[Pályázatok] Szülősegítő szolgáltatások támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Sze. 24., Sze, 11:29:25 CEST


Cím: Szülősegítő szolgáltatások támogatása
Kiíró: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Határidő: 2008. 10. 15.
Pályázhat: közoktatási intézmény, szociális intézmény, gyermekjóléti
szolgálat, bölcsőde, civil szervezet.
-------------------------
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával
     a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
               pályázatot hirdet
         "Szülősegítő szolgáltatások támogatása"
                 címmel

1. A pályázat hivatkozási száma 3822
2. A pályázat kiírója
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriuma
(Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
3. A pályázat célja, célcsoportja
A pályázat célcsoportja bővült az előző évek gyakorlatához képest. Most már
nem csak a sajátos nevelési igényű gyermeket, hanem a sajátos nevelési
igényű felnőttet nevelő szülőket is bevontuk a célcsoportba.
A pályázati programmal a cél az előbb említett szülőkből álló csoportok
részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások szervezése. A támogatott
szolgáltatásformákat a következő, 4. pontnál olvashatják.
Fő célok: szülők tájékoztatása, társadalmi integráció, önérvényesítés
segítése,  együttműködések  (szülő-szülő,  szülő-szakember) ösztönzése,
konfliktuskezelés,  közösségfejlesztés,  szülői  hivatás  erősítése,
mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása,
kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.
Alcélok:
- Sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülői csoportokra vonatkozóan:
korai tanácsadás, a szülők felkészítése a szülői feladatokra, elfogadás
segítése.
- Sajátos nevelési igényű felnőttet nevelő szülői csoportokra vonatkozóan:
fogyatékos felnőttekkel kapcsolatos ügyintézés segítése, a fogyatékos
felnőttek  munkavégzéséhez  kapcsolódó  tájékoztatás,  szülői szerepek
tisztázása a fogyatékos felnőtt nevelése során.

A pályáztató lehetőséget ad olyan szolgáltatások támogatására is, amelyek
esetében nem különül el élesen a célcsoport, és egyszerre vonnak be
programjukba sajátos nevelési igényű gyermeket és sajátos nevelési igényű
felnőttet nevelő szülőket.

4. Támogatott programok
A támogatott szolgáltatás formák: szülőklub, szülőtanfolyam, szülőtréning,
mentálhigiénés  foglalkozások,  tanácsadás,  párterápia, családterápia,
pszichodráma csoport, apaklub, szülők napja, családi napok, egyéb.

A pályázó által választott szülősegítő szolgáltatási formának minimum 10
alkalomból kell állnia; a tematika legyen aktuális, a célcsoport igényeihez
illeszkedő; a résztvevői kör legyen állandó.

5. A program forrása, a támogatás mértéke
A pályázók támogatására rendelkezésre álló összeg 16 400 000 Ft, melyet a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium bocsát rendelkezésre.
Pályázni vissza nem térítendő támogatásra lehet, maximum 500 000 Ft
összegben, önrész vállalása nem szükséges.

6. Támogatásban részesíthetők köre
Közoktatási  intézmény,  szociális intézmény, gyermekjóléti szolgálat,
bölcsőde, civil szervezet.
A pályázat nyilvános.
Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
- amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt
állnak,
- amelyek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról
szóló beszámolóját a Közalapítvány (és jogelődei) vagy a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt
esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a
Közalapítvánnyal illetve a Minisztériummal szemben.

7. A pályázati program megvalósítási időszaka 2008. december 1.- 2009.
július 31.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is
tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2008. szeptember
11-től átvehető személyesen a Közalapítvány Titkárságán (1139 Budapest, Pap
Károly utca 4-6., V. emelet), igényelhető telefonon, postai úton vagy
e-mailben  (vajda.edina at fszk,hu),  valamint letölthető a Közalapítvány
honlapjáról (http://www.fszk.hu).

Benyújtási határidő: 2008. október 15. (A beadási határidő a postára adás
utolsó napját jelenti.)

A benyújtás módja:
A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve)
valamint egy CD-n kérjük benyújtani.
A pályázatot benyújtani postán illetve személyesen lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Postacím: 1039 Budapest, Pap Károly u 4-6.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be!
Amennyiben a pályázati program több részére is pályáznak, azt egy pályázati
dosszié beküldésével kell megtenniük!

Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra
nincs lehetőség!

Regisztrációs díj
5000 Ft/pályázat
Kizárólag  átutalással  befizetett  összeget  áll módunkban elfogadni
(Fogyatékos  Személyek  Esélyegyenlőségéért  Közalapítvány; számlaszám:
10032000-00290531-00000017;  a közlemény rovatba írják be a pályázat
kódszámát - 3822).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat hitelesített
másolatát kérjük a pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a
pályázat költségei között nem számolható el.)
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő
levéllel együtt küld ki a pályázónak.
A pályázatra vonatkozóan megadott határidő elmulasztása esetén a pályázatot
nem lehet befogadni.

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel keresse Vajda Edina pályázati
referenst az alábbi elérhetőségeken.
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Oktatási Programiroda
1139 Budapest, Pap Károly u 4-6., V. emelet
Tel.: (1) 450-3232
e-mail: vajda.edina at fszk.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról