[Pályázatok] Kistelepülési fiatalok csereprogramja / FM-KISTELEPULES/2009

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Okt. 16., P, 11:18:59 CEST


Cím: Kistelepülési fiatalok csereprogramja / FM-KISTELEPULES/2009
Kiíró: Gyermek és Ifjúsági Konferencia
Határidő: 2009. 10. 22.
Pályázhat: 20 000 fő alatti települések ifjúsági szervezeteinek vezetői és
aktivistái
-------------------------
A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK)
              PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar
Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,
a Gyermek és Ifjúsági Konferencia és az Allianssi - Finn Ifjúsági
Együttműködés által megkötött négyoldalú szerződésben megfogalmazott

          "FINN-MAGYAR IFJÚSÁGI CSEREPROGRAM"
              keretében megvalósuló
         "KISTELEPÜLÉSI FIATALOK CSEREPROGRAMJA"
           című programban való részvételre

A pályázat során 6 fiatal kerül kiválasztásra, akik 2009. november 2-5-ig
látogatást tesznek Finnországban, ahol finn ifjúsági szervezetek
képviselőivel négy napos kulturális és konzultációs program keretében
megismerik egymás tapasztalatait.

A résztvevők teljes ellátást kapnak (repülőjegy, transzfer, biztosítás,
szállás, étkezés, a programok költsége). A költőpénzről a részvevők maguk
kötelesek gondoskodni.
A program célja
- a két ország polgárai és ifjúsági szakértői közötti együttműködés és
kölcsönös megértés elősegítése.
- tapasztalatcsere a kevesebb eséllyel rendelkező fiatalok lehetőségeiről,
- a kistelepüléseken élő fiatalok helyzetének megvitatása,
- lehetőségeik feltárása, konkrét ötletek, programok bemutatása által
- A két ország kölcsönös megismerése és megismertetése

A pályázók köre
- 20 000 fő alatti települések ifjúsági szervezeteinek vezetői és
aktivistái

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
- 14-29 éves életkor
- Angol nyelvtudás (minimum középfokú nyelvvizsga)
- Ifjúsági szervezetekben szerzett tapasztalat

Előnyben részesítjük azon pályázókat, akik
- A leghátrányosabb helyzetű településeken, vagy kistérségekben élnek
- Helyi közösségi terek kialakításában, vagy működtetésében részt vesznek
- Legalább 3 éves tapasztalattal rendelkeznek ifjúsági, közösségi területen

A pályázathoz becsatolandó dokumentumok:
- a pályázó által kitöltött pályázati űrlap (1. számú melléklet),
- a pályázó által aláírt nyilatkozat (2. számú melléklet),
- fénykép
- angol nyelvvizsga másolata
- lehetőség szerint a küldő civil szervezet/szervezetek támogató levele (a
több civil szervezet részéről aláírt támogató nyilatkozat komoly előnynek
számít).

A pályázat beküldési határideje: 2009. október 22.
A pályázatoknak elektronikusan meg kell érkezniük és postai levélben
feladásra kell kerülniük a megadott határidőn belül a Gyermek és Ifjúsági
Konferencia 1399 Budapest Pf. 701/240 postai címére, illetve a
gyikinfo at gmail.com e-mailcímre. Elektronikusan beadott pályázat csak abban
az esetben érvényes, ha a GYIK visszaigazolta megérkezését. A borítékon fel
kell tüntetni a pályázat kódszámát: FM-KISTELEPULES/2009 pályázat.

Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati felhívásnak;
b) amelyet nem a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező űrlapon
nyújtottak be;
c) amelyhez a jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletben foglalt
nyilatkozatot nem csatolták,
d) amelyet a fent meghatározott beadási határidőt követően nyújtottak be.
e) amelyet 14. évét be nem töltött pályázó nyújtott be.

A hiányosan beadott pályázatok esetében hiánypótlásnak nincs helye.

A pályázatok elbírálása
A Gyermek és Ifjúsági Konferencia a beérkezett pályázatokról 2009. október
26-ig dönt, az eredményt közzéteszi saját és a projekt honlapján (
http://www.gyik.hu, illetve http://www.finn-magyar.hu), és a nyerteseket
kiértesíti. A pályázatokat a munkabizottság bírálja el. A hiányosan
benyújtott pályázatok érvénytelenek. A bizottság döntése ellen
fellebbezésnek nincs helye. A GYIK a nyertes pályázókkal a támogatás
feltételeiről szerződésben állapodik meg.

Az értékelés szempontjai:
a) a pályázónak a kitűzött célokra való általános alkalmassága;
b) a pályázati felhívásban megfogalmazott konkrét követelményeknek való
megfelelése;
c) a pályázó szakmai színvonala
d) a pályázó multiplikátori lehetőségei

Egyéb rendelkezések:
A program- és időpontváltozás jogát fenntartjuk.
Egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
(Ptk.) rendelkezései irányadóak.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról