[Pályázatok] A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2005. évi költségvetési támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Jan. 12., Sze, 09:56:45 CET


Témakör: Cigány misszió

Cím: A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2005. évi költségvetési
támogatása
Kiíró: Országgyűlés Hivatala
Határidő: 2005. 02. 15.
Pályázhat: 2002. december 31-ig nyilvántartásba vett kulturális
tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó - nemzeti és
etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek)
-------------------------
A Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága
(www.mkogy.hu) pályázatot ír ki a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól
szóló törvény hatálya alá tartozó, 2002. december 31-ig nyilvántartásba
vett kulturális tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet 
ellátó -
nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) számára. Nem
pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok, alapítványok és a párttörvény
hatálya alá tartozó szervezetek.
A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetéséről szóló törvényben a szervezetek 2005. évi működési
támogatására elkülönített 110 millió forint odaítélését készíti elő.
Működési támogatásnak tekintendő: személyi juttatások; dologi kiadások:
üzemeltetési kiadás (fűtési költségek, víz, áramszolgáltatás stb.), 
bérleti
díj, telefonköltség, postaköltség, útiköltség.
A támogatási kérelmeket kizárólag pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban - postai úton,
kizárólag Tértivevényes ajánlott levélben - (1358 Budapest, Széchenyi 
rkp.
19.) vagy személyesen (Országgyűlés Hivatala, Postabontó 1055 Budapest, 
V.
ker., Balassi Bálint u. 1-3.) lehet benyújtani 2005. február 15-ig az
Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságához
"Szervezettámogatási pályázat" cím megjelölésével.
Postán történő benyújtás esetén a postabélyegző, illetve a Tértivevényen
feltüntetett felvétel kelte legkésőbbi időpontja 2005. február 15. 
24.00.
óra lehet, személyesen pedig a pályázatok 2005. február 15. 16.30 óráig
fogadhatók el.
További információk a Bizottság titkárságán (tel: 441-5032, 441-5035, 
fax:
441-5986) kaphatók. A pályázati kiírás és az adatlapok átvehetők az
Országgyűlés Képviselői Irodaháza Tudakozójában (Bp. V., Széchenyi rkp.
19.) is, illetve a pályázati adatlap kimásolható a Magyar Közlönyből.
A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentumai közül a 
bírósági
nyilvántartásba vétel és a bankszámlaszerződés fénymásolatát (melynek
tartalmaznia kell a 16 vagy 24 számjegyű bankszámlaszámot), a 2004. évi
tevékenység rövid leírását, igazolásokat a köztartozások /APEH, TB/
(munkaadókat terhelő egyéb járulék- tartozások, munkavállalóktól levont 
TB
járulék) teljesítéséről nyilatkozatot arról, hogy a "Magyarországi 
Nemzeti
és Etnikai Kisebbségekért", a "Magyarországi Cigányokért"
közalapítványoktól és a különböző minisztériumoktól elnyert 
támogatásokkal
a pályázat benyújtásáig elszámolt. A fent jelzett igazolásokat és
nyilatkozatokat a bizottság 2004. december 31-ei keltezésnél nem régebbi
állapot szerint kéri.
Az előző évi elszámolás, az igazolások és nyilatkozatok hiánya, valamint 
a
szervezet fennálló köztartozása a pályázat érvénytelenségét vonja maga
után.
A Bizottság felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy:
- fenntartja magának a jogot a pályázatban leírtak helyszínen történő
ellenőrzésére, mind az elbírálás előtt, mind azt követően;
- hiánypótlásra, adatmódosításra a határidő lejárta után nincs 
lehetőség; a
hiányosan vagy a megadott határidőn túl beadott kérelmeket nem veszi
figyelembe;
- a pályázati anyag teljes körű beadása nem jelenti a támogatás 
automatikus
elnyerését;
- a jelen pályázati kiírás előtt benyújtott anyagokat nem tudja 
figyelembe
venni, ezért minden pályázó szervezettől teljes dokumentációt kér;
- a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vállalni;
- az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a bírósági
bejegyzésről és a bankszámlaszerződésről (bankszámlaszámról) nyújtott
információk a valóságnak megfeleljenek, amiért a szervezet elnöke viseli 
a
felelősséget.
Amennyiben bizonyosságot szerez a bizottság arról, hogy a pályázatban
megadott valamely információ nem felel meg a valóságnak, illetve az 
elnök a
2. számú mellékletben hamis nyilatkozatot tesz, az a szervezetnek a
támogatásából való kizárását vonja maga után, azaz az esetlegesen 
megítélt
támogatás nem folyósítható, illetve a már kifizetett támogatás
visszafizetendő a Magyar Államkincstár pártok és társadalmi szervezetek
támogatása 10032000-01457168 számlaszámára.
A 2005. évi költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár utalja át a
támogatásban részesített szervezet részére egy összegben, amennyiben az
érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot. A 3
millió forintot meghaladó költségvetési támogatást a szervezetek a 
korábbi
folyósítási rend szerint továbbra is két részletben kapják meg.

________________________________________
Pályázatfigyelő További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról