[Pályázatok] Díjak önkéntes szervezeteknek

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2010. Jún. 17., Cs, 11:23:38 CEST


Cím: Díjak önkéntes szervezeteknek
Kiíró: Telenor Magyarország Zrt.
Határidő: 2010. 08. 01.
Pályázhat: üzleti és nem üzleti szervezetek, magánszemélyek egyaránt. A
pályázatban nem vehetnek részt a Telenor munkavállalói, megbízottai
(ideértve a közvetlen vállalkozói kapcsolatot is), ezen személyek
hozzátartozói és/vagy általuk irányított vagy (részben) tulajdonukban álló
gazdasági társaságok, szervezetek.
-------------------------
Díjak önkéntes szervezeteknek
Mi a célunk?
- A digitális technika a társadalom minden szintjén óriási lehetőségeket
kínál, az önkéntes szektort is beleértve. A Telenor e potenciál
hasznosítása érdekében pályázatot hirdet önkéntes szervezetek számára
ingyenes vezeték nélküli hozzáférés igénylésére.
Hogyan ítéljük oda a díjakat a gyakorlatban?
- Arra kérjük fel az önkéntes szervezeteket, hogy pályázzák meg az ingyenes
vezeték nélküli hozzáférés lehetőségét. A pályázatokat leleményesség és
potenciális "jobbító" hatás alapján bíráljuk el.
Hogyan zajlik a díjazás?
- A Telenor társfinanszírozza a legjobb ötletet. A díjakat a Digitális
Magyarország konferencián adjuk át, amelyre előreláthatólag 2010 őszén
kerül sor.

A Telenor Magyarország Zrt. (a továbbiakban Telenor) pályázatot hirdet,
melynek célja, hogy a digitális és a mobiltechnológia nyújtotta lehetőségek
révén elősegítse Magyarország társadalmi és gazdasági fejlődését.
1. A pályázat feltételei
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített dolgozattal,
esetleírással, amely előremutató (mobil technológiára és mobilinternetre
koncentráló) digitális ötleteket tartalmaz, mely ötletek ösztönözhetik a
következő évtized gazdasági fejlődését. A pályázat további feltétele, hogy
pályamunka a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben,
sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került,
vagy azt nem valósították meg, vagy a megvalósítást nem kezdték el.
A Telenor a pályázat tárgyának megvalósulásához nyújt pénzbeli támogatást,
annak szerzői jogai a pályázónál maradnak.
A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatot a kizárólag a Telenor nyújtotta telekommunikációs
lehetőségek segítségével valósítja meg.
A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz is, hogy a
Telenor a pályázatot teljes egészében vagy részleteiben a nyilvánosság elé
tárja.
A díjak odaítélését szakértő zsűri felügyeli. A zsűri tagjait a digitális
innováció terén megszerzett szakértelmük és elért sikereik alapján
választjuk ki.
2. A pályázók köre:
Pályázhatnak üzleti és nem üzleti szervezetek, magánszemélyek egyaránt. A
pályázatban nem vehetnek részt a Telenor munkavállalói, megbízottai
(ideértve a közvetlen vállalkozói kapcsolatot is), , ezen személyek
hozzátartozói és/vagy általuk irányított vagy (részben) tulajdonukban álló
gazdasági társaságok, szervezetek.
3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:
A pályázatokat a pályázó által kijelölt bírálóbizottság bírálja el. A
pályázati díj kategóriánként 3 millió forint. A Telenor fenntartja a jogot
a kategóriánként kiosztandó díjak számának meghatározására.
A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének
megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy - arra érdemes pályamű
hiányában - helyezettet ne hirdessen.
5. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. augusztus 1.
6. A pályázatok benyújtásának helye:
A pályázatokat elektronikus formában a digitalispalyazat at telenor.hu
e-mailcímre várjuk.
7. A pályázatok eredményhirdetése
Eredményhirdetésre előreláthatólag a 2010 őszén megtartandó Digitális
Magyarország konferencián kerül sor. Az eredményhirdetésről, a díjátadás
helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat
végeredménye, a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a kiíró
honlapján (http://www.telenor.hu) is közzétételre kerülnek.
http://www.telenor.hu

-------------------------------------------------------

A Telenor Magyarország Zrt. további pályázatokat is kiírt, érdemes 
felkeresni honlapjukat.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról