[Pályázatok] Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali ellátást nyújtó intézményekben / 4873/B

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2009. Jan. 20., K, 10:07:25 CET


Cím: Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali
ellátást nyújtó intézményekben / 4873/B
Kiíró: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Határidő: 2009. 01. 30.
Pályázhat: alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek, értelmileg akadályozott személyek részére nappali ellátást
nyújtó intézmények
-------------------------
Pályázati felhívás
      A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából
                   a
     Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
               pályázatot hirdet
   "Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali
           ellátást nyújtó intézményekben"
                 címmel

A pályázati felhívás hivatkozási száma: 4873/B

A program célja:
Értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó alternatív munka-erőpiaci
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek, valamint nappali ellátást nyújtó
szociális intézmények felkészítése a Munkahelyi Gyakorlat Program
megvalósítására, melynek célja a családban élő értelmileg- és tanulásban
akadályozott személyek foglalkoztathatóságának javítása, a nyílt
munkaerő-piaci munkavállalás elősegítése speciális, gyakorlati, külső
helyszíneken történő felkészítéssel.

A Munkahelyi Gyakorlat program módszerét a Salva Vita Alapítvány dolgozta
ki, jelenleg is működteti, a módszer terjesztésében aktívan közreműködik, e
program megvalósításában szakmai szolgáltatóként vesz részt.
Az Alapítvány szervezésében valósul meg az az intenzív felkészítő tréning,
mely során a szervezet munkatársai megismerik a Családi Munkahelyi
Gyakorlat program metodikáját, célrendszerét és részletes útmutatást kapnak
a program gyakorlati megvalósításához.
A Salva Vita Alapítvány a képzést követően folyamatos szakmai támogatást
biztosít a programot modellező szervezeteknek a Munkahelyi Gyakorlat
program sikeres megvalósítása érdekében.

A programba bevont ügyfelek elméleti és gyakorlati felkészítésben
részesülnek. A csoportos elméleti oktatás olyan munkavállalással
kapcsolatos témák interaktív feldolgozását jelenti, mint a munkavállalási
készségek, álláskeresési technikák, munkahelyi jogok, elvárások és
szabályok, balesetvédelem, közlekedési és kommunikációs ismeretek.
A képzés gyakorlati részében a résztvevők normál munkahelyeken, integrált
formában szereznek munkahelyi gyakorlatot.
Az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamosan folyik, adminisztrációjához,
értékeléséhez kidolgozott eszközök állnak rendelkezésre.

A program forrása:
A program teljes költségvetése 50 000 000 Ft, melyet a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre több kapcsolódó pályázat
finanszírozására, melyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra
fordítható összeg 8 250 000 Ft.

A pályázók köre:
Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek,
értelmileg akadályozott személyek részére nappali ellátást nyújtó
intézmények.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
- amelyeknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára
behajtható köztartozásuk van,
- amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak,
- amelyeket 2006. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy
munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv
vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezett,
- amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatásáról szóló
beszámolóját a Közalapítvány (vagy a jogelőd közalapítványok), vagy a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje visszautasította,
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük
van a Közalapítvánnyal, illetve Minisztériummal szemben.
A támogatott projektek időtartama:
A támogatott projekteket legkésőbb 2010. január 31-ig meg kell valósítani.
A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2010.
február 28.

A pályázat formai előírásai
A pályázatokat magyar nyelven, a pályázati útmutatóhoz csatolt pályázati
űrlapon egy eredeti és két másolati példányban kötve vagy fűzve, folyamatos
oldalszámozással ellátva, valamint elektronikus adathordozón tértivevényes
küldeményként, vagy személyesen lehet benyújtani. A formanyomtatvány
formátumát megváltoztatni nem lehet, a kitöltésre és benyújtásra vonatkozó
utasításokat szigorúan be kell tartani.
A felhívás, a pályázati útmutató, a pályázati űrlap és mellékletei,
valamint a támogatási szerződésminta együtt képezik a pályázati
dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges valamennyi feltételt.
A pályázati dokumentáció 2009. január 9-től regisztrációt követően
letölthető a Közalapítvány honlapjáról.

Elérhetőségeink:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Telefon: 06 (1) 450-3233
Fax: 36 (1) 450-3235
Honlap: http://www.fszk.hu
e-mail: titkarsag at fszk.hu

Pályázatok benyújtásának határideje:
2009. január 30. 16 óra

A pályázatok benyújtásának határideje alatt a pályázat Közalapítványhoz
való beérkezésének idejét értjük. A késve érkezett pályázatokat nem áll
módunkban elbírálni.

A pályázat elbírásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett formai, szakmai
és pénzügyi szempontok alapján történik.

A pályázók értesítése a támogatási döntésről:
A pályázatok a beadási határidőt követő 15 napon belül kerülnek
elbírálásra, a pályázók értesítésére legkésőbb 2009. február 28-ig sor
kerül.

A Közalapítvány a támogatási döntésről valamennyi pályázót írásban értesít,
valamint az eredményt közzé teszi a http://www.fszk.hu honlapon.

Segítségnyújtás a pályázók számára
A pályázók a pályázattal kapcsolatos írásban feltett kérdéseikre 5
munkanapon belül írásban választ kapnak. A kérdéseket és az azokra adott
válaszokat a Közalapítvány honlapján közzé tesszük.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról