[Pályázatok] Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek / EACEA/18/12

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2012. Aug. 13., H, 09:01:05 CEST


Cím: Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek /
EACEA/18/12
Kiíró: Európai Bizottság
Határidő: 2012. 09. 17.
Pályázhat: - regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,

- európai területi együttműködési csoportosulások
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit 
szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő 
programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több társszervezővel 
együtt valósítják meg (B eljárás), ez(ek) a szervezet(ek) a következő(k)
lehet(nek):
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,

- európai területi együttműködési csoportosulások,
- nonprofit nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit 
szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő 
programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal 
rendelkeznek, valamint a programországok valamelyikében a pályázat 
benyújtási határidejének időpontjában legalább 2 éve hivatalosan bejegyzett 
szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh 
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia ( 2 ),

- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós 
programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban 
meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és 
rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország
-------------------------
Pályázati felhívás - EACEA/18/12
            Fiatalok lendületben program
    Ifjúsági támogató rendszerek - 4.6. alprogram - Partnerségek
               (2012/C 187/10)

1. Célkitűzések és leírás
A pályázati felhívás célja a regionális vagy helyi közintézményekkel vagy az 
ifjúsági szektorban európai szinten működő más érdekeltekkel kialakított 
partnerségek támogatása annak érdekében, hogy hosszú távon olyan projektek 
jöjjenek létre, amelyek önmagukban egyesítik a Fiatalok lendületben program 
különböző intézkedéseit.
Ez a mechanizmus arra hivatott, hogy az erőforrások egyesítése és a 
gyakorlatok összegzése révén ösztönözze az Európai Bizottság - amelyet e 
téren az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 
képvisel - és az ifjúságpolitika területén tevékenykedő különféle szereplők 
közötti szinergiákat és együttműködést, hogy a program a lehető legnagyobb 
hatást érje el, és a kedvezményezettek száma magasabb legyen.
Ez a felhívás projektek részére biztosít támogatást.
1.1. Konkrét célkitűzések és prioritások A szóban forgó partnerségek konkrét 
célkitűzései a következők legyenek:
- a regionális vagy helyi közintézmények vagy az ifjúsági szektorban működő 
más érdekeltek ösztönzése arra, hogy részt vegyenek az európai ifjúsági és 
nem formális oktatási tevékenységekben,
- az előbbiek mint az ifjúságpolitika terén tevékenykedő, a fiataloknak és 
ifjúságsegítőknek nem formális tanulási lehetőségeket biztosító szervek 
kapacitásépítésének támogatása,
- fenntartható hálózatok fejlesztésének, a legjobb gyakorlatok cseréjének, 
valamint a nem formális oktatás elismerésének az ösztönzése.
Előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek legjobban tükrözik az alábbi
prioritásokat:
A Fiatalok lendületben program állandó prioritásai:
- a fiatalok részvétele,
- kulturális sokszínűség,
- európai polgárság,
- hátrányos helyzetű fiatalok részvétele.
A Fiatalok lendületben program éves prioritásai:
- a fiatalok munkanélkülisége, szegénysége és marginalizálódása,
- kezdeményezőkészség, kreativitás és vállalkozói készség, 
foglalkoztathatóság,
- tömegsport és szabadtéri tevékenységek,
- globális környezeti kihívások és az éghajlatváltozás.
Előnyben részesülnek továbbá azok a jól felépített, hosszabb időkeretet 
átfogó projektek, amelyek a tervek szerint multiplikációs hatást és 
fenntartható eredményeket érnek majd el.
1.2. A partnerség jellemzői
Ez a pályázati felhívás egy olyan program kidolgozását kívánja támogatni, 
amely a Fiatalok lendületben program által ösztönzött tevékenységek közül 
egyet vagy több tevékenység kombinációját foglalja magában.
A tevékenységi program lehet:
- a pályázó által közvetlenül végrehajtott program (A eljárás),
- vagy a projekt megtervezésében és végrehajtásában nagymértékben részt 
vevő, a pályázó által a pályázat benyújtásakor megnevezett "társszervező 
partnerrel/partnerekkel" együttműködésben végrehajtott program (B eljárás).
A tevékenységi programban mindkét esetben (mind az A, mind a B eljárás
esetében) lehetőség van "társult partnerek" részvételére. A társult 
partnerek részt vesznek a projekt tervezett tevékenységeinek 
végrehajtásában, azonban nem ugyanolyan mértékben és szinten, mint a 
társszervezők.

2. Támogatható pályázók
Pályázatot a következők nyújthatnak be:
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,
- európai területi együttműködési csoportosulások
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit 
szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő 
programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Amennyiben a projekt tevékenységi programját egy vagy több társszervezővel 
együtt valósítják meg (B eljárás), ez(ek) a szervezet(ek) a következő(k)
lehet(nek):
- regionális vagy helyi szintű közintézmények,
- regionális és/vagy helyi szintű közintézmények társulásai vagy hálózatai,
- európai területi együttműködési csoportosulások,
- nonprofit nem kormányzati szervezetek (NGO-k),
- olyan európai szinten, az ifjúságpolitika területén tevékenykedő nonprofit 
szervezetek (ENGO), amelyek a Fiatalok lendületben programban részt vevő 
programországok közül legalább nyolcban rendelkeznek tagszervezettel,
- olyan vállalatok/vállalkozások/profittermelő szervek, amelyek a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás keretében az ifjúság érdekében tevékenykednek.
Kizárólag azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek jogi státusszal 
rendelkeznek, valamint a programországok valamelyikében a pályázat 
benyújtási határidejének időpontjában legalább 2 éve hivatalosan bejegyzett 
szervezetként működnek.
A programországok a következők:
- az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh 
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia ( 2 ),
- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országai: Izland, 
Liechtenstein, Norvégia és Svájc,
- az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós 
programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban 
meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és 
rendelkezéseknek megfelelően: Horvátország és Törökország.

3. Támogatható témák és pályázatok
A projektnek az ifjúságpolitika és a nem formális oktatás területéhez 
kapcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell tartalmaznia.
E pályázati felhívás keretében a következő tevékenységek jogosultak
támogatásra:
- nemzetek közötti ifjúsági csereprogramok,
- nemzeti vagy nemzetek közötti ifjúsági kezdeményezések,
- Európai Önkéntes Szolgálat,
- képzés és kapcsolatépítés.
A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó specifikus 
feltételrendszernek megfelelő tevékenységi programot kell benyújtaniuk.
A tevékenységi programnak ezenfelül a projekt koordinálását és a partnerség 
láthatóságát biztosító tevékenységeket is magában kell foglalnia.
A tevékenységi programot 2013. március 1. és 2013. szeptember 1. között meg 
kell kezdeni, és legfeljebb 2 évig (24 hónapig) tarthat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e pályázati felhívás keretében egy pályázó 
csak egy projektpályázatot nyújthat be.

4. Elbírálási szempontok
A támogatható pályázatok értékelése a következő szempontok alapján
történik:
4.1. Minőségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető pontszámból a minőségi kritériumok 
80%-ot tesznek ki.
Az értékelésben a következő minőségi kritériumokat veszik figyelembe:
- A projekt kapcsolódása a felhívás célkitűzéseihez, prioritásaihoz és 
témáihoz (30%) E tekintetben a következő szempontokat értékelik:
a) a projekt megfelelősége a Fiatalok lendületben program általános 
célkitűzéseinek;
b) a projekt megfelelősége a pályázati felhívásban szereplő célkitűzéseknek 
és prioritásoknak, beleértve a 2012-re vonatkozó éves prioritásokat is.
- A projekt és a benne szereplő munkamódszerek minősége (50%) E tekintetben 
a következő szempontokat értékelik:
c) a tevékenységi program magas színvonala a tartalom és a módszertan, az 
egyértelműség és a következetesség szempontjából; adott esetben a partnerek 
együttműködésben betöltött tényleges szerepe leírásának egyértelműsége, 
valamint a partnereknek a projekt/együttműködés létrehozásával kapcsolatos 
tapasztalata és motivációja;
d) általában véve a Fiatalok lendületben program, konkrétan pedig az Európai 
Bizottság és a pályázó közötti partnerség láthatósága;
e) a projekt hatóköre; más szóval multiplikációs hatása, illetve különösen 
fenntartható hatása, valamint hosszú távú életképessége;
f) a fiatalok aktív részvétele a projektben;
g) a projekt eredményeinek terjesztésére és felhasználására irányuló 
intézkedések minősége;
h) a költségvetés összhangja a munkaprogramban tervezett tevékenységekkel.
4.2. Mennyiségi kritériumok
Az értékelési eljárás során elérhető összpontszámból a mennyiségi 
kritériumok 20%-ot tesznek ki.
Az értékelésben a következő mennyiségi kritériumokat veszik figyelembe:
- A projektben szereplő résztvevők és projektszervezők profilja és száma,
nevezetesen:
a) a projektben részt vevő országok száma;
b) a projektben közvetlenül érintett fiatalok - köztük a hátrányos helyzetű 
fiatalok - és ifjúságsegítők száma.

5. Rendelkezésre álló költségvetés
A pályázati felhívás alá tartozó projektek társfinanszírozására elkülönített 
teljes költségvetés becsült összege 2 500 000 euró. Az egyes projektekre 
nyújtott támogatás maximális összege 100 000 euró. Az Ügynökség által 
nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja meg egy-egy projekt 
teljes támogatható költségeinek 50%-át.
A pályázóknak az egyes támogatható tevékenységekre vonatkozó finanszírozási 
szabályoknak megfelelő költségvetést kell benyújtaniuk.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a 
rendelkezésre álló teljes támogatási keretet. Ezenfelül, noha a projektek 
kiválasztásában törekedni fognak a kiegyensúlyozott földrajzi lefedettségre, 
az országonként finanszírozott projektek számának meghatározásakor a 
legfontosabb tényező a minőség lesz.

6. A pályázatok benyújtásának határideje A támogatási pályázatokat az EU 
valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani az erre a célra kialakított 
elektronikus űrlapon.
Az űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
A megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlapot 2012. szeptember 
17-én 12 óráig (dél, brüsszeli idő szerint) kell beküldeni.
A pályázatból egy nyomtatott változatot is be kell küldeni legkésőbb 2012.
szeptember 17-ig az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ?Youth in Action? 
programme - EACEA/18/12 BOUR 4/029 Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
- postai úton (a postai bélyegző dátumának figyelembevételével),
- expressz futárszolgálat útján, a futárszolgáltatást biztosító cég általi 
átvétel dátuma alapján (a pályázati űrlaphoz csatolni kell az eredeti 
átvételi elismervény másolatát).
Nem fogadhatók el a faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok.

7. További információ
A pályázatokat az EACEA/18/12. sz. pályázati felhívás pályázati 
útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően, az erre a célra 
készült űrlapon, a megfelelő mellékletekkel együtt kell benyújtani. Az 
említett dokumentumok az alábbi internetes címen találhatók meg:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
-- 
This email was Anti Virus checked by Astaro Security Gateway. http://www.astaro.com


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról