[Pályázatok] Pályázat kiírása németországi nyelvtanfolyam támogatására

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Okt. 22., Cs, 10:36:16 CEST


Cím: Pályázat kiírása németországi nyelvtanfolyam támogatására
Kiíró: Kovács Kinga Emlékalapítvány
Határidő: 2009. 11. 15.
Pályázhat: 18 és 26 év közötti magyar állampolgárságú fiatalok
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
                2009-2010.
               A PÁLYÁZAT CÍME:
              NÉMET NYELVTANFOLYAM
             NÉMETORSZÁGBAN, BONNBAN
        Pályázat kiírása németországi nyelvtanfolyam
                támogatására

A Kovács Kinga Emlékalapítvány kétfordulós pályázatot hirdet azon 18 és 26
év közötti magyar állampolgárságú fiatalok részére, akik német nyelvtudásuk
és interkulturális ismereteik és kapcsolatiak elmélyítése érdekében
Németországban kívánnak nyelvtanfolyamot elvégezni.
A német nyelvtanfolyam:
- A kuratórium a bonni Institut für Sprachvermittlung und internationalen
Kulturaustausch (IFS Bonn, Fritz-Erler-Str. 32-34.,53113 Bonn, Tel.:
00-49-228-35-35-10, web: http://www.ifs-bonn-berlin.de) nyelvi intézet
által felajánlott és szervezett Intenzív II, 3 hónapos német nyelvi
kurzushoz (heti 20 óra) keres résztvevőket.
- Támogatott pályázatok száma: 3 fő esetében.
- A nyelvtanfolyam egyik előfeltétele, hogy a pályázó alapszintű német
nyelvtudással rendelkezzen.
- A nyelvtanfolyam időpontja: tavasz vagy ősz, melyet a pályázó választ ki
a számára megfelelően.
- A három hónapos nyelvtanfolyam után a pályázó kötelezettséget vállal,
hogy a Goethe Intézet által szervezett Goethe Zertifikat német B2 szintű
nyelvvizsgáját sikeresen leteszi. A kuratórium vállalja a sikeres
nyelvvizsga költségét.
Az IFS biztosítja a három hónapos nyelvtanfolyam való részvételt, az
Alapítvány támogatása kiterjed a három hónapos időtartamra, a tananyag
költségére és a nyelvvizsga díjára. A pályázónak a kiutazás költségét,
utasbiztosítást, szállás és étkezés költségét, költőpénzt és egyéb
kiadásait saját önerőből kell fedeznie.
A pályázók által elnyerhető támogatás - tankönyv és nyelvvizsgadíj -
kifizetése közvetlenül a támogatott részére történik, az általa megjelölt
bankszámlára.
A pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely
adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.
Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a következő feltételek mindegyikének
megfelelnek:
- magyar állampolgárságú fiatalok és fiatal felnőttek;
- 18-26 év kor közöttiek (a kiutazás időpontjában már betöltött 18. életév
és a kiutazás időpontjában még be nem töltött 26. életév)
- alapfokú német nyelvtudással rendelkezik
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
- részletes önéletrajz,
- személyigazolvány és lakcímkártya másolata,
- a már megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok egyszerű másolata,
- további nyilatkozatok.
A pályázat második fordulója egy személyes elbeszélgetés, melyre az
Alapítvány székhelyén, Ágasegyházán kerül sor egy előre megadott időpontban
a pályázat beadási határidejétől számított 20 napon belül. Az elbeszélgetés
időpontjáról az Alapítvány, írásban, postai úton értesíti a pályázót. A
személyes elbeszélgetés célja, hogy a pályázat elbírálásához személyesen is
meggyőződhessen az Alapítvány a pályázó alkalmasságáról, beleértve
nyelvtudásának ellenőrzését is.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot magyar nyelven (német nyelvű összefoglalással) két példányban,
az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a
szükséges mellékletekkel kell benyújtani.
A pályázati adatlapon formailag változtatni nem lehet.
A teljes pályázati anyag elérhető a http://www.kingaalapitvanya.hu
internetes honlapon.
A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel
érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás
nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. Hiánypótlásra nincs
lehetőség.
A pályázatokat postai úton ajánlott, zárt küldeményként a következő címre
kell eljuttatni:

Kovács Kinga Emlékalapítvány 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62.

A pályázat beküldési határideje: 2009. november 15. Az alapítvány
Kuratóriuma a beérkezett pályázatokat 2009. december 20-ig elbírálja, a
döntésről a pályázókat, a döntést követő 10 napon belül írásban értesíti
(Kérjük postai és elektronikus értesítési címet is megadni). A nyertes
pályázók listáját az Alapítvány a http://www.kingaalapitvanya.hu internetes
honlapon is közzéteszi.
Az Alapítvány a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított
pályázatok egy példányát külön kérésre a megadott címre elpostázza, a
továbbiakban ezeket a pályázatokat nem őrzi meg. Az erre irányuló kérelmet
telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő 30
napon belül lehet előterjeszteni.
A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A nyertes pályázókkal a Kuratórium Támogatási Szerződést köt. Amennyiben a
támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön
létre, a döntés hatályát veszti.
A pályázati feltételek nem, vagy csak részben történő teljesítése a
pályázati összeg jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetését
eredményezi.
A pályázó akkor teljesíti sikeresen és eredményesen a pályázati
feltételeket, ha a németországi nyelvtanfolyam elvégzése után nyelvvizsgát
tesz, záró beszámolót készít tapasztalatairól, és annak elfogadásáról a
Kuratórium, írásban értesítette.
A pályázatról további információval: info at kingaalapitvanya.hu elektronikus
címen szolgálunk.
Kovács Kinga Emlékalapítvány
6076 Ágasegyháza, Felszabadulás utca 62.
Adószám:18369762-1-03
"Elégedettnek kell lenni azzal, amim van, de természetesen türelemmel azon
kell munkálkodnom, hogy minél jobb legyen. Minden pillanatnak van
gyümölcse, mindig is ott van a Napsütés fehéren-feketén!" (~Kinga~)
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról