[Pályázatok] Németországi nyelvtanfolyam támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Okt. 7., K, 09:42:14 CEST


Cím: Németországi nyelvtanfolyam támogatása
Kiíró: Kovács Kinga Emlékalapítvány
Határidő: 2008. 11. 15.
Pályázhat: - magyar állampolgárságú fiatalok és fiatal felnőttek;
- 18-26 év kor közöttiek (a kiutazás időpontjában már betöltött 18. életév
és a kiutazás időpontjában még be nem töltött 26. életév)
- alapfokú német nyelvtudással rendelkezik (hivatalos nyelvvizsga nem
szükséges)
-------------------------
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
             2009. A PÁLYÁZAT CÍME:
        NÉMET NYELVTANFOLYAM NÉMETORSZÁGBAN, BONNBAN
        Pályázat kiírása németországi nyelvtanfolyam
                támogatására

A Kovács Kinga Emlékalapítvány kétfordulós pályázatot hirdet azon 18 és 26
év közötti magyar állampolgárságú fiatalok részére, akik német nyelvtudásuk
és interkultúrális ismereteik és kapcsolatiak elmélyítése érdekében
Németországban kívánnak nyelvtanfolyamot elvégezni.
A német nyelvtanfolyam:
- A kuratórium a bonni Institut für Sprachvermittlung und internationalen
Kulturaustausch (IFS Bonn, Fritz-Erler-Str. 32-34.,53113 Bonn, Tel:
00-49-228-35-35-10, web: http://www.ifs-bonn-berlin.de) nyelvi intézetnél
szervezett Intenzív II, 3 hónapos német nyelvi kurzust (heti 20 óra) hirdet
meg.
- Támogatott pályázatok száma: 3 fő esetében.
- A nyelvtanfolyam egyik előfeltétele, hogy a pályázó alapszintű német
nyelvtudással rendelkezzen.
- A nyelvtanfolyam időpontja: 2009. tavasz vagy ősz, melyet a pályázó
választ ki a számára megfelelően.
- A három hónapos nyelvtanfolyam után a pályázó kötelezettséget vállal,
hogy a bonni nyelvtanfolyam elvégzését követően a budapesti Goethe Intézet
által szervezett Goethe Zertifikat német B2 szintű nyelvvizsgáját sikeresen
leteszi. A kuratórium vállalja a sikeres nyelvvizsga költségét.
Az IFS biztosítja a három hónapos nyelvtanfolyamon való részvételt, az
Alapítvány támogatása kiterjed a három hónapos időtartamra a tananyag
költségére és a nyelvvizsga díjára. A pályázónak a kiutazás költségét,
utasbiztosítást, szállás és étkezés költségét, költőpénzt és egyéb
kiadásait saját önerőből kell fedeznie.
A pályázók által elnyerhető támogatás - tankönyv és nyelvvizsgadíj -
kifizetése közvetlenül az IFS, valamint a nyelvvizsgát szervező intézet
felé történik.
A pályázaton elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely
adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.
Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a következő feltételek mindegyikének
megfelelnek:
- magyar állampolgárságú fiatalok és fiatal felnőttek;
- 18-26 év kor közöttiek (a kiutazás időpontjában már betöltött 18. életév
és a kiutazás időpontjában még be nem töltött 26. életév)
- alapfokú német nyelvtudással rendelkezik (hivatalos nyelvvizsga nem
szükséges)

       A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
- részletes, kézzel írott önéletrajz,
- személyigazolvány és lakcímkártya egyszerű másolata,
- a már megszerzett német nyelvvizsga vagy egyéb nyelvből megszerzett
nyelvvizsga bizonyítványok egyszerű másolata,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
- további nyilatkozatok.
A pályázat második fordulója egy személyes elbeszélgetés, melyre az
Alapítvány székhelyén, Ágasegyházán kerül sor egy előre megadott időpontban
a pályázat beadási határidejétől számított 20 napon belül. Az elbeszélgetés
időpontjáról az Alapítvány írásban, postai úton értesíti a pályázót. A
személyes elbeszélgetés célja, hogy a pályázat elbírálásához személyesen is
meggyőződhessen az Alapítvány a pályázó alkalmasságáról, beleértve
nyelvtudásának ellenőrzését is.

    A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

A pályázatot magyar nyelven (német nyelvű összefoglalással) egy példányban,
az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a
szükséges mellékletekkel kell benyújtani.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon
szereplő, alaki, formai és tartalmi követelményeknek maradéktalanul
megfelelő pályázatot fogadja el a Kuratórium.
A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel
érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás
nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek. Hiánypótlásra nincs
lehetőség.
A pályázatokat postai úton ajánlott, zárt küldeményként a következő címre
kell eljuttatni: Kovács Kinga Emlékalapítvány, 6076 Ágasegyháza, Zsombos
dűlő 128.

A pályázat postára adási határideje: 2008. november 15. Az alapítvány
Kuratóriuma a beérkezett pályázatokat 2008. december 20-ig elbírálja, a
döntésről a pályázókat, a döntést követő 10 napon belül írásban értesíti
(Kérjük postai és elektronikus értesítési címet is megadni). A nyertes
pályázók listáját az Alapítvány a http://www.kingaalapitvanya.hu internetes
honlapon is közzéteszi.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A nyertes pályázókkal a Kuratórium Támogatási Szerződést köt. Amennyiben a
támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 30 napon belül - a nyertes pályázónak felróható okból - nem jön
létre, a döntés hatályát veszti. A pályázati feltételek nem, vagy csak
részben történő teljesítése a pályázati összeg jegybanki alapkamattal
növelt összegének visszafizetését eredményezi.

A pályázó akkor teljesíti sikeresen és eredményesen a pályázati
feltételeket, ha a németországi nyelvtanfolyam elvégzése után záró
beszámolót készít tapasztalatairól, sikeres nyelvvizsgát tesz, és a
pályázat lezárásáról a Kuratórium írásban értesítette.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról