Csendes Percek majus 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 3., H, 04:00:01 CEST


         2004. május 3. hétfő

Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást 
akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje 
egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem 
volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt 
és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és 
fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: 
Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr 
pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az 
adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, 
összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral 
tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta 
neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor 
leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és 
mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve 
börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor 
szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. 
Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor 
magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, 
elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem 
kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, 
amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant 
ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az 
egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei Atyám is 
veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő 
atyjafiának.
Mt 18,23-35.

          A NEHEZTELÉS GYÖTRELME

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, 
bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott 
nektek a Krisztusban. (Ef 4,32)

Egy közeli rokonom visszaélt a bizalmammal, és ezzel mélyen 
megsértett. Bár korábban mindig megbocsátottam neki, ezúttal 
nem voltam rá képes. Az eset szüntelenül ott zakatolt, 
forgott a fejemben, és nem hagyott nyugodni. Sebem nem 
tudott begyógyulni, mert újra és újra feltéptem. 
De a kapcsolatom nemcsak ezzel a családtagommal romlott meg, 
hanem Istennel is. Napról napra távolabb kerültem tőle, és 
egyre siralmasabbnak éreztem a helyzetem. A keserűség és 
gyötrelem körforgásának véget kellett vetni.
Amint imádkoztam és Isten igéjét kutattam, rájöttem, hogy 
csak a megbocsátás tudja a gyötrelmem láncát széttörni, és 
Istennel való kapcsolatomat helyreállítani. Miután 
megbocsátottam, már nem úgy gondoltam a rokonomra, mint aki 
engem megsértett, hanem azt láttam benne, akinek Isten 
kegyelmére van szüksége. Nem rendeződött el köztünk azonnal 
minden, de lehetővé vált az új kezdet. 
Krisztus a legnagyobb áldozatot hozta bűneinkért, s ez 
teljes bűnbocsánatot jelent. Ha valóban a követői vagyunk, 
akkor ugyanezt kell tennünk.

Imádság: Drága Urunk, segíts megbocsátanunk másoknak, 
amiként te is megbocsátottál nekünk. Ámen.

A megbocsátás megváltoztat minket is, és a másokról kialakított képünket is.
        Jane E. Maxwell (New York, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ELIDEGENÜLT CSALÁDTAGOKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról