[Pályázatok] Gyülekezeti családsegítő szolgálat - jól működő gyakorlatok

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Sze. 26., P, 08:12:57 CEST


Cím: Gyülekezeti családsegítő szolgálat - jól működő gyakorlatok
Kiíró: Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának
Szeretetszolgálati Irodája, Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat
Határidő: 2008. 10. 31.
Pályázhat: gyülekezetek; civil szervezetek, egyesületek, alapítványok;
oktatási intézmények és szervezeteik; bármilyen egyházi kötődéssel
rendelkező közösség, csoport
-------------------------
Pályázati felhívás a gyülekezeti családsegítésről
A pályázat beadási határideje: 2008. október 31.
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Szeretetszolgálati
Irodája és a Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat ezúton
pályázatot hirdet a református gyülekezetek, diakóniai csoportok, oktatási
intézmények, református egyházhoz kapcsolódó szervezetek részére
"gyülekezeti családsegítő szolgálat - jól működő gyakorlatok" témában.
Pályázni az adott programot a mellékelt szempontrendszer alapján bemutató
pályamunkával lehet.

A legjobb pályamunkák pénzjutalomban részesülnek.
I. díj: 80 000 Ft
II. díj: 40 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft

A legjobb pályamunkákat tájékoztató kiadványban és egyházi, gyülekezeti
médiumokban népszerűsítjük, ezzel is elősegítve a családban élő, illetve
annak sérüléseitől szenvedő emberekkel kapcsolatos jó gyülekezeti
családterápiás és lelkigondozói gyakorlatok, példaértékű programok széles
körben való terjedését.

A pályázaton részt vehetnek:
- gyülekezetek;
- civil szervezetek, egyesületek, alapítványok;
- oktatási intézmények és szervezeteik;
- bármilyen egyházi kötődéssel rendelkező közösség, csoport.
A pályázat célja: olyan példák, gyakorlatok, kezdeményezések, programok
leírása és bemutatása, amelyek példaértékűek a nagycsaládban,
csonkacsaládban élő emberek, vagy problémákkal küzdő családok (sérült vagy
idős vagy szenvedélybeteg családtag, válás, erőszak, szegénység, abortusz,
öngyilkosság, stb.) segítésében. Olyan példaértékű kezdeményezések és
programok ismertté tétele, amelyek elterjedése a Református Egyház
gyakorlatában hozzájárulhat Jézus Krisztus evangéliumának
megismertetéséhez, a fenti csoportba tartozók egyházi és széles társadalmi
integrációjához. Cél továbbá a mintaszerű, jól bevált gyakorlatok
nyilvánosság elé tárásával szembeni igény erősítése, egyházhoz kapcsolódó
szervezetek ösztönzése a folyamatos szolgálatfejlesztésre és a fejlesztések
eredményeit bemutató leírások készítésére.
Pályázni a mellékelt útmutató szerint elkészített pályamunkákkal lehet.
A pályázatot elektronikus formában a derencsenyi.anna at zsinatiiroda.hu
címre, és emellett nyomtatott formában 4 példányban az alábbi címre kell
eljuttatni:
Magyarországi Református Egyház
Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A pályázat beadási határideje: 2008. október 31.

A díjazott munkák bemutatására, bemutatkozására egy novemberben tartandó
konferencián kerül sor.
Érdeklődni a fenti emailcímen vagy az alábbi számokon lehet:
Mobil: 30/418 4878
Telefon: (1) 460-0747
Czibere Károly
Szarka Miklós
Dani László
Szeretetszolgálati Iroda
Református Házasság és Családsegítő Szolgálat
Gyülekezetei Diakónia
Pályázati Útmutató

Kérjük, minimum 5, maximum 10 oldalban válaszoljon a következő kérdésekre.
1) Mi a program célja? (Tágabb és konkrét célok.)
2) Mi a program célcsoportja? (leírása, kora, száma, összetétele stb.)
3) Program rövid leírása (max. 5 sor)
4) A program előzményei (Kinek a kezdeményezésére jött létre? Ki
támogatta?)
5) A program részletes leírása, ismertetése (max. 1,5 oldalban)
6) A program időterve (évente ismétlődő program esetén egy kiválasztott év
programjának ütemezése; folyamatos program esetén a program eddigi
megvalósulásának időbeli leírása)
7) A helyi egyházközséggel, gyülekezeti közösségekkel, egyházi
intézményekkel való formális és informális kapcsolatok bemutatása (Mennyire
integrált a program a gyülekezet életébe? Mennyire átlátható és
megismerhető a tevékenység a gyülekezeti tagok számára? A programhoz hogyan
járulnak hozzá a helyben található egyházi intézmények, hivatalok?)
8) Világi intézményekkel, közösségekkel, szervezetekkel, egyénekkel való
kapcsolat, nem egyházi személyek, csoportok bevonásának bemutatása
9) Milyen forrásokkal gazdálkodik a program? Mutassa be a fontosabb
szponzorokat, támogatókat, önkéntesek számát, adományok jellegét stb.
megjelölve a közreműködő nevét és a hozzájárulás tartalmát.
10) A program költségvetése (folyamatos program esetén egy adott időszakot,
pl. tanévet, vagy egy adott rendezvényt alapul véve). A költségvetésben
jelölje meg a bevételek forrását: egyházi és világi források
számszerűsítve.
11) Mik a program főbb eredményei? (Konkrét, kézzelfogható eredményei és
általános, távlati eredményei)
12) Programhoz kapcsolódó prezentációk, mellékletek (Mellékletként beadható
a program dokumentációja, pl. fényképek, CD, CD-ROM, DVD, kiadvány stb.)
13) Hogyan lenne továbbfejleszthető a program?
http://tender.sff.hu/print/1308További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról