[Pályázatok] Filmklubok 2006. évi támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2006. Ápr. 11., K, 09:19:23 CEST


Témakör: Egyéb
Több, filmekkel kapcsolatos pályázati kiírás olvasható a http://www.mmka.hu/ oldalon.


Cím: Filmklubok 2006. évi támogatása
Kiíró: Magyar Mozgókép Közalapítvány
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: bármely, a 2006. évben filmklubot működtető, a Nemzeti Filmiroda
által nyilvántartásba vett szervezet
-------------------------
1. A pályázat kiírója: Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) Kuratóriuma.
2. A pályázat tárgya: filmklubok 2006. évi támogatása.
3. Támogatásra jogosult:
a) Támogatásra jogosult bármely, a 2006. évben filmklubot működtető, a
Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett szervezet.
b) A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon
szervezetek, illetve intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási,
könyvtári illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek
filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgóképszakmai tárgyú
közgyűjteményeket. Ezen szervezeteknek a támogatás igénylésekor
nyilatkozniuk kell arról, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
28.§-ának (7) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek velük szemben
nem állnak fenn.
4. Pályázni az MMK által rendszeresített pályázati adatlapon lehet. A
pályázathoz mellékelni kell:
a) a filmklub programjának részletes leírását (filmcímek, vetítési
időpontok, előadók neve és nyilatkozata),
b) részletes költségvetést,
c) a szervezet Nemzeti Filmiroda általi nyilvántartásba vételéről szóló
határozat másolatát, vagy a pályázó 3. b) pont szerinti nyilatkozatát,
d) a pályázati díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.
e) a pályázó nyilatkozatát, hogy vele szemben az Általános Pályázati
Feltételek V. pontjában foglalt kizáró okok nem állnak fenn.
5. A pályázat benyújtásának határideje a kiírás megjelenésétől folyamatosan
szeptember 29-én 14 óráig.
6. A támogatási összeg folyósítása a nyertes pályázóval kötött szerződés
alapján, a filmklub költségeinek tételes elszámolása, valamint a támogatási
cél megvalósulása esetén történik. Az elszámolásokat és a szakmai
beszámolót a vetítéssorozat utolsó előadását követő 2 hónapon belül kell
benyújtani. Támogató fenntartja a jogot, hogy a támogatási összeget
hitelintézet bevonásával folyósítsa.
7. A pályázati díjra vonatkozóan az MMK 2006. évi pályázati tervezetének
mellékletében foglaltak az irányadóak, amely letölthető a
http://www.mmka.hu honlapról.
8. A pályázatot 1 eredeti és 6 másolati példányban kell beküldeni az MMK
Titkárságára (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.). Támogató postai úton
csak tértivevényes ajánlott küldeményeket fogad el.
9. Döntés: a beadási határidőket követő 45 napon belül.
10. Egyéb kérdésekben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
rendelkezései és az egyéb hatályos jogszabályok, valamint az MMK által
meghatározott Általános Pályázati Feltételek az irányadóak.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról