[Pályázatok] Erdei iskolázáshoz kapcsolódó támogatott továbbképzéseken való részvétel 2004

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 9., Sze, 11:35:28 CET


Témakör: Általános iskola

Cím: Erdei iskolázáshoz kapcsolódó támogatott továbbképzéseken való
részvétel 2004
Kiíró: suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: általános iskolás korosztályt tanító pedagógus
-------------------------
Az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Miniszterelnöki 
Hivatal
megbízásából a suliNova Kht. Környezeti Nevelési és Kommunikációs
Programirodája az Erdei Iskola Program 2003-2008 keretében "Erdei
Iskolázáshoz kapcsolódó támogatott továbbképzéseken való részvétel 
2004."
címmel felhívást tesz közzé pedagógusok számára.
A felhívás célja, hogy támogassa az általános iskolai korosztályt tanító
pedagógusok részvételét az erdei iskolázáshoz és a környezeti neveléshez
kapcsolódó továbbképzéseken, és ezzel elősegítse az ország általános
iskoláiban az erdei iskola programok tervezéséhez, szervezéséhez és
lebonyolításához szükséges szakmai háttér kialakulását.
A felhívás tárgya: támogatott továbbképzéseken való kedvezményes 
részvétel
biztosítása a jelentkező pedagógusok számára.
Jelentkezhet: bármely iskolatípusban általános iskolás korosztályt 
tanító
pedagógus, amennyiben az őt delegáló oktatási intézmény felelős vezetője
jelentkezését támogatja.
A támogatás mértéke és formája: a felhívás kiírója a képzési költség 
80%-át
fedezi, melyet a képző intézménynek/szervezetnek utal át. A képzési 
költség
20%-a a résztvevőt, vagy az őt delegáló intézményt terheli.
A jelentkezés feltételei:
- Egy oktatási intézményből max. 3 fő jelentkezhet! (Az egy intézményből
érkező jelentkezéseket kérjük egy borítékban, egyszerre nyújtsák be!)
- Jelentkezni kizárólag a Környezeti Nevelési és Kommunikációs 
Programiroda
www.konkomp.hu honlapjáról letölthető "Továbbképzési Adatbázis 2004"-ben
meghirdetett képzésekre lehet.
- Az egyazon oktatási intézményből jelentkező pedagógusok csak ugyanazt 
a
továbbképzési kurzust jelölhetik meg.
A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány (Jelentkezési lap), valamint 
a
támogatott továbbképzések listája (Továbbképzési Adatbázis 2004)
elektronikus úton a következő honlapon érhetőek el: www.konkomp.hu. A
Jelentkezési lap a képző intézményeknél is beszerezhető.
A jelentkezés benyújtása és elbírálása:
- A jelentkezési lapot 1 példányban a kiválasztott képzést szervező
képzőintézményhez kell eljuttatni a "Továbbképzési Adatbázis 2004"-ben
megadott címre, postai úton.
- A felhívásra folyamatosan lehet jelentkezni. A jelentkezés a 
meghirdetett
képzési helyek betöltésekor zárul le.
- A jelentkezéseket a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda
ellenőrzésével a képző intézmények bírálják el.
- Előnyt élvez az a jelentkező pedagógus, akit olyan oktatási intézmény
delegál, ahonnan a 2003-ban meghirdetett hasonló tartalmú pályázat 
("Erdei
iskolázáshoz kapcsolódó továbbképzéseken való részvétel 2003.") során 
nem
vettek részt támogatott képzésen pedagógusok.
- Túljelentkezés esetén egy képzésen iskolánként 2 fő vehet részt, a
delegáló intézmény vezetője által a Jelentkezési lapon megadott sorrend
szerint.
- A rendelkezésre álló támogatott részvételi helyek a fenti kitételek
figyelembe vételével a jelentkezések beérkezésének sorrendjében kerülnek
feltöltésre.
- A támogatott továbbképzési programon való részvételről vagy a 
jelentkezés
elutasításáról a képző intézmény elektronikus vagy postai úton 
értesítést
küld a delegáló intézmény számára.
Egyéb információk:
A www.konkomp.hu honlapon közzétett "Továbbképzési Adatbázis 2004"
kéthetente frissül, feltüntetve a már betelt, illetve a még választható
képzéseket. A képzésekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseiket kérjük a 
képző
intézményekkel/szervezetekkel egyeztessék a "Továbbképzési Adatbázis
2004"-ben megadott elérhetőségeken.
A felhívással kapcsolatban a suliNova Kht. Környezeti Nevelési és
Kommunikációs Programirodájától kérhetnek további tájékoztatást az
1/88-63-912-es telefonszámon.
A pályázat beadási határideje 2004. április 1-jéig folyamatos.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról