[Pályázatok] East East Program: Partnerség határok nélkül - Európai Integrációs Program / 404

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 26., K, 09:24:32 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: East East Program: Partnerség határok nélkül - Európai Integrációs
Program / 404
Kiíró: Soros Alapítvány
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: Elsősorban nonprofit szervezetek, de pályázhatnak oktatási
intézmények egységei és kisebbségi önkormányzatok is. Partnerként
bevonhatók állami önkormányzati intézmények.
-------------------------
A Magyar Soros Alapítvány, a Nyitott Társadalom Intézet (Open Society
Institute) alapítványi hálózatának tagjaként, az East East Program:
Partnerség Határok Nélkül keretében új pályázatot hirdet, melynek témája az
európai integráció.
Pályázati felhívás, a pályázat célja:
Az európai integráció az utóbbi 15 év reformfolyamatainak kulcsfontosságú
ösztönzője volt a közép- és kelet-európai régióban. A régió frissen
csatlakozott nyolc országa (köztük Magyarország) a csatlakozási folyamat
alatt jelentős átalakuláson ment keresztül. Az uniós csatlakozási folyamat
során az új tagországok jelentős tapasztalatokra tettek szert, melynek
átvételére, hasznosítására a tagjelölt vagy a csatlakozásra váró
országokban komoly igény mutatkozik. Ezen kívül az EU meghirdette Európai
Szomszédság Politikáját (European Neighbourhood Policy) is, mely az EU
"szomszéd" országainak - egyelőre a teljes körű tagság ígérete nélkül -
kíván európai perspektívát nyújtani. Ezzel újabb partnerek, az Európától
délre, délkeletre fekvő régiókban lévő országok jelentek meg az integráció
színpadán.
A pályázat célja az új tagországok és a tagjelölt, a tagságról
tárgyalásokat indító, valamint az Európai Szomszédság Politika hatókörébe
eső országok közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése. A pályázat
kiemelt célja az integrációban rejlő kihívások és lehetőségek tudatosítása,
a civil szféra ösztönzése az integrációról szóló közéleti párbeszédben való
részvételre, valamint a civil "watchdog" típusú kezdeményezések támogatása
az átalakulási folyamat során.
A pályázók köre:
Elsősorban nonprofit szervezetek, de pályázhatnak oktatási intézmények
egységei és kisebbségi önkormányzatok is. Partnerként bevonhatók állami
önkormányzati intézmények.
A program Magyarországon kívül az alábbi országokra terjed ki:
Albánia, Azerbajdzsán, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Észtország, Horvátország, Grúzia, Koszovo, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Macedónia, Moldova, Oroszország, Örményország,
Románia, Szerbia és Montenegro, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna
Pályázható témakörök:
1) Tudásátadás (Knowledge Transfer)
Az Alprogram azokat a nyitott társadalom megvalósítását célzó
kezdeményezéseket részesíti előnyben, melyek
- az európai integrációra való felkészülést;
- a civil társadalom és a közigazgatás közötti együttműködést;
- és az európai integráció előfeltételének számító demokratizálódási
folyamat civil monitorozását célozzák.
2) Szervezetek közötti együttműködések, konzorciumok, érdekképviseleti
hálózatok (Coalitions, Consortia, Advocacy Networks)
Az Alprogram olyan, határon átnyúló vagy transznacionális kezdeményezéseket
támogat, melyek
- az európai integrációval összefüggő, közpolitikai párbeszédre ösztönzik a
civil társadalmat és a nyilvánosságot;
- mobilizálják az európai integrációs folyamatban résztvevő kormányokat és
elősegítik a szomszédaival szemben nyitott és befogadó Európai Unió
megvalósulását;
- az új tagországokban felkeltik a nyilvánosság érdeklődését a tagjelölt
országokkal és az EU keleti szomszédaival való szorosabb kapcsolatok
kiépítésére;
- olyan civil konzorciumokat hoznak létre, melyek elősegítik az európai
integrációt célzó uniós forrásokhoz való hozzáférést.
3) Közéleti tudatosság növelése (Public Awareness)
Az Alprogram azokat a kezdeményezéseket támogatja, melyek
- civil programok keretében az európai integráció kihívásaival és
lehetőségeivel ismertetik meg a lakosságot;
- párbeszédet kezdeményeznek a mai Európáról és az EU tagság
következményeiről;
- nyilvános vitákat generálnak az új tagországokban az EU jövőbeni
bővítéséről és az Unió "szomszédaival" való kapcsolatokról.
A pályázat menete:
A pályázat kétfordulós.
1) Az első fordulóban a pályázni szándékozóknak max. 1 A4-es oldalon leírt
angol nyelvű pályázati tervet (Concept Paper) kell benyújtaniuk, mely a
tervezett tevékenység hosszú távú hatásait és céljait tartalmazza (nincs
formanyomtatvány). A pályázati terv elbírálása az East East Program:
Partnership Beyond Borders megszokott bírálati rendjében történik.
2) A pályázati tervet legkésőbb 5 hónappal a megvalósítás tervezett
időpontja előtt kell benyújtani.
3) A második fordulóban az elfogadott pályázati tervre épülő részletes,
angol nyelvű pályázatot kell kidolgozni az erre a célra használatos kérdőív
segítségével.
Pályázati határidő: 2005. december 31-ig folyamatos.
További információ:
- Geszti Judit megbízott programvezető, Soros Alapítvány - tel: 315-0315 -
e-mail: geszti at soros.hu
- www.soros.hu - Pályázatok - 404 East East program
A nemzetközi elbírálási eljárás miatt pályázati terveket csak angol nyelven
és e-mailen (geszti at soros.hu) fogadunk el!További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról