[Pályázatok] NCA Hírlevél 30. szám

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 31., Cs, 18:29:57 CEST


NCA HÍRLEVÉL2005. március 31.Az NCA Miniszteri Titkárságának időszaki kiadványa, III. évfolyam 3. számTisztelt Hírlevél Megrendelő!Üdvözöljük Önt hírlevelünk 30. számának megjelenése alkalmából!Tartalom:

1.   Megjelentek az új, 2005. évi pályázati felhívások

Megjelentek az új, 2005. évi pályázati felhívásokA Nemzeti Civil Alapprogramban a 2005. évi új pályázati felhívások 2005. március 31-én jelentek meg. 

Működési célú pályázati felhívást jelentetett meg valamennyi regionális hatókörű kollégium, (Észak-alföldi, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Észak-magyarországi, Közép-magyarországi) valamint az Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma.

A működési célú pályázatokon túl, a szakmai Kollégiumok, úgymint az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma, az NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma, valamint az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma is megjelentették 2005. évi szakmai célú pályázataikat.

A felhívásokat az alábbiakban is közöljük, egyébként a felhívások az adatlapokkal és a pályázati kiírással együtt megtalálhatóak és letölthetőek a www.nca.hu internetes oldalunkról a Pályázat menüpontban a megfelelő kollégium kiválasztását követően. 

További felvilágosítás kérhető a 06-80-204-453-as zöld számon.A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM

ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMÁNAK

2005. ÉVI

MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.

A pályázók köre:

a)   Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

b)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

c)   amelyeknek az Észak-alföldi régióban ( Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben) van a székhelyük.Felosztható keret: 384.111.000 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.

Az Észak-alföldi Regionális Kollégium 30/2005.(II.21.) sz. határozata értelmében 5 millió forintban határozza meg a maximálisan adható legmagasabb támogatási összeget.Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.

A benyújtás dátumának a pályázat feladását igazoló postabélyegző dátuma tekintendő.A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: 

Hajdú-Bihar Megyei Állampénztári Iroda (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.)

      Telefonszám: (52) 447-866

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állampénztári Iroda (5000 Szolnok, Magyar u. 8.)

      Telefonszám: (56) 422-555

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állampénztári Iroda (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3.)

      Telefonszám: (42) 418-888, (42) 311-022További információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Szolnok, 2005. március 31.NCA Észak-alföldi Regionális KollégiumaDÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA 2005. ÉVI

MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Alföldi Regionális Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

d)   Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

e)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

f)    a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük.Felosztható keret: 398.443.500 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda, 6000 KECSKEMÉT, Szabadság tér 1. Tel. szám: 06-76/487-365, 416-872 E-mail cím: nca_bacs at allamkincstar.gov.hu Békés Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda, 5600 BÉKÉSCSABA, Dózsa György út 1, Pf.:120. Tel. szám: 06-66/447-344/4421-es, 4451-es mellék, 

E-mail cím: makbmti at hu.inter.net, nca_bekes at allamkincstar.gov.hu Csongrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda, 5720 SZEGED, Vár utca 5. Pf.: 491. Tel. szám: 06-62/472-199, 488-411/4642, E-mail cím: nca.delalfold at meh.huTovábbi információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Békéscsaba, 2005. március 31.Dél-Alföldi Regionális KollégiumDÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának KOLLÉGIUMA

2005. ÉVI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Regionális Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

g)   Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

h)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

i)    a Dél-Dunántúli régióban (Baranya, Somogy, Tolna megyékben) van a székhelyük.

(A tevékenységét legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet, csak az NCA Országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumától kaphat működési támogatást!)Felosztható keret: 334.233.900 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint, támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.

Ezen belül 2005. évben a Dél- Dunántúli Regionális Kollégiumnál a szervezetenként elnyerhető működési támogatás felső határa legfeljebb 5.000.000,- Ft lehet. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani, a következők szerint:

- Baranya megye: 7621 Pécs, Apáca u. 6., telefon: 72/213-388

e-mail: nca_baranya at allamkincstar.gov.hu

- Somogy megye: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3-4., telefon: 82/419-411

e-mail: nca_somogy at allamkincstar.gov.hu

- Tolna megye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7. , 7101 Pf.: 73., telefon: 74/416-411, 

e-mail: nca_tolna at allamkincstar.gov.huTovábbi információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken és a megyei Civil Szolgáltató Központokban.

- CISZOK Baranya megye: 7624 Pécs, Szent István tér 17., Tel.: 72/315-679, e-mail: nevhaz at axelero.hu

- CISZOK Somogy megye: 7400 Kaposvár, Fő u. 45., Tel.: 82/511-703, e-mail: smciszok at sma1.axelero.net

- CISZOK Tolna megye: 7100 Szekszárd, Arany János u. 13., Tel.: 74/511-722, e-mail: tmciszok at enternet.huTovábbi információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Szekszárd, 2005. március 31.                        Dél-Dunántúli Regionális KollégiumA NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMÁNAK

2005. ÉVI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet:A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja: hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

j)    Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

k)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

l)    a Közép-dunántúli Régióban (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyékben) van a székhelyük.Felosztható keret: 320.474.700 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 4 millió forint lehet a Közép-Dunántúli Regionális Kollégium által nyújtott működési támogatás.Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: 

§     Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda

8000 Székesfehérvár Ősz u. 11. 

§     Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda

2800 Tatabánya V. Fő tér 32.

§     Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda

8200 Veszprém Budapest u. 4. További információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.2005. március 31.Közép-Dunántúli Regionális KollégiumNYUGAT - DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának KOLLÉGIUMA 2005. ÉVI

MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat - Dunántúli Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

m)  Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

n)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

o)   a Nyugat - Dunántúli régióban (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) van a székhelyük.Felosztható keret: 317.034.900 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: 

Vas megye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u.20. 

Zala megye: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 

Győr-Moson-Sopron megye: 9022 Győr, Czuczor G. u. 26. II. emelet        További információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Szombathely, 2005. március 31.

Nyugat - Dunántúli Regionális KollégiumNEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM 2005. ÉVI

MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

p)   Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és

q)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

r)    az észak-magyarországi régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben) van a székhelyük.Felosztható keret: 371.498.400 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: 

§     Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állampénztári Iroda (3525 Miskolc, Hősök tere 3.); Tel: 46/513-000

§     Heves Megyei Állampénztári Iroda (3300 Eger, Eszterházy tér 5.); Tel: 36/520-300

§     Nógrád Megyei Állampénztári Iroda (3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.); Tel: 32/410-722További információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, a www.allamkincstar.gov.hu, illetve a www.ncaeszak.tvn.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáiban és a megyei Civil Szolgáltató Központoknál (CISZOK) a következők szerint:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye (3530 Miskolc, Széchenyi út 14.) Telefonszám: 46/505-336

Heves Megye (3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.) Telefonszám: 36/415-822

Nógrád Megye (3100 Salgótarján, Fő tér 5..) Telefonszám: 32/423-477További információ kérhető a Call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Eger, 2005. március 31.

Észak-Magyarországi Regionális Kollégium


A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA 2005. ÉVI MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


                          

A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-Magyarországi Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítése, hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

a)   mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1-je előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratunknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és 

b)   amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és

c)   a közép-magyarországi régióban (Budapesten vagy Pest megyében) van a székhelyük.A tevékenységét legalább 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumától kaphat működési támogatást, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumtól!Felosztható keret: 771.088.500 FtA támogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatokat ajánlott küldeményként az alábbi címre kell benyújtani:Magyar Államkincstár, Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság

Állampénztári Iroda, Pályázatos Támogatási Osztály

1139 Budapest, Váci út 71.További információk:

A pályázat teljes folyamatára vonatkozó részletes szabályokat a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető az alábbi címeken, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák:A fent megnevezett Állampénztári Iroda: Fábián Erika, telefonszám: 06-1-452-8825, e-mail cím: kemeny.judit at allamkincstar.gov.hu, illetve Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány: Pikó Zsuzsanna, 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV/3., telefonszám: 06-1-315-3151, e-mail cím: program at niok.hu További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Budapest, 2005. március 31.

Közép-Magyarországi Regionális KollégiumaOrszágos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának KOLLÉGIUMA 2005. ÉVI

MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAA Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek 2005. évi működéséhez kapcsolódó kiadásaihoz.A pályázók köre:

s)    Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és.

b)   amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel végzik).Felosztható keret: 1.318.590.000 FtTámogatás mértéke:

Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió forint lehet működési támogatás.Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2. A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: 

Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Regionális Igazgatósága, Állampénztári Iroda Pályázatos Támogatási Osztály

1139 Budapest, Váci út 71. Telefonszám: 452-88-52További információk:

A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvető szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhető a pályázati kiírásban szereplő címeken.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.Budapest, 2005. március 31.

NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának KollégiumaPÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 5. § (1) bekezdése értelmében, a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatására pályázatot hirdet több kategóriában:Kategóriák:A.) A magyarországi civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erősítése, együttműködés más országok civil szervezeteivel. 

B.)  Határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés erősítése, közös programok támogatása.

C.)  Részvétel nemzetközi szervezetek programjaiban, szervezeti életében, valamint nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjához való hozzájárulás.

D.) Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának segítése. Nemzetközi tevékenységet segítő ismeretbővítés és képzés támogatása.

E.)  Az EU döntéshozatali folyamatában való civil részvétel elősegítése. Az EU különböző célkitűzéseinek, stratégiáinak, kiemelt programjainak, különböző jogszabályainak és főbb intézményeinek hazai megismertetése. Az EU tagsággal járó feladatok, jogszabályok hazai végrehajtásának elősegítése. EU-s és nemzetközi pályázatok előkészítésének támogatása. Pályázatot nyújthatnak be: 2004. január 1-e előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek megfelelnek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. Törvény 3. §-ában foglalt feltételeknek. Pályázhatnak a 2004.évben közhasznúsági bejegyzést nyert szervezetek is.Felosztható keret: 575.000.000 Ft.A támogatás formája és felhasználható időtartama:

a.)   Támogatást a pályázó 2005. június 1. és 2006. május 31. napja között megvalósuló programokhoz kaphat.

b.)   A benyújtott programok megvalósításához a Kollégium vissza nem térítendő támogatást nyújt. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.

Helye: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda
      3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a nca_nograd at allamkincstar.gov.hu e-mail címen, valamint a 32/316-688; 32/312-004 telefonon.A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS és az ADATLAP elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról.

A részletes pályázati anyagokat a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Irodája kérés esetén postai úton eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.2005. március 31.NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció KollégiumaA Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai együttműködésének előmozdítására, továbbfejlesztésére, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozására, valamint az ehhez szükséges feltételek javítására pályázatot hirdet."A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében pályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:" 1.. Új együttműködések kialakítása, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása 
Azonos területen működő (település, kistérség, megye, régió), vagy azonos érdekekért, szakmai célokért tevékenykedő civil szervezetek tartós együttműködésének kialakítása. 2.. Meglévő civil érdekképviseleti együttműködések fejlesztése, bővítése 
Például civil kerekasztalok, területi, ágazati együttműködések, ernyőszervezetek fejlesztése, szektorok közötti tartós együttműködést, érdekérvényesítést elősegítő szakmai programok támogatása.  3.. Térségi fejlesztési tanácsok mellett működő civil egyeztető fórumok infrastrukturális hátterének fejlesztése 
Az 1996. évi XXI. Törvény és a 258/2004. Korm. Rendelet alapján létrejött kistérségi, megyei, regionális és országos civil egyeztető fórumoknak a térségi fejlesztési tanácsok által biztosított alapvető működési feltételeken túli, a hatékony, folyamatos tevékenységet biztosító igények (dologi szükségletek, szakértői tevékenység, szakmai programok stb.) támogatása. 4.. Civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői testületekben történő részvételének támogatása 
Különös tekintettel

  a.. önkormányzati, minisztériumi, parlamenti döntés-előkészítő folyamatokban való részvétel 
  b.. a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Operatív Programok regionális és országos bizottságaiban való részvétel 
Pályázatot nyújthatnak be: 2004. január 1-e előtt Magyarországon bejegyzett, közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek, amelyek megfelelnek az NCA törvény 3. §-ában foglalt feltételeknek.

Felosztható keret: 363.472.000 FtA támogatás formája és felhasználható időtartama:c.)   Támogatást a pályázó 2005. június 1. és 2006. május 31. napja között megvalósuló programokhoz kaphat.

d.)   A benyújtott programok megvalósításához a Kollégium vissza nem térítendő támogatást nyújt. A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.

Helye: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda, 9022 Győr, Czuczor G. u. 26.A részletes pályázati anyagok beszerezhetők:

A részletes PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, valamint az ADATLAP és a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról.

A részletes pályázati anyagokat a Magyar Államkincstár kérés esetén postai úton juttatják el az érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázati anyagok emellett személyesen is átvehetők az Állampénztári Irodákban, valamint a megyei Civil Szolgáltató Központokban.További információ kérhető a call centertől a 06-80/204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.2005. március 31.

NCA civil önszerveződés, szakmai és területi együttműködés kollégiumaA Nemzeti Civil Alapprogram

Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának

pályázati felhívása

a civil sajtó fejlődésének támogatására

NCA-CIV-05-A


A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek szakmai felkészültségét, a nyomatott és elektronikus civil sajtó fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:a.     Jelenleg is meglevő országos és regionális civil sajtótermékek, honlapok fejlesztése, hiánypótló kiadványok és honlapok létrehozása.

b.     Országosan megjelenő periodika a civil szféra számára, amely ennek a speciális körnek az elméleti problémáit dolgozza fel. A kiadvány ölelje fel a civil közélet, a társadalmi szervezeti lét, valamint a civil kutatások problémakörét, úgy hogy az átlagos érdeklődő és a szakmai közeg egyaránt sikeresen olvashassa.

c.     Olyan szakmai kézikönyv elkészítése, kiadása és terjesztése, amely segítséget nyújt civil szervezet alapításához, a jogi procedúrák lebonyolításához. A kézikönyv átfogó és közérthető gyakorlati tanácsot ad a civil szervezet működtetéséhez. Előnyt élvez, ha elektronikusan is megjeleníthető formában is elkészül.A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.Felosztható keret: 170.000.000 FtTámogatás mértéke: A pályázaton az a) kategóriában maximálisan igényelhető összeg 4 millió forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.Támogatás formája: Vissza nem térítendő.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kapható a 80/204-453-as zöld számon, vagy az nca at meh.hu e-mail címen.A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.Budapest, 2005. március 31.                              

NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs KollégiumaA Nemzeti Civil Alapprogram

Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának

képzések támogatására kiírt pályázata

NCA-CIV-05-B
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek szakmai fejlődését képzésekkel segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

a)    Projektasszisztens képzés: projekttervezési és -végrehajtási képességet növelő képzés támogatása.

Komplex felépítésű projektek megvalósításához szükséges projektasszisztensek (szociális asszisztensek, mentorok, gazdasági vezetők) szakmai felkészítése, képzése.

b)    Civil érdekképviseleti technikák és módszerek: értékmegjelenítő és érdekképviseleti tevékenységet segítő képzés támogatása.

Az átalakuló társadalmi párbeszéd intézményes rendszerében a civil szervezetek számára a korábbiaknál nagyobb mértékű ágazati és/vagy területi szintű szerepvállalás lehetőségének megteremtése.

c)    Együttműködési és konfliktuskezelési módszerek és technikák: együttműködési- és konfliktuskezelési képességeket növelő képzés támogatása.

A civil szervezetek munkatársai és vezetői által olyan technikák és módszerek készség szintre történő fejlesztése a cél, amelynek ismeretében csökkenthetők a szervezeten belüli konfliktusok, növelhető az ágazatok, szervezetek és intézmények közötti együttműködési hajlandóság, megelőzhető a közös munka során jelentkező konfliktushelyzetek kialakulása.

d)    Szolgáltatásszervezési módszerek: szolgáltatásszervezési képességeket növelő képzés támogatása.

Lakossági- és civil szervezeti szükségletekre épülő szolgáltatást megalapozó, illetve szolgáltatást bővítő tevékenységekhez szükséges módszerek és technikák jártasság- és készségszintű elsajátítása.A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.Felosztható keret: 130.000.000 FtTámogatás mértéke: A pályázaton maximálisan igényelhető összeg valamennyi kategóriában 5 millió forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.Támogatás formája: Vissza nem térítendő.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kapható a 80/204-453-as zöld számon, vagy az nca at meh.hu e-mail címen.

A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.

Budapest, 2005. március 31.                  NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs KollégiumaA Nemzeti Civil Alapprogram

Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának

szakértői, tanácsadói szolgáltatások létrehozásának és működtetésének támogatására kiírt pályázati kiírása

NCA-CIV-05-C


A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek működését, fejlődését tanácsadással segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

Az NCA regionális struktúrájának megfelelően régiónként egy-egy olyan tanácsadó szolgálat létrehozásának és működtetésének támogatása, mely a régióban működő, illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely közvetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismeretek átadásával segíti a szervezetek munkáját.A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.

Felosztható keret: 35.000.000 Ft

Támogatás mértéke: A pályázaton maximálisan igényelhető összeg 5 millió forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.Támogatás formája: Vissza nem térítendő.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.

A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kapható a 80/204-453-as zöld számon, vagy az nca at meh.hu e-mail címen.A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.

Budapest, 2005. március 31.NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs KollégiumaA Nemzeti Civil Alapprogram

Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának

"Települési/kistérségi szintű civil érdekérvényesítés - demokráciafejlesztés" 

támogatására kiírt pályázati kiírása

NCA-CIV-05-D


A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek érdekmegjelenítő képességét, a civil érdekérvényesítés fejlődését segítő alábbi közhasznú tevékenységek támogatása:

A pályázó által megvalósítani kívánt program szomszédsági, települési, kistérségi szinten, vagy egy-egy sajátos érdekcsoport viszonylatában hozzájárul az állampolgárok érdekérvényesítő és érdekvédelmi tevékenységéhez, a társadalmi párbeszéd, a civil részvétel szélesítéséhez - fejlesztéséhez, az érintettek bevonásához. Célja lehet még a programnak olyan helyi civil érdekérvényesítő és érdekvédelmi programok gyakorlati kifejlesztése és támogatása, amelyekben a közösségi érdekérvényesítés, a helyi ügyekben való részvétel és a helyi ügyek befolyásolására való képesség kifejlesztése-megerősítése, a társadalmi ellenőrzés, a civil kontroll megszervezése, a helyi nyilvánosság szélesítése valósul meg.

A pályázatok programelemei egyebek között tartalmazhatnak:

- helyi és szélesebb kiterjedtségű projekteket, cselekvési terveket, párbeszéd programokat;

- a civil részvételre alkalmassá tevő képzéseket, felkészítéseket;

- tapasztalatcseréket, szemináriumokat ebben a témában;

- közösségi/civil tanácsok létrehozását;

- ilyen fejlesztést szolgáló kiadványokat, akciókat.A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2004. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.Felosztható keret: 65.000.000 FtTámogatás mértéke: A pályázaton maximálisan igényelhető összeg 1,2 millió forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat a Nemzeti Civil Alapprogramból.Támogatás formája: Vissza nem térítendő.A pályázat benyújtásának határideje: 2005. május 2.A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodája

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

A pályázattal kapcsolatosan további információ kapható a 80/204-453-as zöld számon, vagy az nca at meh.hu e-mail címen.A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapról.

A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodájától, illetve telefonos vagy levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.Budapest, 2005. március 31.NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma___________________________________________________________________________

A hírlevelet a Nemzeti Civil Alapprogram Miniszteri Titkársága szerkeszti

e-mail címünk: nca at meh.hu, internetcímünk: http://www.nca.hu


--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://lists.ghost.hu/pipermail/palyazatok/attachments/20050331/463c53b3/attachment.htm


További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról