[Pályázatok] Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Jan. 13., Cs, 09:49:39 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006
Kiíró: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, Európai Unió
Határidő: 2005. 03. 01.
Pályázhat: köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy
meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott nonprofit jogi 
személyek,
melyek székhelye vagy valamely szervezeti egysége Magyarországon, a
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban támogatásra
jogosult területen helyezkedik el; a támogatásra jogosult területről
legalább egy külföldi partnert bevontak
-------------------------
A felhívás száma: 4012-106/2004
1. Nemzeti Hatóság:
Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési
Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága
2. Közreműködő/Szerződéskötő Szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
(VÁTI)
3. Közös pályázati felhívás:
Jelen felhívás egy időben kerül meghirdetésre Szlovéniában, 
Magyarországon
és Horvátországban a Szlovén Köztársaságban működő Irányító Hatósággal
(Nemzeti Területfejlesztési Ügynökség), a magyar Nemzeti Hatósággal 
(Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési 
Operatív
Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága) és
Közreműködő Szervezettel (VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Közhasznú Társaság), valamint a horvát Közreműködő
Szervezettel (az Európai Unió Bizottságának horvátországi képviselete)
együttműködésben. A pályázati felhívást két európai uniós pénzügyi alap
finanszírozza: Szlovéniában és Magyarországon az ERFA, Horvátországban a
CARDS.
A közös "Útmutató a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához" című
dokumentumot, a mellékletekkel ellátott közös pályázati 
formanyomtatványt,
a támogatási szerződés-mintát, a Szlovénia-Magyarország-Horvátország
Szomszédsági Programdokumentumot és a 
Szlovénia-Magyarország-Horvátország
Szomszédsági Program 2004-2006 Programkiegészítő Dokumentumát tartalmazó
pályázati csomag a http://www.interreg.hu honlapról letölthető.
4. A pályázati felhívás tárgya:
Jelen pályázati felhívás tárgya a Szlovénia-Magyarország-Horvátország
Szomszédsági Program 2004-2006 1. és 2. prioritásaiba tartozó alábbi
intézkedéseknek megfelelő projektek finanszírozása:
1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán 
erőforrás-fejlesztés
1.1 intézkedés: Közös gazdasági térség
1.2 intézkedés: Közös humán erőforrás-fejlesztés
1.3 intézkedés: Közös turisztikai és kulturális térség
2. prioritás: Fenntartható fejlődés
2.1 intézkedés: Környezeti erőforrások fenntartható használata és
környezetvédelem
2.2 intézkedés: Természetvédelem
2.3 intézkedés: Elérhetőség
Minden pályázatnak meg kell felelnie kizárólagos módon a fenti 
intézkedések
egyikének.
Minden tevékenységnek határon átnyúló hatást kell kifejtenie a 
programban
támogatásra jogosult területen.
5. A jelen pályázati felhívás keretén belül Magyarországon rendelkezésre
álló források valamint a projektek hossza:
Jelen pályázati felhívás keretében összesen 2 062 720 200 Ft áll
rendelkezésre az ERFA forrásból és a központi nemzeti 
társfinanszírozásból
együttesen. A források prioritásonként és intézkedésenként a következő
módon oszlanak meg:
PRIORITÁS/INTÉZKEDÉS JELEN FELHÍVÁS KERETÉN BELÜL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
FORRÁS
(Ft)
1. PRIORITÁS 887 191 500
1.1 INTÉZKEDÉS 212 925 900
1.2 INTÉZKEDÉS 257 285 550
1.3 INTÉZKEDÉS 416 980 050
2. PRIORITÁS 1 175 528 700
2.1 INTÉZKEDÉS 646 540 800
2.2 INTÉZKEDÉS 129 308 100
2.3 INTÉZKEDÉS 399 679 800
ÖSSZESEN 2 062 720 200
A Közös Projektkiválasztó Bizottság fenntartja a jogot, hogy nem ítéli 
oda
a jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összes forrást. 
A
projektek időtartama maximum 24 hónap lehet, befejezésének határideje
legkésőbb 2007. augusztus 31.
6. A finanszírozás megoszlása, az ERFA keretén belül az egyes 
pályázatokkal
elnyerhető források minimális és maximális összege Magyarországon:
Az elszámolható projektköltségek maximális elnyerhető támogatása 95%, 
míg a
pályázónak az elszámolható költségek minimum 5%-át kell biztosítania 
saját
forrásból. Amennyiben a pályázó és partnerei az előírt 5%-nál többet
biztosítanak saját forrásból az elszámolható projektköltségekre, az
előzetes értékelési kritériumok értelmében projektjük magasabb 
pontszámot
kap.
Egy projekten belül a támogatás minimális összege 12 500 000 Ft, 
maximális
összege pedig 100 000 000 Ft. Kivételt képez az 1.2-es intézkedés (Közös
Humán Erőforrás-Fejlesztés) és az 1.3-as intézkedés (Közös Turisztikai 
és
Kulturális Térség), ahol a projektenkénti minimális támogatás összege 5 
000
000 Ft, a maximális támogatási összeg pedig 100 000 000 Ft. A Környezeti
erőforrások fenntartható használata és környezetvédelem című 2.1
intézkedésben a támogatás minimális összege 12 500 000 Ft, míg maximális
összege 175 000 000 Ft. Közös pályázatok esetén a fenti minimális és
maximális támogatási összegek a magyar projektrészre vonatkoznak, míg a
szlovén vagy horvát
projektrésznek a szlovéniai, illetve horvátországi minimális és 
maximális
összegeknek kell megfelelnie.
7. Támogatásra jogosult területek:
A Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programon belül
finanszírozott projektek kizárólag az alábbi területi egységeken belül
valósíthatók meg:
- Szlovén Köztársaság: Pomurje, Podravje, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška statisztikai
régiók;
- Magyar Köztársaság: Vas, Zala, Baranya és Somogy megye;
- Horvát Köztársaság: Osiječko-baranjska, Virovitičko-podravska,
Koprivničko-križevačka, Međimurska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska,
Zagrebačka (Zágráb főváros kivételével), Karlovačka, Primorsko-goranska,
Istarska megyék.
8. Támogatásra jogosult pályázók és partnereik:
Jelen pályázati felhívás kizárólag azon pályázóknak szól, akik:
- köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott
közfeladatok ellátására létrehozott nonprofit jogi személyek;
- székhelye vagy valamely szervezeti egysége Magyarországon, a
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban támogatásra
jogosult területen helyezkedik el;
- a támogatásra jogosult területről legalább egy külföldi partnert 
bevontak
a projektbe.
A pályázókra és partnereikre érvényes összes feltétel részletes leírása
megtalálható az "Útmutató a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához"
című dokumentumban (7.1. és 7.2. fejezetek).
9. Elszámolható költségek:
1) A projekt megvalósítására kijelölt munkatársak munkabér-költségei;
2) A projekt megvalósítására - rendszeres munkaviszonyra vonatkozó
munkaszerződésen kívül
- egyéb szerződéssel kijelölt külső munkatársak alkalmazásának 
költségei;
3) Utazási és szállásköltségek;
4) Értekezletek, konferenciák és szemináriumok költségei;
5) Berendezések beszerzési vagy bérleti költségei;
6) Építkezések, telek- vagy ingatlanvásárlások költségei;
7) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek;
8) Előkészítési költségek;
9) Rezsiköltségek.
10. A pályázati időszakban során az alábbi címekre küldhetik kérdéseiket
e-mailben vagy faxon:
- Információs Pont, VÁTI Kht. Dél-dunántúli Regionális Képviselet, Pécs;
fax: +36 72/513-459, kapcsolattartó: Dr. Szűcs Márton 
(mszucs at interreg.hu),
vagy
- Közös Szakmai Titkárság, Ljubljana; fax: +386 1/4313360, 
kapcsolattartó:
Szabó Ákos (akos.szabo at gov.si)
A leggyakoribb kérdések a http://www.interreg.hu című honlapon is 
elérhetők
lesznek.
11. A pályázatok benyújtása:
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 
magyar
oldalon támogatásra benyújtott teljes pályázatnak - pályázati
formanyomtatvány, mellékletek, csatolandó dokumentumok, lemez/CD-rom (az
"Útmutató a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához" című 
dokumentumban
részletezett módon, 11. fejezet, 11.2 pont) - a megfelelő feliratozással
ellátott lezárt borítékban az alábbi címre kell beérkeznie a megadott
határidőig:
Információs Pont, VÁTI Kht. Dél-dunántúli Regionális Képviselet, 7621 
Pécs,
Rákóczi út 62-64. 1. emelet
Magyarország
Emellett a pályázati formanyomtatvány elektronikus változatát e-mailen 
is
el kell juttatni a ljubljanai Közös Szakmai Titkársághoz a megadott
határidőig: tea.pirih at gov.si
A borítékon az alábbiakat kell feltüntetni:
- A címet, ahova a pályázat benyújtásra kerül
- A pályázó teljes nevét és címét
- A pályázati felhívás referenciaszámát: 4012-106/2004
- A pályázat betűszavát
- És a következő feliratot: "Felnyitni tilos" -
Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006
Pályázati Felhívás
A pályázatok beérkezési határideje a VÁTI Kht. Dél-dunántúli Regionális
Képviseletéhez és a Közös Szakmai Titkársághoz 2005. március 1. 14.00 
óra
(a nyomtatott és mellékletekkel ellátott példányt ajánlott küldeményként
vagy személyesen a megjelölt címre benyújtva, a pályázati 
formanyomtatvány
elektronikus változatát pedig e-mailen keresztül a Közös Szakmai 
Titkárság
e-mail címére elküldve). A határidőn túl beérkező pályázatok 
automatikusan
elutasításra kerülnek pótlás lehetősége nélkül, abban az esetben is, ha 
a
feladás dátuma a határidő előtti, ha a késés a futárszolgálat hibája, 
vagy
ha az elektronikus változat nem érkezett be határidőre.
12. A pályázatok felbontása:
A benyújtott pályázatok felbontása nem nyilvános. A kért időpontban és
módon beérkezett összes pályázat megvizsgálásra kerül.
13. Közös projektkiválasztás:
A projektkiválasztás során a döntést a 
Szlovénia-Magyarország-Horvátország
Szomszédsági Program Közös Projektkiválasztó Bizottsága hozza meg, amely
testület a kiválasztott projektekről egy közösen jóváhagyott listát ad 
ki.
A projektkiválasztás feltételeinek, kritériumainak, értékelési 
módszerének
és projektkiválasztási eljárásának részletes leírása megtalálható az
"Útmutató a pályázatok elkészítéséhez és benyújtásához" című 
dokumentumban
(12. fejezet), és a Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006 Programkiegészítő Dokumentumában.
14. A projektkiválasztásról szóló tájékoztatás:
A Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 
Közös
Projektkiválasztó Bizottságának jóváhagyása alapján az Irányító Hatóság 
a
pályázatok benyújtási határidejétől számított 150 napon belül vagy a 
Közös
Projektkiválasztó Bizottság döntésétől számított 30 napon belül a
támogatásról értesítő levélben tájékoztatja az ERFA támogatásra jogosult
pályázókat a jóváhagyott projektekről. Amennyiben a pályázat 
elutasításra
kerül, a pályázó elutasító levelet kap a Közös Technikai Titkárságtól. A
támogatásról értesítő levél a magyar Szerződéskötő Szervezet számára a
szerződéskötési folyamat elindításának alapját képezi.
15. Módosítások:
Amennyiben a pályázati felhívás és a pályázati csomag módosításra kerül 
a
pályázati kiírás lejárta előtt, helyreigazító közleményt teszünk közzé a
következő honlapokon:
Szlovénia: www.gov.si/arr/
Magyarország: www.interreg.hu/ és www.mtrfh.hu
Horvátország: www.delhrv.cec.eu.int/ és www.mei.hr/
A pályázók kötelesek a pályázati felhívás és a pályázati csomag
vonatkozásában történő, a fent leírt módon közzétett esetleges
módosításokat betartani.
16. Egyéb kitételek:
A pályázati kiírás eredményei nyilvánosak, a kiválasztott projektekre 
szóló
szerződéskötések után megtalálhatóak lesznek a 15. pontban feltüntetett
honlapokon.
Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési
Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága 
mint
magyarországi Nemzeti Hatóság a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai Közhasznú Társaság mint magyarországi Közreműködő
Szervezettel együttműködésben.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról