[Pályázatok] Horvátországban élő magyar közösségek rendezvénytámogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 26., Szo, 16:03:07 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Horvátországban élő magyar közösségek rendezvénytámogatása
Kiíró: Illyés Közalapítvány
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: Horvátországban élő magyar közösségek, egyházi intézmények
-------------------------
Az ILLYÉS KÖZALAPÍTVÁNY Kuratóriuma 2005. évi általános támogatási
tevékenysége keretében pályázatot hirdet 19 000 000 Ft keretösszegre a
Horvátországban élő magyar közösségek, egyházi intézmények önazonossága
megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, hitéleti, kulturális -
közművelődési, anyanyelvi, oktatási, tudományos, művészeti, 
tájékoztatási
és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló projektumok, 
programok
támogatására.
A pályázati felhívás NEM VONATKOZIK a bel - és külföldi oktatási
intézményekben folytatott graduális, inter - és posztgraduális 
tanulmányok
támogatására, valamint a magyarországi anyanyelvi, közművelődési, 
művészeti
és szakmai táborozásokon, nyári egyetemeken történő részvétel 
támogatására.

Ugyanakkor a pályázati felhívás kiterjed a horvátországi magyar írott és
elektronikus médiumok támogatására.
Pályázati űrlapok a szükséges mellékletekkel igényelhetők az alábbi 
címen,
illetve letölthetők az Illyés Közalapítvány honlapjáról: www.ika.hu.
Illyés Közalapítvány
1131 Budapest, Fiastyúk u 4-8. V. emelet
Postacím: 1241 Budapest, Pf: 102
Telefon: +36-1-359-6798, +36-1-236-5590;
Telefax: +36-1-359-6799
e-mail: csuzdi at ika.hu
A pályázatok a fenti címre nyújthatók be postai úton, vagy személyesen,
2005. április 15. (péntek). (az aznapi postai bélyegzővel ellátott
küldemények még határidőn belülinek számítanak.)
Az idei pályázat egy fordulóban kerül lebonyolításra.
A benyújtott pályázatokat az Illyés Közalapítvány Kuratóriuma 2005. 
május
30-ig bírálja el.
A Kuratórium kizárólag a formai követelményeknek megfelelő, a szükséges
mellékletekkel ellátott, hiánytalanul, szabályosan kitöltött pályázati
űrlapokon, időben benyújtott pályázatokat bírálja el.
FIGYELEM!!!
A nem megfelelően, hiányosan kitöltött, szükséges mellékletek nélkül
benyújtott pályázatok nem kerülnek érdemi elbírálásra a Kuratórium 
elé!!!További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról