[Pályázatok] Felhívás magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2007. Május. 9., Sze, 11:04:05 CEST


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Felhívás magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre
Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Balassi Bálint Intézet
Határidő: 2007. 05. 18.
Pályázhat: 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar
származású fiatalok
-------------------------
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli
Magyarok Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és
erősítésének érdekében a 2007/2008. tanévre magyar állami ösztöndíjra,
(nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára MAGYAR
NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.
A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati
diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyarnyelv-tudásának és
magyarságismeretének fejlesztése.
A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézetben kerül sor. A pályázat meghirdetésével és
lebonyolításával összefüggő feladatokat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
által irányított Teleki Pál Alapítvány látja el.
A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar
származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül
a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás,
valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos
tevékenység.
A képzés leírása:
A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz,
valamint lehetőséget nyújt az országgal és az élő magyar kultúrával való
aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében
történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és
társadalomismeret tantárgyakat tanulnak a hallgatók. A program
magyarságismereti tanulmányokból záróvizsgával, egy választott témából
megírt záró dolgozat megvédésével, magyar nyelvből pedig államilag elismert
nyelvvizsgával fejeződik be. (A nyelvvizsga szintje, fajtája és az ennek
megfelelő befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző
bizottság döntésétől függ.)
Az érdeklődők számára az intézet heti 4 órás tanfolyamon teszi lehetővé,
hogy megismerkedhessenek a magyar mint idegen nyelv oktatásának
módszereivel. Azoknak a hallgatóknak, akik hazai egyetemükön kreditpontokra
tudják váltani magyarországi tanulmányaikat, az Intézet rendelkezésére
bocsátja - a végbizonyítványon kívül - a szükséges tantárgyleírásokat.
Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása,
valamint az Intézet Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának és/vagy Fegyelmi
Szabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal
megszűnik, és - a beiratkozáskor aláírt szerződésben foglaltak szerint - az
addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.
A képzés időtartama 10 hónap (2007. szeptember-2008. június).
Az ösztöndíj tartalma:
- ingyenes képzés,
- 16 000 Ft/hó ösztöndíj,
- kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban),
- diákigazolvány (kedvezményekre jogosít),
- a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett igénybe vehető
egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai műtétek.
A pályázót érintő költségek:
- utazás költségei,
- az étkezés költségei,
- nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 16 400 Ft, felső fok: 19 400 Ft; ECL "C"
vagy "D" 22 000 Ft),
- személyes költségek,
- diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz),
- javasolt költőpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek
fedezésére:
- kb. 200 - 250 USD / hó,
- tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten,
- egy belföldi kirándulás (25 000 Ft), 1 erdélyi kirándulás (65 000 Ft),
1500 Ft kaució az intézeti belépőkártyára, 5000 Ft kauciós díj az esetleges
kollégiumi rongálásokra, valamint 360 Ft az ideiglenes diákigazolványra és
1600 Ft a végleges diákigazolványra. (Valamennyi díj a beiratkozáskor
fizetendő.)
A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a kötelező kirándulási
költségek előlegeként befizessen 250 USD-t. (A befizetés módja: USA-n belül
csekken, USA-n kívül nemzetközi bankutalványon a Hungarian Scout
Association részére, cím: Dr. Judit K. Némethy, 1 Washington Square Vlg.
Apt. 3L, New York, NY 10012, USA).
Sikeres pályázat esetén a hallgatónak a beiratkozáskor a kirándulási
költségeknek csak a fennmaradó részét kell befizetnie.
Sikertelen pályázat esetén a befizetett előleget a Hungarian Scout
Association visszafizeti a pályázó részére.
Amennyiben a pályázat elfogadását követően a pályázó nem vesz részt a
képzésen, az előleget a Hungarian Scout Association nem téríti vissza.
A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:
- kitöltött jelentkezési lap - csak a géppel kitöltött jelentkezési lapot
fogadjuk el!
- kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a
megszerzett ismereteinek otthoni hasznosításáról,
- önéletrajz,
- tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelvű
tanulmányokat végzett, ezek igazolása),
- társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy
elismert személyiség ajánlása másolatban.
A tanfolyam, valamint a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
szabályzatainak és a sikeres pályázó által aláírandó szerződés szövege a
Teleki Pál Alapítvány, illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
irodájától kikérhető. Az ösztöndíj csak abban az esetben vehető igénybe, ha
a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékel egy nyilatkozatot,
amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézet szabályainak betartására, valamint az őt érintő
költségek vállalására.
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 20 fő
A pályázat beküldési (postai beérkezési) határideje: 2007. május 18.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2007. június 10.
amelyet követően 20 napon belül értesítést küldünk a pályázat eredményéről.
A pályázatokról a döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata
alapján a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi
Bálint Magyar Kulturális Intézettel közösen hozza meg. A döntés minden
pályázóra nézve kötelező.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a határidő után beérkezett, ill. a
formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott
pályázatokat nem veszi figyelembe.
Jelentkezési lap letölthető a http://www.okm.gov.hu oldalról
Információ:
Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány)
e-mail: jn2 at nyu.edu
tel: USA (212) 505-9658 (az esti órákban).
Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája,
hétfő-szerda-péntek)
tel.: (00-1-973-208-0450); fax: (00-1-973) 208-1451
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidőre, 1 példányban elküldeni:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L
New York, NY 10012, USATovábbi információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról