[Pályázatok] Pályázati kiírás hajléktalanokat segítő karitatív illetve hajléktalan ellátást végző egyéb szervezetek részére

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Júl. 13., Sze, 20:31:41 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Pályázati kiírás hajléktalanokat segítő karitatív illetve hajléktalan
ellátást végző egyéb szervezetek részére
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2005. 07. 20.
Pályázhat: hajléktalan ellátást végző egyéb szervezetek
-------------------------
Részletes pályázati kiírás hajléktalanokat segítő karitatív illetve
hajléktalan ellátást végző egyéb szervezetek részére
Budapest Főváros Főpolgármestere a módosított 19/1998. (IV. 15.) Főv. Kgy.
számú önkormányzati rendelet 30. § (1) bek. e) pontja alapján pályázatot
hirdet a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő 6 db
bérlakásra, amelyre a Fővárosi Önkormányzatot egyszeres bérlőkiválasztási
jog illeti meg.
A pályázható lakások Budapest területén, ezen belül 3 db a VII., 3 db a
VIII. kerületben található. Többségük egyszobás, 1 lakás 1,5 szobás, 3
lakás komfort nélküli, 1 komfortos komfortfokozatú, 2 pedig szükséglakás. A
pályázatra felhasználni kívánt lakások jegyzéke a pályázni kívánó
szervezetek részére megtekinthető a Főpolgármesteri Hivatal Lakás
Ügyosztályán (Budapest, V. ker. Városház u. 9-11. III. em. 430. szoba). A
pályázható lakások alapvetően rossz műszaki állapotúak, felújításuk,
lakható állapotba hozásuk, komfortosításuk jelentős költséggel jár. A
felújítási költség lakásonként kb. 300 - 800 ezer forint körül várható,
amely összeg saját munkával lényegesen csökkenthető.
A Fővárosi Önkormányzat megállapodást köt, amelynek alapján
- a Fővárosi Önkormányzat biztosítja a nyertes karitatív, illetve
hajléktalan ellátást végző egyéb szervezet részére, (továbbiakban
Szervezet) hogy az általuk javasolt személy/ek/ a megjelölt lakásra bérleti
szerződést köthet/nek/. A Szervezet vállalja, hogy saját munkával, saját
forrásai terhére a lakást felújítja, lakható állapotba hozza. Amennyiben e
kötelezettségét a Szervezet nem teljesítené, úgy a következő pályázatokon
pályázata érvénytelennek minősül.
- Budapest Főváros Főpolgármestere választja ki a bérlőt, aki a lakás
fekvése szerint illetékes fővárosi kerületi önkormányzattal köt bérleti
szerződést, amelynek alapján bérlővé válik.
A lakások konkrét címeit csak a pályázatok elbírálását követően, de a
megállapodás aláírását megelőzően adjuk meg.
A lakások lakbére az illetékes kerületi önkormányzat rendelete szerint
kerül a bérleti szerződésben meghatározásra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. július 20. 12 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2005. szeptember 1.
A pályázatot a Főpolgármesteri Hivatal Lakás Ügyosztályához (Budapest, V.,
Városház u. 9-11. III.) lehet benyújtani 1 példányban, amelyhez csatolni
kell:
1. Ismertetőt a szervezet eddigi tevékenységéről, a Szervezet alapító
okiratát, továbbá karitatív szervezet esetében a bírósági bejegyzésről
szóló végzést is.
2. A bérlőkiválasztásra javasolt személy adatait, életkörülménye
bemutatását és a vele kapcsolatos eddigi gondozási, illetve szakmai
tevékenység ismertetését, illetve amennyiben a pályázó Szervezet nyertes
lenne, milyen további szakmai segítséget nyújtanának a javasolt személynek,
illetve családnak.
3. A hiánytalanul kitöltött Űrlapot (mely letölthető a
http://www.budapest.hu oldalról).
A benyújtott pályázatnak érvényességi kelléke, hogy a karitatív illetve a
hajléktalan ellátást végző egyéb Szervezet a bérlőkiválasztásra javasolt
személyeket rangsorolja, és első helyre 1 családot/személyt jelöljön. A
rangsor utólagos megváltoztatására, továbbá a nyertes személyre vonatkozó
javaslat Szervezet részéről történő utólagos "visszavonására" eredményesen
nincs lehetőség.
Ugyancsak érvényességi kellék, hogy a Szervezet közölje milyen szempontok
alapján tett javaslatot a leendő bérlők személyére, illetve a javasoltakat
milyen sorolási elvek szerint rangsorolta.
A pályázatot a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján, a
Főpolgármester bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Lakás Ügyosztályon kérhető
(telefon: 327-1000/ 25-56 mellék).További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról