[Pályázatok] Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli pedagógusoknak

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Feb. 9., Sze, 11:33:56 CET


Témakör: Határon túli magyarok

Cím: Magyarországi továbbképzési lehetőségek határon túli pedagógusoknak
Kiíró: Oktatási Minisztérium
Határidő: 2005. 03. 15.
Pályázhat: a. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek
érvényes Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és
Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok
kiváltására,
b. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú
intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató
pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított
igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen
igazolja,
c. a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá
tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős
állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar
hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, 
amennyiben
igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
-------------------------
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Főosztálya a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII.
törvény 11.§-a értelmében 2005. év II. félévére magyarországi, a
továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási engedéllyel rendelkező
akkreditált pedagógus-továbbképzéseken való részvételre biztosít
lehetőséget.
A jelentkezéseket a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma által
működtetett szakmai tanácsadó testület, az Oktatási Tanács megbízásából
Romániában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiában a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Horvátországban a 
Horvátországi
Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Horvátországi Magyar Pedagógusok 
Fóruma
közösen, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
Szlovéniában a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, Szerbia 
és
Montenegróban a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az 
Észak-Bácskai
Magyar Pedagógusok Egyesülete közösen gyűjti össze.
Általános tudnivalók:
- Jelentkezhetnek:
a. azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes
Magyar igazolvánnyal vagy Magyar hozzátartozói igazolvánnyal és
Pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok
kiváltására,
b. nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú
intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató
pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított
igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen
igazolja,
c. a szakfőosztály támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá
tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős
állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar
hozzátartozói igazolvány és a Pedagógusigazolvány kiváltására, 
amennyiben
igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
- A továbbképzések jegyzéke megtalálható a www.sulinova.hu honlapon,
illetve az Oktatási Közlöny 2004. július 30-ai, illetve 2004. december
30-ai számában.
- A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a 
a
jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a 
jelentkezési
lapon aláírásával nyilatkozik. A beiratkozási költség előreláthatólag a
2000-2500 Ft közötti összeget nem haladja meg.
- A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, 
étkezés)
nem terhelik a résztvevőt. Amennyiben a jelentkező igényli, úgy a
továbbképzés szervezője, a suliNova Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Kht. (továbbiakban suliNova) megtéríti részére a
továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az
adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy
áránál.
- A több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon
történik.
- A jelentkezés benyújtásának határideje 2005. március 15. A
jelentkezéseket a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a 
Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok
Szövetségéhez, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumához, a 
Kárpátaljai
Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, a Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti
Közösséghez, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületéhez, az 
Észak-Bácskai
Magyar Pedagógusok Egyesületéhez kell eljuttatni.
- Az oktatási miniszter által meghatározott, a határon túli magyar
pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása 
a
beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek 
figyelembe
vételével az oktatási miniszter szakmai tanácsadó szervezete, az 
Oktatási
Tanács javaslata alapján történik 2005 áprilisában.
- Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál
előnyben részesül az, aki
a. még nem vett részt magyarországi továbbképzésben,
b. aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben.
c. A jelentkezések elbírálásáról a továbbképzések szervezője, a suliNova 
a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége, Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége és a 
Horvátországi
Magyar Pedagógusok Fóruma, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség, a Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
közreműködésével 2005. május 31-ig értesíti a jelentkezőt.
d. A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki,
amennyiben a résztvevő eleget tesz az előírt tartalmi követelményeknek.
A részvételből való kizáró általános feltételek:
- A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag hiányos pályázatok
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
Az érdeklődők az alábbi címeken és telefonszámokon kaphatnak további
részletes felvilágosítást a továbbképzésekről:
suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.
www.sulinova.hu
Láng Krisztina, e-mail: krisztina.lang at sulinova.hu
Tel: 36-26-537-500
Fax: 36-26-537-510További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról