[Pályázatok] Összefogás - hajléktalanok foglalkoztatása- alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 23., Sze, 09:28:41 CET


Témakör: Szociális munka

Cím: Összefogás - hajléktalanok foglalkoztatása- alkalmi munkavállalói
könyvvel történő munkavégzés
Kiíró: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
Határidő: 2005. 04. 11.
Pályázhat: hajléktalan személyek szociális ellátását végző szervezetek,
azok intézményei, hajléktalanok foglalkoztatását végző, vagy azt vállaló
szervezetek, gazdasági társaságok, hajléktalan személyek speciális
foglalkoztatását végző szervezetek, különös tekintettel az utcai
újságárusításra
-------------------------
Az alábbi pályázat szövege technikai okokból 2005. 02. 22-én
előfizetőinkhez hibásan érkezhetett meg. A hibát a Pályázatfigyelő
Szerkesztősége kijavította és a kiírást újra elküldi megrendelőinek.
-------------------------
A Kormány 1107/2004. (X.26.) határozatának megfelelően az Összefogás a
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
pályázatot ír ki a hajléktalan személyek foglalkoztatásának
megszervezésére, foglalkozási rehabilitációjuk segítésére.
1. A pályázat célja az, hogy a hajléktalan személyek különösen alkalmi
munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásának támogatásával, a munka
világába való visszavezetésükkel, illetve munkavégzésük legalizálásával
elősegítsük önellátásukat. A tágabb cél az, hogy a rehabilitációs munka, 
a
szociális segítő tevékenység eredményeképpen minél több hajléktalan
kerüljön be(vissza) a munka világába, integrált foglalkoztatásuk révén a
társadalom vérkeringésébe.
A fenti célok elérése érdekében, illetve a kormány határozatnak 
megfelelően
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány pályázatot ír ki a Budapesten és Pest Megyében élő
hajléktalan emberek - különösen alkalmi munkavállalói könyvvel történő -
foglalkoztatására.
2. A pályázat keretösszege: 14 millió forint.
3. A pályázaton részt vehetnek:
- A hajléktalan személyek szociális ellátását végző szervezetek, azok
intézményei.
- A hajléktalanok foglalkoztatását végző, vagy azt vállaló szervezetek,
gazdasági társaságok.
- A hajléktalan személyek speciális foglalkoztatását végző szervezetek,
különös tekintettel az utcai újságárusításra.
4. A pályázat beadási határideje: 2005. április 11 (hétfő) 14 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
1134, Budapest, Dózsa Gy. út 152.
5. Támogatást lehet igényelni:
- A hajléktalan személyek - különösen - alkalmi munkavállalói könyvvel 
való
foglalkoztatásához, a munkába tartást, a foglalkoztatást szervező, a
rehabilitációs munkát végző szociális munkás béréhez. (A bérhez és bér
jellegű költségekhez.)
- A foglalkoztatási program egyéb működési-, költségeihez. (Különösen a
közteherjegy megvásárlásának kiegészítésére, az utcai árusítás során
értékesített újság előállításának költségeihez.)
6. Nem nyújtható be támogatás: A pályázó által fenntartott intézményben
végzendő munkatevékenység,  a pályázó által biztosított szolgáltatás
ellátásához szükséges munkavégzés biztosítása céljából.
7. A támogatás igényléséhez szükséges önrész  a támogatás arányához
viszonyítva:
A támogatás odaítélésének feltétele az, hogy a pályázó a programba 
bevont
önrészt mutasson be. A vállalt önrész mértéke a bérjellegű költségek 
esetén
30% (közteherjegy esetén 50%), az egyéb működési-, költségek esetén 50%
kell legyen.
Egy-egy programon belül a bérjellegű támogatás aránya nem haladhatja meg 
az
50%-ot.
8. Minimális foglalkoztatási idő, minimális munkabér és az ahhoz adható
támogatás:
A pályázónak a foglalkoztatási program során teljesítenie kell legalább 
90
nap foglalkoztatási minimumot, tehát biztosítania kell a projektbe 
bevont
hajléktalan személy, vagy személyek évi minimum mindösszesen 90 nap
foglalkoztatását (azt, hogy egy évben, egy-, vagy több hajléktalan 
személyt
foglalkoztat, úgy, hogy az összeadott összes munkanapok száma eléri a 90
napot).
Pályázó a programban vállalja, hogy a napi munkabért a foglalkoztatott
hajléktalan személy részére minimum az 1200-1599 Ft -os összeghatáron 
belül
biztosítja (így a sávhoz tartozó 500 Ft-os közteherjegyhez igényelhető
támogatás egynapi összege 250 Ft/fő)
9. A pályázattal, a szakmai programmal és a költségvetési tervvel 
szemben
elvárt követelmények:
a.) Pályázni a pályázati űrlapon, 4 példányban benyújtott programmal 
lehet.

b.) A pályázat szakmai programjában ki kell térni:
- Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 
megszervezésének
szakmai programjára.
- A foglalkoztatásba bevont személyek megszervezésével kapcsolatos 
kiinduló
adatokra, a programba bevont személyek számára, az elérni kívánt egyéni- 
és
csoport célokra.
- Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az 
ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV.
Törvény(a  pályázati kiírás melléklete) rendelkezéseinek a program során
történő betartására, különös tekintettel a foglalkoztatás időtartam
korlátozására (5-, 15-, 90-, 120 nap).
- A időkorlátokra való tekintettel az alternatív helyeken (más
munkáltatónál) történő foglalkoztatásra.
c.) A program költségvetését a pályázati űrlapon található pénzügyi 
tervben
kell kifejteni. A pénzügyi terv összegeit eFt-ban (ezer forintban) és
lehetőleg 10 eFt-tal osztható számban kell megadni.
d.) A program során a szociális munkás feladata:
- Foglalkoztatók, munkalehetőségek felkutatása, ennek segítése,
- a foglalkoztatóval való tárgyalás, ennek segítése,
- a szociális munka szabályai szerinti együttműködés a segítettel
(megállapodás megkötése, egyéb szociális ellátások és szolgáltatásokhoz
való jutás segítése, stb.),
- a foglalkoztatás folyamatossága elérése, az új munka felvételének
segítése,
- a programba bevont hajléktalan személyekkel, a foglalkozási-, 
szociális
rehabilitációval, illetve a fenti feladatokkal kapcsolatos dokumentáció
vezetése.
10. A pályázat eredményéről a pályázók a szakmai bírálat, és a 
kuratórium
döntését követően, de legkésőbb 2005. május 16-ig kapnak értesítést.
A nyertes pályázók részére a támogatást a döntést és az értesítést,
valamint a szerződéskötést követően, de legkésőbb 60 napon  belül a
szervezet részére átutaljuk.
11. A pályázat elszámolásakor, a megadott határidőre a program szakmai,
pénzügyi teljesüléséről számot kell adni. A szakmai beszámolóban külön 
ki
kell térni:
- Az induló adatok változására.
- A programba bevont személyek rehabilitációjának értékelésére, a
foglalkozási rehabilitáció eredményére.
- A foglalkoztató szervezet(ek)  értékelésére.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról