Csendes Percek aprilis 24.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2004. Ápr. 24., Szo, 04:00:01 CEST


        2004. április 24. szombat

Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." 
Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek 
ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül 
hívja; amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr 
nevét, üdvözül." De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem 
hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? 
Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, 
ha nem küldettek el? Így van megírva: "Milyen kedves azoknak 
a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!" Csakhogy nem 
mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás 
mondja: "Uram, ki hitt a mi beszédünknek?" A hit tehát 
hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.
Róm 10,11-17.

          AZ EVANGÉLIUM EREJE

Pál így írta: "Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen 
Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére." (Róm 1,16)

Huszonéves koromban vasárnap reggelente mindig eljártam a 
gyülekezetbe, mert fontos és jó dolognak tartottam. Reméltem 
azonban, hogy nem tudják ezt meg a szomszédaim. Féltem, hogy 
különcnek tartanának emiatt.
Később részt vettem egy bibliatanulmányozási sorozaton, 
melyet Pál apostolnak a rómaibeliekhez írott leveléről 
tartottak. Amikor a lelkész a Róm 1,16-ról beszélt egy 
írásvetítő segítségével, úgy éreztem, mintha valaki fényt 
gyújtott volna életemben. A bennem lévő sötétség helyét 
átvette a világosság, a betűk megelevenedtek a 
vetítővásznon, szinte lélegeztek és beszéltek hozzám.
Abban a percben megváltoztam. Mindez húsz évvel ezelőtt 
történt, és Isten azóta is formál engem, és nagy dolgokat 
végez el életemben. Büszke vagyok az evangéliumra, és 
örömmel beszélek másoknak mindarról, amit Isten véghezvihet 
az ember életében.

Imádság: Drága Mennyei Atyánk, kérünk, hadd világítson 
mindig rá az ige bűneinkre, és nyissa meg szívünket 
örökkévaló szereteted előtt. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Mit tudok elmondani másoknak Isten bennem elvégzett munkájáról?
        Barbara Cantrell (Yorkshire, Anglia)

IMÁDKOZZUNK A BIBLIACSOPORTOK VEZETŐIÉRT!További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról