[Pályázatok] Gyermek-és ifjúsági szervezetek rendezvényei

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 17., Cs, 09:35:06 CET


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Gyermek-és ifjúsági szervezetek rendezvényei
Kiíró: Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács, Mobilitás
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: A Közép-dunántúli Régióból társadalmi szervezetek, 
alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok, intézmények, önkormányzatok,
egyházak, informális gyermek-ifjúsági közösségek.
-------------------------
A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet gyermek- 
és
ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatására
A pályázat kódja: IFJ-GY-KD-05-A
1. A pályázat célja, jogcíme és kategóriái
Gyermek-és ifjúsági szervezetek rendezvényeinek támogatására, melyek a
helyi gyermek- és ifjúsági célzatú kulturális, szabadidő és
sportrendezvények szervezését és lebonyolítását helyezik előtérbe.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 9 500 000 
Ft,
azaz kilencmillió-ötszázezer forint.
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 1. számú mellékletében
meghatározott XXIV., Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet 9/4/3/1 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Mobilitás Pályázati Útmutató szerint egy összegben,
előfinanszírozás formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb 250 000 Ft, azaz
kettőszázötvenezer forint. A pályázat benyújtásához legalább 25%-os 
önrész
vállalása szükséges az összköltségvetés arányában.
4. Általános tudnivalók
4.1. A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács döntésének értelmében 
a
Pályázók lehetőségeik függvényében eldönthetik azt, hogy elektronikus 
úton
(internetes-pályázat) vagy papíralapon kívánnak pályázni.
4.2. Az internetes pályázat benyújtása előtt minden leendő pályázónak
regisztrálnia kell magát az internetes pályázati rendszerben, amely a
www.mobilitas.hu/palyazat oldalon érhető el. Kizárólag a regisztrált
pályázók jogosultak az e-pályázatok benyújtására, a kiválasztott 
pályázati
kategóriához tartozó webes programűrlap kitöltésével. A benyújtott
internetes pályázat érvényességéhez minden pályázónak legkésőbb az adott
kategória beadási határidejéig postai úton a Mobilitás címére kell
beküldeni az internetes pályázati rendszer feltételeit elfogadó 
nyilatkozat
egy eredeti, aláírt példányát. Ehhez mellékelni kell a regisztrációs díj
befizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási megbízás terhelési
értesítőjének másolatát is.
4.3. Papíralapú pályázat esetén a pályázati felhívásban megadott 
helyeken
lehet az űrlapot, adatlapot igényelni, s a pályázatot a megadott címre 
kell
a beadási határidőig eljuttatni.
5. Pályázatot nyújthatnak be
5.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek az 5.3. pontban meghatározott
feltételeknek.
5.2. Az internet-elérhetőséggel nem rendelkező Pályázók pályázatukat 
postai
úton is benyújthatják. Pályázni jogosultak azon szervezetek, amelyek
megfelelnek az 5.3. pontban meghatározott feltételeknek.
5.3. A Közép-dunántúli Régióból pályázhatnak:
a magánjogi jogi személyek köréből: társadalmi szervezetek (kivéve 
pártok
és szakszervezetek), alapítványok, közalapítványok, közhasznú 
társaságok;
a közjogi jogi személyek köréből: oktatási, nevelési, közművelődési,
szociális és egészségügyi intézmények, önkormányzatok;
a polgári törvénykönyvön kívüli jogi személyek köréből: egyházak;
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező informális gyermek-ifjúsági
közösségek, melyek jogi személyiségű kötelezettségvállalóval 
rendelkeznek.
6. Pályázatkezelő
Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
7. Pályázati benyújtása, határideje, pályázati díj, regisztrációs díj
7.1. Az internetes pályázati rendszerben történő regisztráció díja 5000 
Ft,
azaz ötezer forint, amelyet a pályázati adatlaphoz mellékelt, illetve a
Mobilitástól igényelhető sárga postai csekken vagy átutalással a
10032000-01425413-00000000 számlaszámra lehet befizetni a Mobilitás 
javára.
Kérjük, az átutalásnál a megjegyzés rovatban, illetve a csekk közlemény
rovatában tüntessék föl a PARTNERAZONOSÍTÓT!
7.2. A regisztrációs dokumentumot (nyilatkozatot) és a regisztrációs díj
befizetését igazoló dokumentum másolatát az alábbi címre kérjük 
beküldeni:
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Postafiók 102
7.3. A papíralapú, postai úton benyújtott pályázat esetén a pályázati 
díj
pályázatonként 5000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet a pályázati 
adatlaphoz
mellékelt, illetve a 8.1. pontban szereplő irodától igényelhető sárga
postai csekken vagy átutalással a 10032000-01425413-00000000 
számlaszámra
lehet befizetni a Mobilitás javára. Kérjük, befizetéskor a megjegyzés
rovatba írják be a pályázat kódját: IFJ-GY-KD-05-A! A rózsaszín postai
csekken, postacímre történő befizetést nem tudjuk elfogadni!
7.4. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a 
pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit és az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza. A beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség, a
Mobilitás Pályázati Útmutatóban meghatározott eljárás szerint. Az 
útmutató
letölthető a www.mobilitas.hu/palyazat honlapról.
8. A pályázati csomag
8.1. A pályázati csomag - amely magában foglalja a pályázati felhívást, 
az
adatlapot, a programűrlapot és a Mobilitás Pályázati Útmutatót - 
letölthető
a
- www.mobilitas.hu honlapról,
ingyenesen átvehető vagy telefonon igényelhető a
- Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában (8200 
Veszprém,
Kossuth u. 10., V. emelet 06-88-581-570, 06-88-581-571, mobil:
06-30-209-4388)
8.2. A pályázattal kapcsolatban - a 8.1. pontban meghatározottak 
mellett -
további információ kérhető
- a kdriszi at mobilitas.hu e-mail címen és a www.mobilitas.hu honlapon,
- a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodában (8200
Veszprém, Kossuth u. 10., V. emelet 06-88-581-570, 06-88-581-571, mobil:
06-30-209-4388).
9. A pályázat benyújtása
9.1. A pályázat beadási, postára adási határideje: 2005. április 15.
Internetes pályázatnál 2005. április 15., 16 óra!
9.2. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a 
honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
9.3. A pályázatot postai úton az alábbi címre kérjük beküldeni:
Mobilitás Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
8200 Veszprém, Pf. 382
A pályázatot személyesen kizárólag a MOBILITÁS Közép-dunántúli 
Regionális
Ifjúsági Szolgáltató Irodánál (8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 10. V.
emelet "Zöld Ház") legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig lehet
leadni.
A postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell 
két
példányban (egy eredeti és egy másolati példányban) a hiánytalanul
kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és programűrlapot,
valamint a programűrlapban megjelölt mellékleteket, továbbá a pályázati 
díj
befizetését igazoló postai feladóvevény vagy az átutalási megbízás
terhelési értesítőjének másolatát. Rózsaszín postai utalványon 
postacímre
érkezett befizetéseket nem tudunk elfogadni!
A pályázatot KÉT elkülönített (egy eredeti és egy másolati) példányban, 
de
EGY borítékban kell benyújtani.
9.4. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási 
határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a
www.icsszem.hu, a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
10. Pályázati feltételek
A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit, valamint az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Mobilitás Pályázati Útmutató
tartalmazza, mely letölthető a www.mobilitas.hu/palyazat c. internetes
oldalról vagy a Pályázatkezelőtől igényelhető.
11. A pályázat érvényességének speciális feltételei
- Egy szervezet, egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
12. A személyesen vagy postai úton benyújtott pályázatnak kötelező
mellékletként két példányban tartalmaznia kell
- a hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és
programűrlapot;
- a programűrlapban megjelölt kötelező mellékleteket;
- a pályázati díj befizetését igazoló postai feladóvevény vagy az 
átutalási
megbízás terhelési értesítőjének másolatát.
13. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, 
amelyeknél:
- a projekt megvalósításában gyermekek és fiatalok is közreműködnek,
- a település vonzáskörzetében minél több gyermek és fiatal részére
biztosítanak részvételi lehetőséget,
- programjukkal fogyatékkal élő gyermekeket, fiatalokat szólítanak meg,
- hagyománnyal rendelkező sportrendezvényt, programot valósítanak meg.
14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
14.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi:
Értékelési szempontrendszer
1. Szakmai megalapozottság
Milyen létszámú fiatalt érint a rendezvény?
Mennyire következetesek, célnak megfelelőek és gyakorlatiasak a javasolt
tevékenységek?
Mennyire nyújt élményt és értéket a célcsoportnak a pályázati program?
Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
2. Egyéb szempontok
Mennyiben segítik a pályázó eddigi tapasztalatai a vállalt célok
megvalósítását?
Mennyire megalapozottak a költségvetés tervezett összegei, 
költségnemeinek
belső arányai?
Mekkora az önrész aránya?
Milyen mértékben szolgálja a kistelepülések érdekeit a program?
Milyen mértékben vonják be a szervezésbe a fiatalokat?
14.2. Az érvényes pályázatokról a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági
Tanács 2005. június 15-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a 
Mobilitás a
www.mobilitas.hu honlapon, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium a www.icsszem.hu honlapon a döntést követő
15. napig közzéteszi. A pályázókat a Pályázatkezelő ajánlott 
küldeményben
is értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt 
a
szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a Pályázatkezelő 
köt
szerződést az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi 
miniszter
nevében a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
14.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta 
felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról