[Pályázatok] A Magyar Telekom újra meghirdeti civil szervezetek számára, három évre szóló stratégiai partnerség pályázatát

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Okt. 28., Sze, 11:16:03 CET


Cím: A Magyar Telekom újra meghirdeti civil szervezetek számára, három évre
szóló stratégiai partnerség pályázatát
Kiíró: Magyar Telekom Csoport
Határidő: 2009. 11. 06.
Pályázhat: Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program
megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő,
kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek - alapítványok,
egyesületek.
-------------------------
Pályázati felhívás - A Magyar Telekom újra
       meghirdeti civil szervezetek számára, három évre
         szóló stratégiai partnerség pályázatát

A pályázás lehetősége továbbra is minden szervezet számára nyitott, akár
benyújtotta pályázatát az első kiírás alkalmával, akár nem.
Fontos kiemelni, hogy kizárólag olyan pályázatokat várunk, melyek a
kijelölt fókuszterületeknek valamint a formai követelményeknek megfelelnek,
három évre szóló programtervet és hiteles költség-, illetve kidolgozott
kommunikációs tervet tartalmaznak. Az elbírálás során ezeket a szempontokat
"A Magyar Telekom hozzáad" program kuratóriuma kiemelt figyelemmel
vizsgálja.
Az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek fókuszában új,
megvalósítás előtt álló projektek vannak.
A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként -
küldetésével összhangban - elkötelezett a fenntartható fejlődés elve, ezen
belül a társadalmi szerepvállalás ügye iránt, melyet számos példával
bizonyít.
Jelen pályázati kiírással a vállalat célja, hogy olyan partneri viszonyt
alakítson ki civil szervezetekkel, mely három éven keresztül biztos
pénzügyi alapot nyújt a pályázaton nyertes szervezetek programjainak
megvalósításához, elősegítve a magyar társadalom számára kiemelten hasznos
célok megvalósulását. Ehhez kapcsolódóan kiemelt cél a Magyar Telekom
támogatói ismertségének növelése.
A pályázó szervezeteknek szem előtt kell tartaniuk a vállalat által
képviselt alapelvet, mely szerint a Magyar Telekom kiemelt hangsúlyt fektet
az innovációra, azaz a legújabb technológiák alkalmazásával, és az ezen
alapuló termékek és szolgáltatások nyújtásával teremti meg a lehetőségét
annak, hogy ügyfelei ezen eszközök segítségével kommunikáljanak és
megosszák élményeiket szeretteikkel, barátaikkal és ismerőseikkel. Az
Együtt. Veled jelmondatnak jelen pályázati kiírás esetében is érvényesülnie
kell. Az alábbiakban felsorolt három fókuszterület mindegyikében azokat a
pályázatokat várjuk, melyek a társadalmi és környezeti problémákra
vonatkozóan olyan programot terveznek megvalósítani, melyek a lehető
legszélesebb rétegekhez jutnak el, és az érintettség megteremtésével
összekovácsolnak különböző társadalmi csoportokat. Fontos a közös sikereken
és élményeken alapuló közösségteremtés.

A pályázati lehetőség három területre terjed ki:
1. Fenntarthatóság, azon belül kiemelten a digitális felzárkóztatás,
valamint a felnövekvő nemzedék szemléletformálása a fenntartható fejlődés
elvei mentén.
2. Tudományos ismeretterjesztés, olyan kezdeményezések, melyek a mindennapi
tudományt, az alkalmazott technológiákat, valamint napjaink innovatív
tudományos felfedezéseit közérthető módon közvetítik a lakosság felé.
3. Egészségügy, azon belül specifikusan egészségvédelem, megelőzés -
prevenciós programok.

Általános követelmények:
- pályázó olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek
megfelelnek a Magyar Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak.
Lehetőség szerint használja fel az adott probléma megoldásához a korszerű
infokommunikációs technológiákat,
- a pályázat kötelező eleme a részletes kommunikációs terv (a program
megvalósítása során a kommunikáció megszervezésére pályázó szervezet
kommunikációs ügynökséget alkalmazhat)

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában
közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten
közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek - alapítványok, egyesületek.

Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai
szervezetek.

A pályázaton maximum két nyertest hirdetünk. A nyertes szervezetekkel
tartós adományozási megállapodást kötünk.
Az éves adomány összege szervezetenként 10 millió forint. A pályázónak
rendelkeznie kell a program megvalósításához szükséges összeg 25
százalékával, de minimum 3 millió forinttal, éves bontásban. Ezen évi
minimum 3 millió forint, készpénzben rendelkezésre álló forrást jelent,
melyet a pályázó biztosíthat egyéb pályázatokon nyert támogatásokból
(állami, önkormányzati, uniós) kivéve más vállalatoktól származó
támogatások. A program megvalósításához ezen felül felhasználhatóak egyéb
szolgáltatás vagy tárgyi eszköz adományok, illetve pro bono felajánlások,
de itt is érvényes az egyéb vállalati támogatásokra vonatkozó kitétel.
Működési költségekre éves szinten a Magyar Telekom által biztosított
adomány összeg legfeljebb 25 százaléka használható fel.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a
támogatást a fenti témakörben nem adja ki, újra meghirdeti, vagy más
pályázati célokra ajánlja fel.
A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.
A pályázatok elbírálásakor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz
döntést:
- a pályázó közhasznúsági jelentése,
- a pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás
szakmai garanciái,
- a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme
- a program költségvetését alátámasztó dokumentumok (hiteles költségterv),
transzparencia,
- a program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői
(progresszivitása), innovatív jellege
- a programhoz kapcsolódó kommunikációs terv egyedisége, hatékonysága
(milyen mértékben támogatja a végrehajtott társadalmi célú program, a civil
szervezet illetve a Magyar Telekom támogatói ismertségének növelését),
költséghatékonysága.
- A stratégiai partnerségi projektet menedzselő csapat bemutatása
(felépítés, szakemberek/pozíciók, munkafolyamat, a különböző funkcionális
területek együttműködése, feladatmegosztás)
- A civil szervezet legfontosabb erősségeinek rövid megfogalmazása
A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek negyedévente beszámolót
készíteni a program megvalósításának státuszára vonatkozóan (akciók,
részvétel, költségek, kommunikációs aktivitás), illetve évente tételes
pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott
összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.
A támogatott programok kommunikációjának hatékonyságát nyomon követendő a
Magyar Telekom az adott év folyamán zajló kutatásaiban az erre vonatkozó
kérdéseket szerepelteti.
A pályázat terjedelme mellékletek nélkül (ezek: közhasznúsági jelentés,
alapító okirat/alapszabály másolat, bírósági bejegyző végzés másolat)
maximum 8 oldal lehet.
A pályázatot egy nyomtatott példányban és egy teljes terjedelmében CD-re
vagy DVD-re másolt példányban kérjük benyújtani.
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek. A kuratórium által legjobbnak
ítélt pályázatokat prezentáció keretében mutatják be a szervezetek "A
Magyar Telekom hozzáad" program kuratóriumának.
A kuratórium a döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek
nincs helye.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. november 6. (csak postai úton
elküldött pályázatokat fogadunk) A pályázat elbírálásának várható
időpontja: 2009. november végi kuratóriumi ülés.
A döntésről a pályázók a
http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/tarsadalom/hozzaad_program
internetes oldalon kapnak tájékoztatást.
Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
Pályázni kizárólag a Magyar Telekom honlapján letölthető pályázati
adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.
Kontakt: Márton Csilla (marton.csilla at telekom.hu) és Olasz Mihály
(olasz.mihaly at telekom.hu).További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról