[Pályázatok] Páter Tamás Alajos zenei pályázat

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Jan. 14., P, 08:26:53 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Páter Tamás Alajos zenei pályázat
Kiíró: Páter Tamás Alajos Alapítvány
Határidő: 2005. 06. 30.
Pályázhat: gyermekkórusok-zenekarok, iskolai kórusok, vegyeskarok és
egyházi kórusok, zenekarok
-------------------------
A Páter Tamás Alajos Alapítvány zenei pályázatot hirdet gyermekkórusok,
gyermek zenekarok, gyermek iskolai kórusok, vegyeskarok és egyházi
kórusok-zenekarok számára.
A pályázat célja:
Páter Tamás Alajos zeneműveinek előadása, népszerűsítése és a XX. 
századi
egyházi kórusművészet remekeinek széleskörű bemutatása. Pályázni csak 
olyan
hangversennyel lehet, amelyen más művek mellett Páter Tamás Alajos 
műveiből
legalább 2-3 motettát vagy egy nagyobb lélegzetvételű kompozíciót mutat 
be
az együttes.
A pályázat módja:
a koncert előtt, de legkésőbb a koncertdátuma előtt két héttel meg kell
küldeni:
a) a hangverseny meghívóját
b) plakátját
c) az együttes tevékenységének rövid leírását
d) a jelentkezési űrlapot korábbi időpontra kérjük.
A koncert után pedig
a) annak hang, illetve videó felvételét
b) egy fotót az együttesről, amely az elhangzott hangversenyen készült
c) az együttes tevékenységének rövid leírását
d) esetleg megjelent kritikát
A pályázat nem jeligés! A kellően nem dokumentált pályázatokat a 
kuratórium
nem értékelheti.
A pályázatokat az Alapítvány szakemberekkel bővített Kuratóriuma bírálja
el, s erről levélben értesíti a Pályázókat.
A pályázat határideje beküldésének végső határideje:
2005. június 30. (posta bélyegző dátuma). A kuratórium kizárólag postai
úton beküldött pályázatokat fogad el. Zenei pályázatunkat minden 
páratlan
évben meghirdetjük. (2007, 2009)
A Kuratórium a legjobbnak ítélt pályázókat I. díj 100 000 Ft, II. díj 80
000 Ft, III. díj 50 000 Ft összegekkel, valamint különdíjjal jutalmazza,
melyeket 2005. szeptember 18-án, Páter Tamás Alajos születésnapján - a
Kuratórium képviselői ünnepélyes keretek között adják át a győztes 
együttes
vezetőjének.
A jelentkezés módja:
Jelentkezési űrlapot a kottaanyagot megcímzett és felbélyegzett (kb. 200
Ft) A4-es válaszboríték eljuttatásával lehet igényelni Kovács Mártánál. 
A
jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy a kölcsönkapott kottákat - vagy 
annak
ellenértékét - legkésőbb két héten belül visszaküldik a titkárságra,
levelezési cím: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4.
Nevezési díjat nem kérünk, de adományokat köszönettel elfogadunk.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról