten nekünk is ugyanezt ígéri, ha neki szolgálunk. Ez a 
csodálatos ígéret nem jelenti azt, hogy mindig minden simán 
fog menni. Mózesnek és Józsuénak is szembe kellett néznie 
nagy nehézségekkel, de Isten nem hagyta el őket, velük 
maradt a hányattatások és megpróbáltatások alatt is. Mi, 
Isten gyermekei bizakodhatunk, mert csodálatos Istenünk van, 
aki soha nem hagy el minket, ha az ő országának ügyét 
szolgáljuk. Ahogyan Mózessel és Józsuéval volt, úgy lesz 
velünk is. Bízhatunk ebben, mert ez mennyei ígéret.

Imádság: Köszönjük, Szent Istenünk, az ígéretet, hogy te 
mindig velünk leszel. Erősíts meg minket a szolgálatban, 
melyre elhívtál. Jézus nevében. Ámen.

Isten megígérte, hogy nem marad el tőlünk, és nem hagy el minket.
        Sharon Keeling (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY BÍZNI TUDJUNK ISTEN ÍGÉRETEIBEN!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról