[Pályázatok] A munkanélküliek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Jan. 11., K, 09:27:21 CET


Témakör: Szociális munka

Cím: A munkanélküliek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása
Kiíró: Fővárosi Munkaügyi Központ
Határidő: 2005. 02. 28., 2005. 08. 31.
Pályázhat: munkanélküli, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel
gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról
-------------------------
A Fővárosi Munkaügyi Központ 2005. évre szóló pályázati felhívása a
munkanélküliek önfoglalkoztatóvá válásának támogatására a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször 
módosított
1991. évi IV. törvény (Flt.), a foglalkoztatást elősegítő 
támogatásokról,
valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek
kezelésére nyújtható támogatásról szóló többször módosított 6/1996. 
(VII.
16.) MüM rendelet alapján.
A pályázati kiírás célja, a támogatás mértéke:
A munkaerő-piacról kiszorulók munkahelyteremtésének elősegítése - a
Fővárosi Munkaügyi Tanács döntése értelmében - legfeljebb 2 000 000 
Ft/fő
kamatmentes, visszatérítendő tőkejuttatással, valamint a tevékenység
megkezdéséhez és folytatásához szükséges maximum 40 000 Ft 
szaktanácsadási
költségtérítéssel.
A támogatás forrása: Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprésze
fővárosra decentralizált kerete
Támogatás adható annak a munkanélkülinek, aki munkaviszonyon kívüli
tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, és
- a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőzően legalább 3 hónapig
folyamatosan együttműködött a munkaügyi központ illetékes 
kirendeltségével
vagy
- az Flt. 15.§-ában meghatározott munkanélküliek vállalkozóvá válását
elősegítő támogatásban részesül, és önmaga foglalkoztatását
a, egyéni vállalkozás keretében,
b, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként,
c, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 3. § (4).
bekezdésének 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként,
d, továbbá szövetkezeti tagként létesített vállalkozási jogviszonyban 
oldja
meg önmaga foglalkoztatását,
- rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges - a beruházás
költségeinek legalább 20%-át* elérő - saját forrással, továbbá anyagi
biztosítékkal a támogatás visszafizetéséhez,
- rendelkezik a vállalkozás beindításához, ill. eredményességéhez
szükséges, minimum egy évre szóló üzleti tervvel.
A pályázat benyújtása:
1. 2005. január 3-ától - 2005. február 28-áig.
2. 2005. július 1-jétől - 2005. augusztus 31-éig.
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített "Pályázati űrlap"-on kell
benyújtani 1 példányban.
A részletes pályázati feltételeket, a Pályázati Űrlapot és bővebb
felvilágosítást a Fővárosi Munkaügyi Központ kirendeltségein, valamint a
Szolgáltatási Osztályon Szi Benedek Lajos szakreferensnél lehet kérni.
(Telefon: 303-0722/222 mellék, 9.00-15.00 között.)
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton (Fővárosi Munkaügyi Központ 1364 Budapest, Pf. 244) vagy
személyesen (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. Ügyfélszolgálati Iroda).
*Saját forrás megléte nem feltétele a már működő társas vállalkozáshoz
csatlakozás, valamint vállalkozóvá válás támogatásban részesülők esetén.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról