[Pályázatok] Fogyatékos gyermekek, tanulók számára tanórán kívüli, szabadidős vagy rehabilitációs/terápiás jellegű úszás, lovagoltatás megszervezésének támogatása / 3851

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Sze. 3., Sze, 09:34:57 CEST


Cím: Fogyatékos gyermekek, tanulók számára tanórán kívüli, szabadidős vagy
rehabilitációs/terápiás jellegű úszás, lovagoltatás megszervezésének
támogatása / 3851
Kiíró: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Határidő: 2008. 09. 20.
Pályázhat: A közoktatásban résztvevő testi, érzékszervi, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, továbbá
a súlyos és középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók
részére tanórán kívüli, úszáshoz vagy lovagoltatáshoz kapcsolódó,
szabadidős vagy terápiás célú foglalkozásokat megszervező, megvalósító
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)
-------------------------
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
                  2008
              PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

     Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a
      Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége támogatásával a
     Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
              pályázatot hirdet a
 "Fogyatékos gyermekek, tanulók számára tanórán kívüli, szabadidős vagy
  rehabilitációs/terápiás jellegű úszás, lovagoltatás megszervezésének
                támogatása"
               (pr. kód: 3851)
                 címmel

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma
3851
2. A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány kuratóriuma
(Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
3. A pályázat célja
A közoktatásban résztvevő fogyatékos gyermekek, tanulók részére, szabadidős
vagy terápiás célú, úszáshoz vagy lovagoltatáshoz kapcsolódó, tanórán
kívüli foglalkozások megvalósításának a támogatása.
4. A program forrása
A program teljes költségvetését (9 000 000 Ft) az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
fedezik. Pályázati úton elosztható keretösszeg: 8 300 000 Ft.
Pályázni vissza nem térítendő támogatásra lehet, önrész vállalása nem
szükséges.
5. Támogatásban részesíthetők köre
A közoktatásban résztvevő testi, érzékszervi, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, továbbá a súlyos és
középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók részére tanórán
kívüli, úszáshoz vagy lovagoltatáshoz kapcsolódó, szabadidős vagy terápiás
célú foglalkozásokat megszervező, megvalósító civil szervezetek
(egyesületek, alapítványok).
A pályázat nyilvános.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Nem pályázhatnak azok a szervezetek,
- amelyek csődeljárás, felszámolási illetve végelszámolási eljárás alatt
állnak,
- amelyeknek a pályázat beadását megelőző 5 évben megítélt támogatás(ok)ról
szóló beszámolóját a Közalapítvány (és jogelődei) vagy a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége illetve jogelődje visszautasította, vagy lejárt
esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van a
Közalapítvánnyal illetve FONESZ-szel szemben.
6. Támogatás mértéke
Egy pályázó maximum 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesülhet.
7. A pályázati program megvalósítási időszaka
2008. november 1. - 2009. március 15.
8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is
tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2008. augusztus 29-től
átvehető személyesen a Közalapítvány Titkárságán (1139 Budapest, Papp
Károly u. 4-6.), igényelhető telefonon, postai úton vagy e-mailben (
vajda.edina at fszk.hu), valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (
http://www.fszk.hu).
Benyújtási határidő:
2008. szeptember 20. (A beadási határidő a postára adás utolsó napját
jelenti.)
A határidőn túl érkezett pályázat érvénytelen.
A benyújtás módja:
A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban (példányonként fűzve)
valamint egy CD-n kérjük benyújtani.
A pályázatot benyújtani postán illetve személyesen lehet az alábbi címen:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
Postacím: 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be! Egy szervezetnek csak egyféle
sportprogram támogatására tudunk támogatást biztosítani.
Kérjük, hogy a pályázati dossziét figyelmesen olvassák el, hiánypótlásra
nincs lehetőség!
Regisztrációs díj
5000 Ft/pályázat.
Kizárólag átutalással befizetett összeget áll módunkban elfogadni
(Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány; számlaszám:
10032000-00290531-00000017; a közlemény rovatba írják be a pályázat
kódszámát: 3851).
A befizetést igazoló átutalási megbízás vagy bankkivonat másolatát kérjük a
pályázati adatlaphoz csatolni! (A regisztrációs díj a pályázat költségei
között nem számolható el.)
A díj befizetéséről a Közalapítvány számlát állít ki, melyet az értesítő
levéllel együtt küld ki a pályázónak.
A pályázatra vonatkozóan megadott határidő elmulasztása esetén a pályázatot
nem lehet befogadni.
A pályázattal kapcsolatos egyéb kérdéseivel, kérjük, forduljon Vajda Edina
pályázati referenshez az alábbi elérhetőségeken:
Címünk: 1139 Budapest, Papp Károly u. 4-6.
T: (1) 450-3232
e-mail: vajda.edina at fszk.hu
http://www.fszk.huTovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról