[Pályázatok] Fővárosi Műemlék Alap 2005

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 19., K, 11:58:53 CEST


Témakör: Ingatlan

Cím: Fővárosi Műemlék Alap 2005
Kiíró: Budapest Főváros Önkormányzata
Határidő: 2005. 05. 17.
Pályázhat: épületek, építmények tulajdonosai és használói
-------------------------
A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága a főváros
építészeti értékeinek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A
Fővárosi Közgyűlés e célra pénzügyi fedezetet különített el, melyet
pályázat útján kíván a fenti célra fordítani.
A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek,
építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A pályázatokat a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában
(Budapest, V. kerület, Károly körút 28. sz.) kell benyújtani 2005. május
17-ig félfogadási időben: hétfőtől csütörtökig 8:00 - 16:30, pénteken 8:00
- 14:00 óráig.
Csak lezárt borítékban benyújtott (beérkezett) pályázatok vehetők
figyelembe.
A borítékra kérjük ráírni: MŰEMLÉKI ALAP 2005.
A pályázatoknak mellékletként tartalmaznia kell:
- az érintett épület helyrajzi számát; az elvégezni kívánt munka leírását,
építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős építési engedélyt,
- fénykép-dokumentációt a jelenlegi állapotról;
- a tervezett befejezési határidőt (legkésőbb 2006. október 30.);
- a tételes kiviteli költségvetést;
- a megpályázott pénzösszeg megjelölését;
- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a
kapott összeget a pályázati feltételek szerint használják fel;
- kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a pályázat
szerinti felújítást 2006. október 30-ig elvégzik;
- több tulajdonos vagy használó esetén a tulajdonos(ok) meghatalmazását az
őket képviselő személy részére, a pályázaton való részvételre és annak
lebonyolítására, a szerződések aláírására;
- a mellékelt pályázati űrlapot kitöltve, 2 példányban.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
A pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi
Bizottsága bírálja el. A támogatást elnyert pályázókkal a Várostervezési és
Városképvédelmi Bizottság elnöke megállapodást köt, mely a megítélt
pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés
és pénzügyi elszámolás szabályait tartalmazza.
A határidőn túl benyújtott, valamint a tartalmilag vagy formailag nem
megfelelő pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.
A beérkezett pályázatokat a kiírók 2005. július 15-ig elbírálják.
A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.
A döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet.
A pályázati adatlap letölthető a www.budapest.hu internetes oldalról!További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról