[Pályázatok] Gyermekek táboroztatása 2011

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Nov. 6., Szo, 11:07:17 CET


Cím: Gyermekek táboroztatása 2011
Kiíró: Lakóhelyünkért Alapítvány
Határidő: 2011. 01. 31.
Pályázhat: - alap és középfokú oktatási intézmények
- művészetoktatási intézmények
- diákönkormányzatok
- osztályközösségek
- oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
- egyesületek
- sportegyesületek
- klubok
- alapítványok
- egyházközösségek
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS !!!
"Gyermekek táboroztatása 2011"
A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, pályázatot
hirdet gyermek- és/vagy ifjúsági táborozási programok támogatására.
1. A pályázat célja:
A pályázat célja gyermek- és ifjúsági szervezetek belföldi táborainak
támogatása, melyek hozzájárulnak a 6-25 éves gyermekek és fiatalok
közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és
tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint
egészséges életmódra nevelnek.
A pályázati cél lebonyolítását azon gyermek- és/vagy ifjúsági közösségeket
összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító magyarországi szervezetek,
intézmények, szolgáltató vállalkozások alkotják, melyek a fenti célnak
megfelelő programok megvalósítását is vállalják a 6-25 éves korosztály
számára.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 Ft,
azaz tízmillió forint
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton legalább 50 000 Ft, illetve legfeljebb 400 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.
A pályázat keretében támogatás, a táborozás lebonyolításához legfőképpen
szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosításának igénybevételére
nyújtható be.
4. A támogatás mértéke:
A benyújtott pályázat támogatásának mértéke maximum a projekt elszámolható
összes költségének 30%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum
a bekerülési költségek 70%-a.
5. A támogatás folyósítása:
Egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A pályázatkiíró a
támogatási összeget a támogatási, és a táborozási szerződés mindkét fél
által történő aláírását követően utalja át.
A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, az
alapítvány a támogatási összeget nem a pályázatok nyerteseinek fizeti ki,
hanem közvetlenül a kiválasztott táborhelyszín üzemeltetőjének kerül
átutalásra.
Indoklásként, az alapítvány kuratóriuma csak így látja biztosítottnak, hogy
a megítélt támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban meghatározott
célra kerül felhasználásra.
Pályázható időszak: 2011 év (március 01-jétől december 31-ig)
A pályázat nem zárja ki az egyéb pályázatokon való részvételt.
Pályázatot nyújthatnak be:
- alap és középfokú oktatási intézmények
- művészetoktatási intézmények
- diákönkormányzatok
- osztályközösségek
- oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
- egyesületek
- sportegyesületek
- klubok
- alapítványok
- egyházközösségek
A beadott pályázatnak tartalmaznia kell: ( mellékletként csatolva )
- kitöltött pályázati adatlap
- az oktatási intézmények esetében, az igazgató beleegyezése a pályázaton
való részvételhez
- programterv
- részletes költségvetés készítése, amely tartalmazza az összes költséget
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban leírt adatok, programterv,
költségvetés stb. a valóságnak megfelelnek, illetve vállalja a felelősséget
a pályázat tartalmáért és véghezviteléért
A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
2011. január 31.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a
pappne.irma at gmail.com e-mailcímre.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban
közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott
megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Fontos tudnivalók:
- a pályázott időszak minimum 7 nap/6 éjszaka lehet (teljes ellátással)
- minimum csoportlétszám 30 fő+kísérők
- a költségvetésnek tartalmaznia kell: szállás, teljes ellátás ( reggeli,
ebéd, vacsora),
- pályázaton elnyerhető minimum összeg: 50 000 Ft , maximum 400 000 Ft
- pályázati adatlap e-mailben (pappne.irma at gmail.com) is kérhető
- a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatos
Egy pályázó (lásd pályázók köre) különböző csoportjaira, osztályaira,
egyszerre több pályázatot is benyújthat. Mindegyik külön kerül elbírálásra.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben
a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett
pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további
beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy
módosított pályázati felhívás keretében.
A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a kiíró kuratóriuma a beérkezés sorrendjében folyamatosan
bírálja el, hó végi rendszerességgel. Fenntartja továbbá a jogot, ha a
felhasználható keretösszeg időközben már odaítélésre került, még a végső
beadási határidő előtt lezárja a pályázatot.
A pályázók értesítése:
A pályázók értesítése - minden pályázó értesítésre kerül - a végső lezárást
követő 15 napon belül elektronikus úton történik. A nyertes pályázók egyben
a támogatási szerződést is megkapják elektronikus mellékletként csatolva.
Az elnyert pályázati összeg kizárólag az alábbi táborhelyszíneken
érvényesíthető:
- Balatonszárszó üdülő
- Somogydöröcske
- Bogács
- Szigetszentmárton
- Parádfürdő
A pályázati adatlapon a megfelelő rubrikába kérjük tüntessen fel legalább
kettő lehetséges táborhelyszínt, elsődlegességi sorrendben.
http://www.szallasinfo.shp.hu

 További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról