[Pályázatok] Ifjúság 2000-2006 program

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Feb. 1., Sze, 12:10:05 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Ifjúság 2000-2006 program
Kiíró: Európai Bizottság, Mobilitás
Határidő: 2006. 02. 01., 2006. 04. 03., 2006. 06. 01., 2006. 09. 01., 2006.
11. 02.
Pályázhat: magyarországi 15-25 év közötti (az Európai Önkéntes Szolgálat
esetében 18-25 év közötti) fiatalok, a velük foglalkozó ifjúsági munkások
és szakemberek, önálló ifjúsági csoportok, nonprofit szervezetek,
intézmények, önkormányzatok
-------------------------
Pályázati felhívás nemzetközi ifjúsági együttműködések támogatására IFJÚSÁG
2000-2006 Program címmel
Általános pályázati feltételek (minden kategóriára egységesen érvényes)
A pályázat általános célja: Esélyteremtés a magyarországi fiatalok minél
szélesebb köre számára európai, nemzeti és személyes hovatartozásuk
közvetlen megélésére, valamint a fiatalok nyitottságra és tevékeny életre
való ösztönzése iskolán kívüli tevékenységek formájában.
A pályázat célcsoportja: magyarországi 15-25 év közötti (az Európai
Önkéntes Szolgálat esetében 18-25 év közötti) fiatalok, a velük foglalkozó
ifjúsági munkások és szakemberek, önálló ifjúsági csoportok, nonprofit
szervezetek, intézmények, önkormányzatok.
Pályázatkezelő: Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága
2006. évi keretösszeg: 2 825 393 euró
Lehetséges partnerországok: Az Unió 25 tagországa (Ausztria, Belgium,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia), továbbá Bulgária, Izland,
Liechtenstein, Norvégia, Románia, Törökország, valamint - néhány további
feltétellel - Dél-kelet Európa, a volt Szovjetunió, a Mediterrán medence és
Latin-Amerika számos országa (a pontos felsorolást lásd a Pályázati
Útmutatóban!).
A program keretében nem támogatható:
- az a program, amelyben az Európai Unió egyik tagállama sem vesz részt;
- művészeti fesztivál vagy azon való fellépés;
- sportesemény, sportverseny;
- nyelvtanulási célú külföldi út;
- szakmai tanulmányút, iskolai osztálykirándulás;
- építőtábor;
- profitorientált program;
- közgyűlés, nemzetközi szervezet tagságának szervezett hivatalos
találkozó.
Pályázni csak az e célra rendszeresített pályázati űrlapokon lehet! A
magyar nyelvű űrlap letölthető a http://www.mobilitas.hu honlapról, illetve
a Mobilitás budapesti és regionális irodáitól is kérhető. Az említett
helyek bármelyikén hozzájuthat a Pályázati Útmutatóhoz is, amelyben
részletes leírást talál az Ifjúság 2000-2006 Program egészéről, a pályázati
feltételekről. (A Pályázati Útmutató szintén letölthető a
http://www.mobilitas.hu honlapról.) A pályázati dokumentációt kérjük
számítógéppel töltse ki, majd nyomtassa ki, és aláírva ezt küldje be. A
kitöltött pályázati űrlapot kérjük, elektronikusan is juttassa el a
palyazatok.eu at mobilitas.hu címre. A pályázat csak akkor befogadható, ha
mindkét változatot (egy papírformátumú és egy elektronikus) eljuttatta a
megadott címekre, és a két formátum megegyező. A pályázati rendszer
Európában egységesen, minden programországban megbízott "programiroda"
kezelésében működik. Pályázatot minden pályázó csak a saját országában
található programirodához nyújthat be. A Program magyarországi irodája:
Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatósága,
1145 Budapest, Amerikai út 96.
Telefon: (1)-273-4295
http://www.mobilitas.hu
E-mail: palyazatok.eu at mobilitas.hu
Pályázati határidők:
A 2006. évben érvényes beadási határidők és a hozzájuk tartozó
megvalósítási időszakok a következők:
Beadási határidő: Megvalósítási időszak
2006. február 1.: 2006. május 1. - szeptember 30.
2006. április 1. (április 3.): 2006. július 1. - november 30.
2006. június 1.: 2006. szeptember 1. - 2007. január 31.
2006. szeptember 1.: 2006. december 1. - 2007. április 30.
2006. november 1. (november. 2).: 2007. február 1. - 2007. június 30.
A pályázatokat csak postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Az első
esetben mindig a postai bélyegző dátuma számít. Személyesen a határidő
napján 16.00 óráig lehet leadni a pályázatokat a Mobilitás Európai
Fejlesztési Igazgatóságának titkárságán (1145 Budapest Amerikai út 96. III.
em.). Egyéb formában benyújtott pályázatokat nem bírálunk el.
Kizáró okok: Ha a pályázat hiányos vagy nem a kitöltési útmutató szerint
van kitöltve, valamint ha a pályázó az Európai Bizottság vagy a Mobilitás
által lebonyolított pályázatokon korábban elnyert összeggel nem számolt el.
Döntés: A beérkezett pályázatokról - a Nemzetközi Programok Tanácsának
javaslata alapján - az ágazatért felelős miniszter dönt a beadási határidőt
követő kb. egy hónap elteltével. A döntés ellen fellebbezni nem lehet. A
megítélt támogatás első részletét (75%) a nyertes pályázókkal történő
szerződéskötés után utalja át a Mobilitás a nyerteseknek. A második részlet
csak a tartalmi és pénzügyi elszámolás elfogadását követően folyósítható.
További fontos tudnivaló: A Pályázati Útmutató és a pályázati űrlapok
évente változnak; az adott évben csak az arra az évre kiadott űrlapokon
lehet érvényesen pályázni. Kivétel ez alól az év első (februári) pályázati
fordulója, amikor az előző évi (de nem korábbi) űrlapon beadott pályázat
elfogadható. Ilyen esetben az iroda - szükség esetén - kérheti az új
űrlapnak megfelelő kiegészítéseket. Az adott évi Pályázati Útmutató azonban
az egész évre, tehát már az első fordulóra is érvényes!
A Pályázati kategóriák BEMUTATÁSA
(Részletes leírás a Pályázati Útmutatóban található!)
1) Fiatalok Európáért - nemzetközi ifjúsági csereprogramok
A nemzetközi ifjúsági cserék keretében magyar és külföldi fiatalok
csoportjai találkozhatnak egymással. A csereprogramok alapvető célja, hogy
a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, gondolkodásmódját, mindennapi
életét egy mindannyiukat érdeklő téma feldolgozására szervezett program
során. Amennyiben a csoportok a látogatás viszonzását tervezik, új
pályázatot kell benyújtani.
Résztvevők lehetnek:
15-25 éves fiatalok csoportjai. A csoportok összlétszáma minimum 16,
maximum 60 fő lehet.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:
- a kettő vagy több külföldi partner bevonásával szerveződő (azaz három-
vagy többoldalú) programok,
- a hátrányos helyzetű fiatalok részvételével megvalósuló programok.
A csereprogram időtartama:
minimum 6, maximum 21 nap lehet (az utazást nem számítva).
A támogatás nagysága:
Fogadó program esetén elsősorban a magyarországi szállás és étkezés (24
euró/fő/nap) (A megadott összegek minden esetben az adható támogatás
maximumát jelölik!), valamint a program megvalósításának költségeire
(1200-2400 euró/projekt) (A megadott összegek minden esetben az adható
támogatás maximumát jelölik!) kérhető támogatás. Küldő program esetén
elsősorban a külföldre utazás (70%) és biztosítás (100%) költségei
támogathatók. Amennyiben indokolt, mind fogadó, mind küldő program esetén
támogatás (480 euró) (A megadott összegek minden esetben az adható
támogatás maximumát jelölik!) kérhető a résztvevő fiatalok felkészítésére
is.
2) Európai Önkéntes Szolgálat
Az Európai Önkéntes Szolgálat azzal a céllal jött létre, hogy lehetőséget
biztosítson 18-25 év közötti fiataloknak más kultúrák közvetlen
megismerésére, elősegítse a társadalomba történő beilleszkedésüket, növelje
szociális érzékenységüket, ill. hogy segítse a helyi közösségek fejlődését.
Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében a fiatalok maximum 12 hónapot
tölthetnek külföldön egy ún. fogadó szervezetnél tapasztalatszerzés
céljából. Az önkéntes a helyi közösség fejlődését célzó nonprofit
tevékenységekben vehet részt többek között az alábbi témákban: egészségügy,
környezet(védelem), művészet és kultúra, esélyegyenlőség, média és
kommunikáció, ifjúsági sport, ifjúsági szabadidő, fiatalkori bűnmegelőzés.
(Az Európai Önkéntes Szolgálat nem kínál külföldi tanulási és
munkavállalási lehetőséget!) Az önkéntes külföldön tartózkodása alatt
teljes ellátást és zsebpénzt kap.
Célcsoport: minden 18-25 év közötti fiatal, akinek bejelentett lakcíme a
programországok valamelyikében van.
Küldő szervezet vagy fogadó szervezet lehet minden nonprofit, ill. nem
kormányzati szervezet, amely vállalja, hogy az önkéntes számára képzést
szervez, személyes támogatást, mentort, nyelvi képzést, szállást és étkezés
biztosít.
Az önkéntes bevonásával a küldő és a fogadó szervezet közösen készíti elő a
pályázatát. A pályázatot minden fél a saját programirodájához nyújtja be. A
projekt akkor támogatható, ha a projektben résztvevő mindkét ország
programirodája elfogadta a pályázatot.
A támogatás (A megadott összegek minden esetben az adható támogatás
maximumát jelölik!):
- küldő szervezet: utazási költség a fogadó országba (100%), a küldő
szervezet tevékenységeihez a hozzájárulás mértéke önkéntesenként egyszeri
600 euró + 24 euró/hó, különleges költségek 100%-a (ha az önkéntesnek
valamiért különleges költségei merülnek fel, pl. orvosi ellátás);
- fogadó szervezet: az önkéntes zsebpénzének (havi adott összeg) 100%-a, a
fogadó szervezet tevékenységeihez a hozzájárulás mértéke önkéntesenként
egyszeri 600 euró + 400 euró/hó, különleges költségek 100%-a (ha az
önkéntesnek valamiért különleges költségei merülnek fel, pl. orvosi
ellátás);
- a biztosítás nem képezi a költségvetés részét, azt az Európai Bizottság
fizeti.
3) Ifjúsági Kezdeményezések
Az alprogram célja a fiatalok kezdeményezőkészségére és kreativitására
épülő projektek támogatása, amelyek által közvetlenül és aktívan
bekapcsolódhatnak a helyi közösségeikben zajló folyamatok tervezésébe és
megvalósításába. Az alprogramon belül a következő programtípusok léteznek:
1. Csoportos Kezdeményezések
Ezek a projektek elsősorban a fiatalok helyi kisközösségeinek fejlődését
szolgálják. Megvalósításukat egy helyi ifjúsági csoport kezdeményezi azért,
hogy az őket körülvevő környezet valamilyen szükségletére választ adjon.
Mik a projekt feltételei?
- 3-12 hónapos időtartam;
- kapcsolódjon a fiatalok helyi közösségéhez;
- jelentsen újdonságot a helyi közösség számára;
- rendelkezzen jól felépített projekttervvel, időbeosztással és világos
célkitűzéssel;
- segítse elő a közös európai kulturális kincs és értékrend tudatosodását;
- a projektnek hozzá kell járulnia a fiatalok nevelési folyamatához
Kik pályázhatnak?
15-25 év közötti, Magyarországon letelepedett fiatalok csoportjai, amelyek
lehetnek informális csoportok vagy bejegyzett szervezetek. Egy csoportnak
legalább 4 főből kell állnia.
Mekkora támogatás igényelhető a projekthez?
A támogatás átalányösszegen alapszik (8000 euró). A pályázó ennek az
összegnek a 100, 75 vagy 50%-át kaphatja meg aszerint, hogy milyen arányban
vesznek részt a projektben hátrányos helyzetű fiatalok, és milyen mértékű a
projekt helyi szintű hatása.
2. Hálózatépítés
A hálózatépítő projektek célja példaértékű projektek megmutatása, sikeres
Csoportos Kezdeményezések eredményeinek adaptálása más országokban élő
fiatalok csoportjai számára. Célja lehet a fiatalok mobilitásának
elősegítése is.
Kik pályázhatnak?
Csoportos Kezdeményezés megvalósítása után a csoport továbbfejlesztheti
projektjét, de ezúttal egy vagy több partnerrel közösen, legalább egy
további programország bevonásával. Hálózatépítő projektekre úgy is lehet
pályázni, hogy azt nem előzte meg Csoportos Kezdeményezés!
Hálózatépítést a Programországok (lásd Pályázati Útmutató B2 fejezet)
bármelyikében meg lehet valósítani, de Partnerországokban nem.
Mekkora támogatás igényelhető a projekthez?
A támogatás átalányösszegen alapszik (8000 euró). A pályázó ennek az
összegnek a 100, 75 vagy 50%-át kaphatja meg aszerint, hogy milyen arányban
vesznek részt a projektben hátrányos helyzetű fiatalok, és milyen mértékű a
projekt helyi szintű hatása. Ezen felül igényelhető még a nemzetközi
útiköltség 70%-a is.
3. Befektetés A Jövőbe
A program célja segíteni az önkénteseket tapasztalatuk továbbadásában,
személyes fejlődésükben és munkaerő-piaci elhelyezkedésükben.
Mik a projektek feltételei?
- A projekt nem lehet hosszabb egy évnél, és a pályázatot az EVS (lásd 2.
alprogram) vége után két éven belül kell benyújtani. Minimális időtartam
nincs meghatározva.
- A pályázó a pályázat benyújtása idején nem töltheti be a 26 életévét (25
év+ 364 nap lehetséges)
- Tartalmilag világos kapcsolatnak kell lennie a Befektetés a Jövőbe
projekt és az EVS alatt végzett tevékenység között.
Kik pályázhatnak?
A programra kizárólag az Európai Önkéntes Szolgálaton (EVS) részt vett
fiatalok pályázhatnak.
Mekkora támogatás igényelhető a projekthez?
A támogatás átalányösszegen alapul (5000 euró), a pályázó maximum ennek az
összegnek a 100, illetve 50%-át kaphatja meg annak függvényében, hogy
projektje mennyiben szolgálja más fiatalok, vagy a helyi közösség javát.
Fejlesztő projektek
Az 5. alprogram abban nyújt segítséget az ifjúsági szakembereknek, hogy az
ifjúsági projektek során szerzett tapasztalataikat megoszthassák másokkal,
és megismerhessék mások elképzeléseit, ötleteit. Lehetőséget biztosít - a
nemzetközi ifjúsági együttműködések során - hasznos ismeretek
megszerzésére, készségfejlesztésre, projektvezetési gyakorlat és iskolán
kívüli pedagógiai módszerek elsajátítására, illetve más országokban már jól
működő kezdeményezések megfigyelésére. A Fejlesztő Projektek az Ifjúság
2000-2006 Program keretében megszülető együttműködések mennyiségének és
minőségének javítását hivatottak szolgálni. Eredményességüket tehát a
projektek számának és minőségének emelkedésével tudjuk mérni.
Az 1-6. sz. tevékenységek esetében csak a Magyarországon megvalósuló
projektek támogathatók.
Melyek a támogatható programtípusok?
Szakmai látogatás
A partnerszervezetnél tett szakmai látogatás segítséget nyújt ifjúsági
munkások számára tapasztalatcserére, nemzetközi projektek megvalósításához
kapcsolódó tudásuk és készségeik fejlesztésére. Időtartam: 1-3 hét.
Résztvevők: általában 2 partnerország, 1 fő szervezetenként.
Támogatás: az útiköltség 70%-a, 40 euró/fő/nap a résztvevők fogadásának
költségeire.
Előkészítő találkozó
Nemzetközi együttműködés ötletének kidolgozására nyújt lehetőséget az
Ifjúság 2000-2006 Program keretében benyújtandó pályázat beadása előtt.
Időtartam: 2-3 nap. Résztvevők: min. 2 partnerország, szervezetenként max.
2 résztvevő. Támogatás: az útiköltség 70%-a, 40 euró/fő/nap a résztvevők
fogadásának költségeire.
Partnerkereső szeminárium
Célja az Ifjúság 2000-2006 Program keretein belül megvalósuló projektek
potenciális partnereinek összehozása, egymással való megismertetése.
Időtartam: 2-4 nap. Résztvevők: min. 4 partnerország, szervezetenként max.
2 fő.
Támogatás: az útiköltség 70%-a, 40 euró/fő/nap a résztvevők fogadásának
költségeire, 2500 euró a projekt költségeire.
Tanulmányút
Más országok ifjúsági munkájának részletesebb megismeréséhez nyújt
lehetőséget.
Időtartam: 3-6 nap. Résztvevők: min. 4 partnerország, max. 20 résztvevő.
Támogatás: az útiköltség 70%-a, 40 euró/fő/nap a résztvevők fogadásának
költségeire, 2500 euró a projekt költségeire.
Szeminárium
Az Ifjúság 2000-2006 Programmal és az ifjúságpolitikával kapcsolatos
tapasztalatok, bevált módszerek cseréjére, konzultációra, fejlesztésre
biztosít lehetőséget.
Időtartam: 2-5 nap. Résztvevők: min. 4 partnerország, 20-50 résztvevő.
Támogatás: az útiköltség 70%-a, 40 euró/fő/nap a résztvevők fogadásának
költségeire, 2500 euró a projekt költségeire.
Képzés
Az ifjúsági munkában és a nem-formális nevelésben résztvevők számára nyújt
segítséget készségeik, szaktudásuk fejlesztéséhez. Időtartam: 5-10 nap.
Résztvevők: min. 4 partnerország, 12-25 résztvevő.
Támogatás: az útiköltség 70%-a, 40 euró/fő/nap a résztvevők fogadásának
költségeire, 3200 euró a projekt költségeire.
Ifjúsági információ
Az Ifjúság 2000-2006 Programhoz kapcsolódó információk és képzési anyagok
elkészítését és terjesztését támogatja. Időtartam: max. 1 év. Résztvevők:
min. 4 partnerország. Támogatás: az összköltségek 50%-a, max. 30 000 euró
Nemzetközi együttműködés és hálózatok
Céljuk új hálózatok létrehozása az Ifjúság 2000-2006 Programon belül.
Időtartam: max. 1 év. Résztvevők: min. 6 partnerország. Támogatható
költségek: az összköltségek 50%-a, max. 20 000 euró
Fejlesztő kezdeményezések
Ezen projektek lehetőséget biztosítanak ifjúságsegítőknek és ifjúsági
szervezeteknek arra, hogy olyan új módszereket dolgozzanak és fejlesszenek
ki, ill. alkalmazzanak, melyek cselekvőképességük fejlesztését segítik elő
az ifjúsági munka területén. Időtartam: max. 1 év. Résztvevők: min. 4
partnerország.
Támogatás: az összköltségek 50%-a, max. 20 000 euró.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról