[Pályázatok] Bűnmegelőzési makro modellprojektek megvalósítása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 25., K, 10:11:20 CEST


Témakör: Szenvedélybetegek

Cím: Bűnmegelőzési makro modellprojektek megvalósítása
Kiíró: Országos Bűnmegelőzési Bizottság
Határidő: 2006. 05. 29.
Pályázhat: I. komponens:
- a gyermekotthonok,
- a javítóintézetek,
- a gyermekjóléti szolgálatok,
- a pártfogó felügyelői szolgálat szervezetei,
- a megyei gyámhivatalok,
- a civil szervezetek,
ha a programra elkülönített bentlakásos részleget is tudnak biztosítani.
II. komponens:
- a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, kistérségi
társulások,
- az oktatási intézmények, diákönkormányzatok,
- a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetek,
- a közművelődési intézmények,
- a civil szervezetek,
- az egyházak,
- a sportszervezetek,
- a gazdasági társaságok.
III. komponens:
- a pártfogó felügyelői szolgálat megyei szervezetei,
- a büntetés-végrehajtási intézetek,
- a javítóintézetek,
- a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások,
- a kisebbségi önkormányzatok,
- a civil szervezetek,
- az egyházak,
- a gazdasági társaságok.
-------------------------
Pályázni az alábbi komplex modellprogramok kidolgozására és megvalósítására
lehet:
I. KOMPONENS: Modellprojektek kidolgozása és gyakorlati megvalósítása a
súlyos vagy ismételten bűncselekményt elkövető 12-14 éves gyermekkorúak
reintegrációjának elősegítésére, bűnismétlésük megakadályozására.
II. KOMPONENS: Modellprogramok szervezése az épített és természeti
környezet közösségi védelmére, a környezettudatos magatartás erősítésére.
III. KOMPONENS: Modellprogramok a helyreállító igazságszolgáltatás
érvényesülése érdekében: a közösség javára végzett munkatevékenység
szervezése a fogvatartottak, a közérdekű munka büntetésre ítéltek, valamint
a pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációjának elősegítésére.
Az OBmB Titkársága mind a három komponensre olyan mintaértékű projektek
kidolgozását támogatja, amelyek a helyi szereplők összefogásán alapuló
komplex feladatokat valósítanak meg. Pályázatot csak együttműködési
megállapodást kötött partnerek nyújthatnak be.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: Az Igazságügyi Minisztérium a társadalmi bűnmegelőzéssel
összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzata.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 80 millió forint.
Egy pályázatra fordítható támogatás összege: 10 millió és 20 millió forint
között.
A megkövetelt saját forrás mértéke: a teljes projekt-költség minimum 25%-a.
Támogatási feltételek: A megvalósítás időtartama maximum 12 hónap. A
pályázati díj mértéke: pályázatonként 10 000 Ft. A megfizetett pályázati
díjat a Minisztérium nem fizeti vissza.
Benyújtási határidő: 2006. május 29.
Elérhetőség: http://www.bunmegelozes.hu; http://www.im.hu és
http://www.allamkincstar.hu (a teljes pályázati felhívás, a pályázati
útmutató és az adatlap letölthető)
A pályázatok benyújthatók: a Magyar Államkincstár a projekt megvalósítási
helye szerint területileg illetékes Állampénztári irodákban. (A pályázati
útmutató és adatlap az Állampénztári irodákban beszerezhető.)További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról