[Pályázatok] Határon túli magyar ifjúsági szervezetek működési támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 18., P, 09:57:03 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Határon túli magyar ifjúsági szervezetek működési támogatása
Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium,
Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: Határon túli magyar társadalmi szervezetek, alapítványok,
egyházak, egyházak ifjúsági szervezetei, oktatási intézmények
diákönkormányzatai, szervezetei.
-------------------------
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
pályázatot hirdet határon túli magyar ifjúsági szervezetek működési
támogatására
A pályázat kódja: IFJ-HM-05
1. A pályázat célja és jogcíme
1.1. A pályázat célja a határon túli magyar ifjúsági korosztály által és
érdekében működtetett civil és egyházi szervezetek működési támogatása.
1.2. A pályázat keretében támogatás nyújtható a pályázó szervezet 2005. 
évi
működtetéséhez szükséges dologi kiadások biztosításához.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 380 000 
Ft,
azaz huszonötmillió-háromszáznyolcvanezer forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/2/1 Határon túli és nemzetközi kapcsolatokból
adódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. Külföldi devizaszámlára történő utalás esetén az utalás EUR-ban 
vagy
USD-ben történik, az átváltásról a pályázó gondoskodik, míg 
magyarországi
bankszámlára történő utalás esetén az utalás forintban történik.
3.3. A pályázott támogatás mértéke maximum a program bruttó 
összköltségének
60%-a lehet. A pályázat keretében legalább 150 000 Ft, azaz
egyszázötvenezer forint és legfeljebb 1 000 000 Ft, azaz egymillió 
forint
igényelhető.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek.
A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja magát a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározottak szerint.
4.2. Ifjúsági célokat megvalósító határon túli magyar
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
- alapítványok;
- egyházak;
- egyházak ifjúsági szervezetei (kötelezettségvállaló szervezeten
keresztül);
- oktatási intézmények diákönkormányzatai, -szervezetei
(kötelezettségvállaló szervezeten keresztül);
amelyek
- ifjúsági közösségeket fognak össze vagy
- ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak, illetve
- az ifjúsági korosztály érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő
okiratukban
- más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az
ifjúsági ügyet kiemelt célként jelenítik meg.
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1145 Budapest, Amerikai út 96.
www.mobilitas.hu
6. Pályázati díj
Jelen pályázat esetében pályázati és regisztrációs díj nincs.
7. A pályázat benyújtása
7.1. A pályázat beadási határideje: 2005. április 15.
7.2. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
7.3. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit az ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló ICSSZEM rendelet
(továbbiakban Rendelet) és a Mobilitás Pályázati Útmutató tartalmazza. 
Az
érvénytelen pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati
Útmutató tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van
lehetőség a Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás 
szerint.
A Rendelet és az útmutató letölthető a www.mobilitas.hu/palyazat 
honlapról.
7.4. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilitas.hu/palyazat
honlapon;
az Agora Irodákban:
Agora Iroda Budapest 1037 Budapest, Kunigunda u. 35, tel: 
00-36-1-240-4804,
00-36-1-3688860/216, fax: 00-36-1-240-4804, e-mail: agora at mad.hu;
Agora Iroda Kolozsvár 400009 Kolozsvár, Napoca utca, 2-4/55, tel/fax:
00-40-264-430-907; e-mail: agora at cluj.astral.ro
Agora Iroda Marosvásárhely 540069 Marosvásárhely, Târgului u. 18, 
tel/fax:
00-40-265-206-300, e-mail: agora.vasarhely at rdslink.ro
Agora Iroda Csíkszereda 530210 Csíkszereda, Gál Sándor u. 9, tel/fax:
00-40-266-317-440, e-mail: agora at lazarus.topnet.ro;
Agora Iroda Pozsony 81103 Pozsony, Klarisszák u. 7, tel/fax:
00-421-2-544-10411, e-mail: pozsony at agora2001.sk;
Agora Iroda Komárom 94501 Komárom, Danubius Multifunkcionális Központ, 
Duna
rakpart 12, PO.BOX 71, tel/fax: 00-421-35-77-13841, e-mail:
komarom at agora2001.sk;
Agora Iroda Szabadka 24000 Szabadka, Korzó u. 10., tel/fax:
00-381-31-670-270, e-mail: suagora at eunet.yu;
Agora Iroda Beregszász 90200 Beregszász, Stefanika u. 12, tel/fax:
00-380-3141-24078, e-mail: info at agora.uz.ua;
Agora Iroda Eszék 31000 Eszék, Drinska 12/A, tel/fax: 00-385-31-275-358,
e-mail:agora.eszek at email.t-com.hr; agora.eszek at freemail.hu,
Agora Iroda Lendva 9220 Lendva; Mlinska u. 3/1, tel/fax:
00-386-2-5722-726/28, e-mail: agora.lendava at email.si;
a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI 
1052
Budapest, Városház u. 7., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI 8200
Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI 
9022
Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs, 
Mária
u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 2.,
tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a, tel.:
52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1., 
tel.:
46/506-348).
7.5. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu, a www.mobilitas.hu, valamint a www.agorairoda.net
honlapokon ad tájékoztatást.
8. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes programűrlapon 
kell
nyilatkoznia!)
- szakmai és pénzügyi beszámoló a 2004-es tevékenységről;
- 2005. évi munkaterv és költségvetés;
- ernyőszervezet esetében nyilatkozat a tag/alapszervezetek számáról;
- a támogatás csak a szervezet 2005. évben keletkezett kiadásai
ellentételezésére használható fel;
- a program megvalósításához szükséges 40%-os önrész biztosítása.
9. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek
- minél nagyobb - a működést elősegítő - önrészt vállalnak fel;
- minél több tagot, tag/alapszervezetet képesek felmutatni;
- a minél szélesebb - gyermek és ifjúsági célú - tevékenységi körrel
rendelkeznek.
9.1 A pályázat elbírálásának és a támogatás igénybevételének eljárási
rendjét a Mobilitás Pályázati Útmutatója tartalmazza.
10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
10.1 A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 
9.
és 10. pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Szakmai megalapozottság
- Mennyire felel meg a pályázat egy ifjúsági szervezet éves működési
szükségleteinek?
- Mennyire következetesek, megfelelőek és gyakorlatiasak az eltervezett
kiadások?
- Mennyire következetes összességében az éves munkaterv?
- Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó programok 
megvalósításában?
- A 2004. évi tevékenységek szakmai és pénzügyi értékelése.
Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható 
mutatókat a
szervezet eredményeire vonatkozóan?
2. Egyéb szempontok
- Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázó szervezet működésének
eredményei hosszú távon pénzügyileg (Hogyan finanszírozzák a működést a
támogatás után?)
- Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázó szervezet működésének
eredményei hosszú távon intézményileg (A program végére rendelkezésre
állnak-e majd azok a struktúrák, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek
folytatását?)
- Mennyire szolgálják a projekt hatékony megvalósítását a költségvetés
tervezett összegeinek, költségnemeinek belső arányai?
- Arányaiban mekkora, a működést elősegítő önrészt vállal a pályázó?
- Mennyire támasztja alá a szervezet technikai felszereltsége az éves
munkaterv megvalósítását?
10.2 Az érvényes pályázatokról az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlőségi miniszter 2005. május 25-ig dönt. A nyertes pályázatok
listáját a Mobilitás a www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, 
Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon,
valamint az Agora Iroda a www.agorairoda.net honlapon a döntést követő 
15.
napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő írásban értesíti a
döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a 
szerződéskötés
feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést 
az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter nevében a
Rendeletben foglaltak szerint.
10.3 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
10.4 A támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai
beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és
elkészítésének szempontjait a Mobilitás Pályázati Útmutatója 
tartalmazza.
10.5 A támogatott pályázókkal történő szerződéskötés feltételeit és a
pályázó kötelezettségvállalásait a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza.
10.6 A Mobilitás Pályázati Útmutató szabályozza az eljárást amennyiben a
támogatási igény meghaladja a pályázati támogatási keretet, illetve ha a
keret nem kerül teljes mértékben felhasználásra.
A Pályázati Tanácsadó Napokról bővebb információ a www.mobilitas.hu 
oldalon
olvasható.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról