Csendes Percek majus 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Május. 2., V, 04:00:01 CEST


        2004. május 2. vasárnap

Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, 
egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a 
törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk 
meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek 
alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus 
Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek 
meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs 
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem 
nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha 
pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és 
ígéret szerint örökösök. 
Gal 3,23-29.

            A ZENE VARÁZSA

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek 
vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal 3,28)

Van a seregben egy barátom, aki néhány évet európai 
szolgálatban töltött. Berlinben, az amerikai katonai 
zenekarban mint klarinétos kapott beosztást. Tőle hallottam, 
hogy egy alkalommal olyan fesztiválon vettek részt, ahová 
több országból érkeztek zenekarok, és a műsorba egy közös 
fellépést is beiktattak. A zenészek között igencsak 
akadozott a kapcsolat, mivel nem beszélték egymás nyelvét. 
De amikor a közös műsorra került sor, a nyelvi akadály 
egyszeriben eltűnt, és a produkció remekül sikerült. Nem 
számított, ki milyen nyelven beszél, mivel a zene nyelvét 
valamennyien jól ismerték.
Pontosan ez a helyzet a keresztyének esetében is. Nincs 
különös jelentősége a nyelvnek, a kulturális különbségnek, 
bőrszínnek, nemzetiségnek vagy a nemeknek, mivel mindannyian 
Isten gyermekei vagyunk, vagyis Krisztusban testvérek. 
Valamennyien egy nagy családhoz tartozunk, akiket Isten 
egyformán szeret, elfogad és bűnbocsánatban részesít. Talán 
nem értjük egymás szavát, de a szívünkben ugyanaz a dallam 
muzsikál.

Imádság: Istenünk, segíts elfogadni különbözőségeinket, és 
úgy szeretni egymást, ahogy te szeretsz minket. Ámen.

Isten mindannyiunk szívébe a szeretet dallamát véste.
         Jacob C. Schneider (Maryland, USA)

IMÁDKOZZUNK A NEMZETKÖZI BÉKESZERVEZETEKÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról