[Pályázatok] Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali ellátást nyújtó intézményekben / 4873/B

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Sze. 29., H, 10:33:55 CEST


Cím: Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali
ellátást nyújtó intézményekben / 4873/B
Kiíró: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Határidő: 2008. 10. 20.
Pályázhat: alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek, értelmileg akadályozott személyek részére nappali ellátást
nyújtó intézmények
-------------------------
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdet

   "Családi Munkahelyi Gyakorlat Program megvalósításának támogatása
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást végző civil szervezeteknél, nappali
           ellátást nyújtó intézményekben"


                 címmel


A pályázati felhívás hivatkozási száma: 4873/B


A program célja:


Értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozó alternatív munka-erőpiaci
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek, valamint nappali ellátást nyújtó
szociális intézmények felkészítése a Munkahelyi Gyakorlat Program
megvalósítására, melynek célja a családban élő értelmileg- és tanulásban
akadályozott személyek foglalkoztathatóságának javítása, a nyílt
munkaerőpiaci munkavállalás elősegítése speciális, gyakorlati, külső
helyszíneken történő felkészítéssel.


A program forrása:


A program teljes költségvetése 50 000 000 Ft, melyet a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre több kapcsolódó pályázat
finanszírozására, melyből e pályázat keretében pénzbeli támogatásra
fordítható összeg 9 000 000 Ft.


A pályázat keretében elnyerhető támogatás:


Pályázni vissza nem térítendő, előfinanszírozásban nyújtott pénzbeli
támogatásra illetve természetbeni támogatásra lehet. Az egy pályázó által
elnyerhető pénzbeli támogatás maximális összege: 2 250 000 Ft


A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeknek kell
megvalósulniuk:


  - Részvétel egy intenzív felkészítő tréningen, mely során a szervezet
  munkatársai megismerik a Családi Munkahelyi Gyakorlat program
  metodikáját, célrendszerét és részletes útmutatást kapnak a program
  gyakorlati megvalósításához. A tréning egyhetes, bentlakásos formában
  kerül lebonyolításra. Intézményenként három fő részvétele szükséges:
  vezetői oldal, programkoordinátor, kísérő.


  - A Családi Munkahelyi Gyakorlat modell program megvalósítása, melynek
  keretében szervezetenként minimum 8-10 értelmileg akadályozott személy
  bevonása a programba, és minimum 3 munkáltatóval kapcsolatfelvétel és
  együttműködés.


  - Helyszíni és csoportos tanácsadáson, szakmai workshopokon való
  részvétel.


  - A programot megvalósító szervezetek hálózati munkájában való
  részvétel.


  - A Családi Munkahelyi Gyakorlat program bevezetését követően egy
  projekt önálló megvalósítása, szervezetenként minimum 8-10 értelmileg
  akadályozott személy bevonásával.


Támogatható költségek


  - bérköltség és járulékai,


  - megbízási díj és kapcsolódó járulékai


  - vállalkozói díj


  - útiköltség


  - esetleges biztosítás, orvosi vizsgálat költsége


  - terembérleti díj


  - anyagköltség


  - eszközbeszerzés maximum 150 000 Ft értékben


  - rezsiköltség (telefon, internet,stb.) maximum az igényelt támogatási
  összeg 5%-áig


A pályázó saját hozzájárulása


A pályázat során önrész biztosítása nem szükséges!


A pályázók köre:


Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek,
értelmileg akadályozott személyek részére nappali ellátást nyújtó
intézmények. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázóknak
kötelezően együtt kell működniük a helyileg illetékes munkaügyi központtal.
Az együttműködési megállapodás a pályázat kötelező melléklete!


Nem pályázhatnak azok a szervezetek,


  - amelyeknek 60 napot meghaladó adótartozásuk, illetve adók módjára
  behajtható köztartozásuk van,


  - amelyek csődeljárás vagy felszámolás alatt állnak,


  - amelyeket 2006. január 1-je óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy
  munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási
  szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére kötelezett,


  - amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatásáról
  szóló beszámolóját a Közalapítvány (vagy a jogelőd közalapítványok),
  vagy a Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje
  visszautasította, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy
  visszafizetetlen kintlévőségük van a Közalapítvánnyal, illetve
  Minisztériummal szemben.


A támogatott projektek időtartama:


A támogatott projekteknek legkésőbb 2010. január 31-ig meg kell
valósulniuk.


A végső szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje:


2010. február 28.


A pályázat formai előírásai


A felhívás, a pályázati útmutató, a pályázati űrlap és mellékletei,
valamint a támogatási szerződésminta együtt képezik a pályázati
dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A
pályázatokat magyar nyelven, a pályázati útmutatóhoz csatolt pályázati
űrlapon egy eredeti és két másolati példányban kötve vagy fűzve, folyamatos
oldalszámozással ellátva, valamint elektronikus adathordozón tértivevényes
küldeményként kell benyújtani. A formanyomtatvány formátumát megváltoztatni
nem lehet, a kitöltésre és benyújtásra vonatkozó utasításokat szigorúan be
kell tartani. A pályázati dokumentáció 2008. szeptember 20-tól a
Közalapítvány Titkárságán, telefonon, e-mailen vagy postai úton
igényelhető, illetve letölthető a Közalapítvány honlapjáról. A
dokumentációt igénylő szervezeteket a Közalapítvány titkársága a
kapcsolattartás érdekében nyilvántartásba veszi.


Elérhetőségeink:


Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány


1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.


Tel.: (1) 450-3230; Tel./Fax: (1) 450-3235


Honlap: http://www.fszk.hu


E-mail: nagy.eva at fszk.hu


Pályázati díj


Pályázni 20 000 Ft regisztrációs díj befizetésével lehet, melyet a
Közalapítvány MÁK 10032000-00290531-00000017 számlaszámára kell postai úton
vagy átutalással a pályázat benyújtása előtt befizetni. A pályázati díjról
a Közalapítvány utólag számlát küld a pályázó részére.


Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 20.


A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét
értjük, azt az időpontot, amikor a pályázatot még fel lehet adni
tértivevényes postai küldeményként. A benyújtás határidejét a postai
dátumbélyegző igazolja. A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban
elbírálni.


A projektek elbírálásának kritériumai:


A benyújtott pályázatok elsőként formai értékelésre kerülnek. A formai
értékelés során ellenőrizzük, hogy a dokumentációt hiánytalanul
kitöltötték-e, a szükséges mellékleteket csatolták-e, s a pályázatot az
előírt módon nyújtották-e be. A pályázatok szakmai értékelése a pályázati
útmutatóban közölt értékelési szempontrendszer alapján, szakértők
bevonásával történik.


A támogatási döntést a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg.


Az eredményhirdetés várható időpontja: 2008. november 28.


A Közalapítvány titkársága a támogatási döntésről valamennyi pályázót
írásban értesíti, valamint az eredményt közzé teszi a http://www.fszk.hu
honlapon.


Segítségnyújtás a pályázók számára


A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag írásban, e-mailen
(nagy.eva at fszk.hu), levélben vagy faxon keresztül lehet feltenni. A
kérdésekre adott válaszokat 5 munkanapon belül közzé tesszük a
Közalapítvány honlapján a pályázók esélyegyenlőségének biztosítása
érdekében (http://www.fszk.hu) isTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról