[Pályázatok] Sport és rekreációs terápiák fogyatékkal élő gyermekeknek és fiataloknak

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2008. Aug. 22., P, 19:39:43 CEST


Cím: Sport és rekreációs terápiák fogyatékkal élő gyermekeknek és
fiataloknak
Kiíró: Vodafone Magyarország Alapítvány
Határidő: 2008. 10. 03.
Pályázhat: magyarországi székhellyel és működési engedéllyel rendelkező
bejegyzett, működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok, nonprofit kft-k
-------------------------
Pályázati felhívás - Sport és rekreációs terápiák fogyatékkal élő
gyermekeknek és fiataloknak

1. A pályázat célja
Olyan, az állami ellátás által nem vagy csak részben támogatott sport- és
rekreációs terápiák (pl. lovaglás, úszás, tánc, labdajátékok stb.), melyek
célja a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok állapotának fejlesztése,
javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése és életminőségük javítása.

2. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi székhellyel és működési engedéllyel
rendelkező bejegyzett, működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok, nonprofit kft-k.

Pályázatot nem nyújthatnak be
- magánszemélyek
- állami fenntartású szervezetek és intézmények (pl. kórházak)
- önkormányzatok
- rászorulók részére adományokat gyűjtő szervezetek
- politikai pártok
- hatóságok
- gazdasági társaságok.

3. A támogatás jellege
- Egyszeri pénzbeli támogatás, mely a pályázó szervezet bankszámlájára
kerül átutalásra.
- Már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk.
- A támogatás elnyeréséhez 25% önerő felmutatása szükséges.
- A megpályázható maximális összeg 3 millió forint/szervezet.
- A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy az igényelt összegtől
eltérő mértékű támogatást nyújtson.
- A pályázat során kiosztható összeg maximum 25 000 000 Ft, azaz huszonöt
millió forint, amely a nyertes pályázók között oszlik meg. A Kuratórium
fenntartja magának a jogot, hogy az itt meghatározott maximális kiosztható
összegtől eltérő mértékű támogatást osszon szét.
- Kizárólag pénzbeni támogatást tudunk nyújtani, kedvezményes
mobilkommunikációs szolgáltatást vagy mobiltelefont nem tudunk felajánlani.

4. A pályázat tartalmi követelményei
- A pályázat célja, az állami ellátás által nem vagy csak részben
támogatott sport- és rekreációs terápiák (pl. lovaglás, úszás, tánc stb.),
melyek célja a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok állapotának
fejlesztése, javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése és
életminőségük javítása.
- Kuratóriumunk azokat a projekteket részesíti előnyben, melyek hiánypótló
tevékenységet kínálnak, az adott területen egyedülállóak, újszerű ötleteket
fogalmaznak meg, és hatékony megoldásokkal szolgálnak.
- A pályázati programot egy teljes naptári évre kérjük kidolgozni (12
hónapos programokat várunk). A program kezdetének időpontja legkorábban
2008. november 1.
- A program egyértelmű, reális és lehetőség szerint mérhető célkitűzéseket
tartalmaz.
- Alapítványunk elsősorban a szakemberek béréhez tud támogatást nyújtani,
CSAK eszközbeszerzésre nem lehet pályázni.
- A pályázati program pénzügyi terve átlátható és részletesen kidolgozott,
az egységnyi költségek feltüntetésével (pl. Ft/fő, Ft/óra, Ft/db stb.). A
beszerzésekre vonatkozó költségeket mellékelt árajánlattal kérjük igazolni.
- Az eszközvásárlás (beszerzések) és a rezsiköltség együttes költsége nem
haladhatja meg a teljes költségvetés 20%-t.
- A gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek szakmai tapasztalatát
bemutató önéletrajzot kérjük mellékelni a pályázathoz.

Nem támogatunk:
- kulturális vagy sportrendezvényeket, szabadidős foglalkozásokat (pl.
nyári tábor, kirándulás, családi nap)
- jótékonysági rendezvényeket
- konferenciákat, szemináriumokat
- ingatlan vagy gépjármű vásárlást
- épület felújítást.

Kizárólag pénzbeni támogatást tudunk nyújtani, kedvezményes
mobilkommunikációs szolgáltatást vagy mobiltelefont nem tudunk felajánlani.

5. A pályázat formai követelményei
- Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
- A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati
Űrlapján kell benyújtani.
- Az űrlap sem tartalmában, sem külalakjában nem változtatható meg (az
űrlap bővíthető, de kérdéseket nem lehet kihúzni).
- A pályázat terjedelme (a csatolandó mellékletek nélkül) maximum 10 oldal
lehet.
- A Pályázati Űrlapon szereplő minden kérdésre válaszolni kell.
- A csatolandó mellékleteket kérnénk, hogy az egyik pályázati űrlaphoz
csatolják.

Kötelezően csatolandó mellékletek:
- A szervezet aktuális Alapító Okiratának másolata.
- A szervezet bejegyzését igazoló legfrissebb (lehetőleg 30 napnál nem
régebbi) bírósági végzés másolata (nem szükséges hitelesített másolat)
- 30 napnál nem régebbi, nemleges adótartozásról szóló APEH igazolás (az
igazolás kérvényezését bizonyító dokumentum nem elegendő). Kérjük, vegyék
figyelembe, hogy az igazolás kikérése több napot is igénybe vehet, ezért
időben gondoskodjanak ennek meglétéről.
- Banki egyenlegközlő az önerő igazolására.
- A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek szakmai önéletrajza.
- Eszközbeszerzés esetén az eszközönkénti 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint
feletti beszerzésekről árajánlatot kérünk.

Kiegészítő mellékletek:
- Referenciák korábbi programokról

A támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül (nem kerül a
Kuratórium elé) ha ...
- a pályázat a kiírásban foglalt tartalmi követelményeknek nem felel meg
(azaz nem a kiírásban foglalt elvárások mentén fogalmazták meg a
pályázatot)
- a pályázat a kiírásban foglalt formai követelményeknek nem felel meg
(azaz a kötelezendően csatolandó mellékletek hiányoznak)
- a pályázat nem érkezik be a megadott határidőre

A Kuratórium elé kerülő pályázatokról szóló kuratóriumi döntés végleges, az
ellen fellebbezni nem lehet. A Kuratórium nem köteles döntését indokolni.

6. A támogatás felhasználása, elszámolási kötelezettség
- A nyertes pályázó szervezet köteles a megítélt támogatást a pályázatban
megjelölt tétel(ek)re fordítani. A program végeztével a támogatásból
esetlegesen megmaradó pénzt nem fordíthatja egyéb tevékenységének
finanszírozására, azt vissza kell utalnia a Kiíró bankszámlaszámára.
- A pályázó köteles a támogatási összeg felhasználásáról megfelelő
elszámolást és dokumentációt vezetni, azokat számlamásolatokkal igazolni.
Negyedévente szakmai és pénzügyi részbeszámolókat, valamint a program
befejeztével egy projektzáró beszámolót köteles készíteni. A szakmai
beszámolókat az Alapítvány honlapján elérhető Beszámoló Nyomtatványon kell
elkészíteni és elektronikus úton megküldeni, az egyéb mellékelteket postai
úton kell megküldeni a Vodafone Magyarország Alapítvány részére.
- A támogatás felhasználására és az elszámolásra vonatkozó részletes
feltételek a Vodafone Magyarország Alapítvány és a nyertes pályázó
szervezet között megkötött Támogatói Szerződésben kerülnek megfogalmazásra.
- Amennyiben a nyertesek nem a szerződésben rögzített feltételek alapján
valósítják meg programjukat, a kiíró fenntartja magának a jogot a
szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben a kiírónak jogában áll
kötelezni a pályázót a támogatás teljes vagy részleges visszafizetésére.

7. Értesítés a pályázat eredményéről
- A kuratóriumi ülést követően a nyertes pályázók névsorát honlapunkon
jelenítjük meg.
- A Kuratórium döntéséről minden pályázót írásban értesítünk, az ülést
követő 10 munkanapon belül.
- Beadott pályázatokat nem küldünk vissza, elutasított pályázatokat nem
őrzünk meg.

8. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati
Űrlapján kell beküldeni, két eredeti példányban, kizárólag postai úton.
(Személyesen behozott pályázatokat nem áll módunkban átvenni.)
A mellékleteket egy példányban kérjük csatolni az egyik űrlaphoz.

A Pályázati Űrlap letölthető a htp://www.vodafonealapitvany.hu oldal alján
található linkre kattintva.

Címünk:
Vodafone Magyarország Alapítvány
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

A pályázat BEÉRKEZÉSÉNEK (NEM postára adásának) határideje: 2008. október
3. péntek
Hiánypótlásra csak a határidő lejártáig van lehetőség!
A postai késésekért felelősséget nem vállalunk.
A határidő lejárta után beérkezett pályázatokat a Vodafone Magyarország
Alapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

9. A pályázat elbírálásának időpontja
A pályázatokat a Kuratórium 2008. október 31-ig bírálja el.

10. Pályázati kapcsolattartók
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük merülne fel, az alábbi
telefonszámokon vehetik fel a kapcsolatot a Vodafone Magyarország
Alapítvány munkatársaival.

Magyar Henrietta: 06 1 288-4320
Zolnai Emese: 06 1 288-4446További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról