[Pályázatok] Gyermek csoportos programok támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2011. Sze. 28., Sze, 10:57:31 CEST


Cím: Gyermek csoportos programok támogatása
Kiíró: Lakóhelyünkért Alapítvány
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: - alap, középfokú és felsőoktatási intézmények
- művészetoktatási intézmények
- diákönkormányzatok
- osztályközösségek
- oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
- egyesületek
- sportegyesületek
- klubok
- alapítványok
- egyházközösségek
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS !!!
                 "Gyermek csoportos programok támogatása"

A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, pályázatot
hirdet gyermek és/vagy ifjúsági csoportos programok támogatására.

1. A pályázat célja:
A pályázat célja, gyermek és ifjúsági szervezetek 2011. október 01. és
2012. december 31. között lebonyolítandó belföldi programjainak
támogatására, melyek hozzájárulnak a 6-18 éves gyermekek és fiatalok
közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és
tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint
egészséges életmódra nevelnek.
A pályázati cél lebonyolítását azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket
összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító magyarországi szervezetek,
intézmények, szolgáltató vállalkozások alkotják, melyek a fenti célnak
megfelelő programok megvalósítását is vállalják a 6-18 éves korosztály
számára.

2. Pályázható programok:
- gyermek táborok (nyári tábor, edzőtábor, gólyatábor)
- erdei iskola
- osztálykirándulás (kirándulás)

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája:
A pályázat keretében támogatás, a program lebonyolításához legfőképpen
szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosításának igénybevételére
nyújtható be.

A támogatás mértéke vissza nem térintendő támogatásként kerül
meghatározásra, illetve kiosztásra.

4. A támogatás mértéke:
A benyújtott pályázat támogatásának mértéke meghatározott, részletek a
pályázati kiírás ismertető mellékletében találhatóak. (a pályázati
ismertető, illetve a pályázati adatlap a palyazat.alapitvany at gmail.com
e-mailcímen kérhető )

5. A támogatás folyósítása:
Egy összegben történik.
A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, az
alapítvány a támogatási összeget nem a pályázatok nyerteseinek fizeti ki,
hanem közvetlenül a kiválasztott táborhelyszín üzemeltetőjének, a program
megvalósítása után közvetlen kerül elszámolásra.
Indoklásként, az alapítvány kuratóriuma csak így látja biztosítottnak, hogy
a megítélt támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban meghatározott
célra kerül felhasználásra.

A pályázat támogatói:
Cégek, vállalkozások, magánszemélyek, egyesületek, és mint olyan, a
pályázat kiírója a Lakóhelyünkért Alapítvány.

Pályázható időszak: 2011. október 01. - 2012. december 31. közötti időszak
A pályázat nem zárja ki az egyéb pályázatokon való részvételt.

Pályázatot nyújthatnak be:
- alap, középfokú és felsőoktatási intézmények
- művészetoktatási intézmények
- diákönkormányzatok
- osztályközösségek
- oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
- egyesületek
- sportegyesületek
- klubok
- alapítványok
- egyházközösségek
A beadott pályázatnak tartalmaznia kell: ( mellékletként csatolva )
- kitöltött pályázati adatlap
- az oktatási intézmények esetében, az igazgató beleegyezése a pályázaton
való részvételhez
- programterv
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban leírt adatok, programterv, létszám
stb. a valóságnak megfelelnek, illetve hogy a pályázó vállalja a
felelősséget a pályázat tartalmáért és lebonyolításáért

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2012. június 30-ig folyamatos, illetve a pályázat lezártáig.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a
palyazat.alapitvany at gmail.com e-mailcímre.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban
közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és a
fentebb megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A hiányosan beküldött pályázatokat a kuratórium az elbírálásnál nem veszi
figyelembe. Hiánypótlásra egyszeri alkalommal nyílik lehetőség, a
meghatározott időpontig.

Fontos tudnivalók:
- a pályázott időszak minimum 2 nap/1 éjszaka lehet (teljes ellátással)
- minimum csoportlétszám 20 fő gyermek + kísérők
- pályázati ismertető illetve adatlap e-mailben (p
alyazat.alapitvany at gmail.com) kérhető
- a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatos

Egy pályázó (lásd pályázók köre) különböző csoportjaira, osztályaira,
egyszerre több pályázatot is benyújthat. Mindegyik külön kerül elbírálásra.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében, illetve ha a rendelkezésre álló
időintervallum kiosztásra került, a lejárat előtt lezárja a pályázatot.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a kiíró kuratóriuma a beérkezés sorrendjében folyamatosan
bírálja el, heti rendszerességgel.

A pályázók értesítése:
A pályázók értesítése - minden pályázó értesítésre kerül - a pályázat
beérkezésétől számított 14 napon belül elektronikus úton történik. A
nyertes pályázók egyben a támogatási szerződést is megkapják elektronikus
mellékletként csatolva.

A pályázati cél kizárólag az alábbi táborhelyszínekre vonatkozhat:
- Nemesnádudvar
- Bogács
- Somogydöröcske
- Tápiószentmárton
- Parádfürdő
- Kerecsend
- Szigetszentmárton
- Tiszaföldvár
- Salgótarján
- Fonyód
A táborhelyszínek a Lakóhelyünkért alapítvány központi weboldalán (
http://www.szallasinfo.shp.hu), vagy az alapítvány képviseleti weboldalán (
http://www.taborhelyszinek.hu) tekinthetők meg.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról