[Pályázatok] A magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai tevékenysége

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Már. 13., V, 11:37:56 CET


Témakör: Egyéb

Cím: A magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai
tevékenysége
Kiíró: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: magán-, egyházi és alapítványi fenntartású, valamint egyéb 
nem
költségvetési szervként működő, a Minisztérium által kiadott működési
engedéllyel rendelkező muzeális intézmények
-------------------------
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívása a 
magán-,
alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai tevékenységének 
2005.
évi támogatására
A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot
hirdet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi
CXXXV. törvény 1. sz. melléklete XXIII. NKÖM fejezet 10/32/1/1 számán a
magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények szakmai 
tevékenységének
2005. évi támogatására szánt előirányzat elosztására.
1) A pályázat célja
A pályázat célja a magán-, egyházi és alapítványi muzeális intézmények
támogatása szakmai feladataik megvalósításában, a műtárgyak védelmét,
tudományos feldolgozását és megismertetését szolgáló tevékenységükben.
2) Pályázatot nyújthat be
Pályázatot nyújthatnak be a magán-, egyházi és alapítványi fenntartású,
valamint egyéb nem költségvetési szervként működő, a Minisztérium által
kiadott működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények.
3) Pályázati feltételek
A pályázatokat az alábbi témákban lehet benyújtani:
a) nyilvántartási és műtárgyvédelmi/restaurálási tevékenység, illetve 
ezek
eszköz- és anyagellátása,
b) az őrzés biztonság technikai feltételeinek javítása,
c) tudományos feldolgozás és eredményeinek közzététele magyar és idegen
(elsősorban európai uniós) nyelveken,
d) kiállításrendezés,
e) a közművelődési tevékenység feltételeinek javítása, illetve
rendezvények, programok lebonyolítása, különös tekintettel a közös 
európai
örökséghez tartozó értékek bemutatására.
A pályázat során jóváhagyott támogatás építési beruházásra, felújításra,
állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra nem fordítható. Előnyben
részesülnek azok a pályázati elképzelések, amelyek saját anyagi 
erőforrás
vállalásával valósulnak meg.
A támogatásban részesülő pályázók megfelelő elszámolási kötelezettséggel
tartoznak, amelynek módját és határidejét a Minisztérium a pályázóval
kötendő támogatási szerződésben határozza meg.
A támogatás csak olyan szervezetnek bocsátható rendelkezésére, akik 
előző
évi pályázati elszámolása elfogadásra került és törvényből adódó
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek is eleget tett.
Amennyiben a muzeális intézmény vállalkozói engedéllyel nem rendelkező
magánszemély fenntartásában működik, a támogatás feltétele a pénzügyi
lebonyolítónak általa felkért megyei múzeum ezt elfogadó nyilatkozata.
A kiírásnak nem megfelelő, a hiányosan kitöltött adatlappal beküldött, a
szükséges mellékleteket nem tartalmazó, illetve késve postára adott
pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A benyújtási határidő lejárta után
hiánypótlásra nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető, 
továbbá
a pályázatok visszaküldésére a Minisztériumnak nincs lehetősége.
4) A pályázat benyújtása
A pályázatot "Magán-, alapítványi és egyházi muzeális intézmények 
szakmai
tevékenységének támogatása - 2005" jelzéssel, az NKA Igazgatósága 
Fejezeti
Pályáztatási Csoport címére (1410 Budapest, Pf. 219.), legkésőbb 2005.
április 15-i bélyegzővel, kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázati adatlap átvehető személyesen a Minisztérium 
Ügyfélszolgálatán
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., Tel: 484-7102) a hivatalos
ügyfélfogadási időben (hétfőtől csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig,
pénteken: 9h-12h-ig), valamint megtalálható a Minisztérium honlapján:
www.nkom.hu
Pályázati adatlap postai úton csak felbélyegzett, megcímzett A/4-es
válaszboríték megküldésével kérhető. A pályázattal kapcsolatos szakmai
kérdésekben a Múzeumi Főosztályon, a 484-7210-es telefonszámon lehet
felvilágosítást kérni.
A pályázatok elbírálásához szükséges javaslatokat a szakmai bíráló
bizottság a beadási határidőtől számított 45 munkanapon belül készíti 
el. A
támogatásokról - a bizottság jegyzőkönyvben rögzített javaslata 
alapján -
30 napon belül a miniszter dönt.
A támogatott pályázók listáját a minisztérium a döntést követő 15
munkanapon belül a az NKÖM honlapján nyilvánosságra hozza; a pályázókat 
az
NKA Igazgatósága Fejezeti Pályáztatási Csoportja írásban értesíti.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról