[Pályázatok] Egészségügyi, szociális szervezeteknél szakemberlétszám bővítése

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 19., K, 11:55:46 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Egészségügyi, szociális szervezeteknél szakemberlétszám bővítése
Kiíró: United Way Alapítvány
Határidő: 2005. 05. 11.
Pályázhat: Közhasznú vagy kiemelten közhasznú besorolásukról végzéssel
rendelkező, Magyarországon bejegyzett szervezetek.
-------------------------
Az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország nyílt, országos
pályázatot hirdet közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetek számára
A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere:
A United Way 14 éve kezdte meg működését Magyarországon. A United Way
magyarországi hálózatának célja a magyar civil társadalom erősítése, a
civil és az üzleti szféra együttműködésének fejlesztése, hiánypótló
szolgáltatások támogatása hatékony és átlátható adománygyűjtés, valamint
forráselosztás révén.
2005 tavaszán meghirdetett pályázati programunk a következő:
SZAKEMBERLÉTSZÁM BŐVÍTÉSI PROGRAM:
lehetőséget nyújt szakemberlétszám-bővítésre olyan közhasznú és kiemelten
közhasznú szervezetek számára, amelyek minőségi szolgáltatás keretében a
lakosság kielégítetlen egészségügyi, szociális szükségleteit látják el.
A program célja:
A program olyan szervezeteket támogat, amelyek ellátandó feladataik
számának növekedése miatt szükségét látják annak, hogy stábjuk,
szakembereik létszámát bővítsék. Ezáltal szakembereik leterheltségét
csökkenteni tudják az optimális munkavégzés érdekében. Emellett a program
támogat olyan szervezeteket, amelyek eddigi szolgáltatásaikat új,
hiánypótló szolgáltatások beindításával kívánják szélesíteni, és az ehhez
szükséges szakemberlétszámmal nem rendelkeznek.
A támogatott programok tevékenységi köre:
Szakemberlétszám bővítési program:
olyan közhasznú és kiemelten közhasznú szervezetekre terjed ki, melyek
jelenleg működő szolgáltatásaik színvonalának megőrzése céljából további
részmunkaidős vagy teljes állású munkatársat kívánnak alkalmazni, illetve a
jelenleg részmunkaidőben alkalmazott szakemberek munkaidejét teljes
munkaidőre váltanák.
A szervezetek a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi szakosított
ellátást nyújtják:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmények, idősek otthona, pszichiátriai
betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona,
valamint hajléktalanok otthona.
- rehabilitációs intézmények, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek, hajléktalan személyek intézményei
- lakóotthonok, fogyatékos személyek lakóotthona, pszichiátriai betegek
lakóotthona, szenvedélybetegek lakóotthona.
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza, fogyatékos
személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona,
szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan
személyek átmeneti szállása.
- a nappali ellátást nyújtó intézmény, az idősek klubja, a fogyatékosok
nappali intézménye, a szenvedélybetegek nappali intézménye, a pszichiátriai
betegek nappali intézménye, továbbá a nappali melegedő.
Új tevékenység beindításához lehetőség van teljes- és részmunkaidős
szakemberek alkalmazására.
A pályázat során a következő végzett szakemberek létszámának bővítését
támogatjuk:
pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember, gyógypedagógus,
gyógytornász, szociális munkás, szociális asszisztens, szociálpedagógus,
pályaválasztási tanácsadó, pedagógus, ápoló, ápolónő (gyermek, felnőtt),
szociális gondozó.
A személyi költségek a következők lehetnek:
- bérjellegű kifizetések, valamint azok járulékai (munkaszerződés alapján)
- megbízási díj (megbízási szerződés alapján)
- tiszteletdíj (szerződés alapján)
- vállalkozási díj (vállalkozási szerződés alapján)
A kifizetések számla/bérjegyzék ellenében történhetnek. A pályázati
keretből ösztöndíj nem fizethető.
A célterületen belül prioritást élveznek:
- Az adott térségben ellátatlan célcsoportoknak szóló programok,
- Az életminőség érzékelhető javítását célzó szolgáltatások,
- A preventív, innovatív, kreatív programok és szolgáltatások,
- Az ország elmaradott régióiban, kistérségeiben működő programok.
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Közhasznú, vagy kiemelten közhasznú besorolásukról végzéssel rendelkező,
Magyarországon bejegyzett szervezetek, a 200 000 és 1 000 000 Ft közötti
összegű támogatásra, kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati
űrlapon nyújthatják be pályázatukat.
A pályázat postára adásának határideje 2005. május 11.
A pályázati díj mindkét programban: 3000 Ft
A pályázathoz csatolni kell a 3000 Ft átutalásáról szóló csekkszelvény vagy
átutalási megbízás másolatát (számlaszám: K&H 10201006-50071308).
Az átutalási megbízás vagy csekkszelvény közlemény rovatába kérjük, írják
be: "Pályázati díj".
Pályázat benyújtására nem jogosultak magánszemélyek, gazdasági szervezetek,
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények,
állami/önkormányzati oktatási intézmények, iskolai diákönkormányzatok,
hallgatói önkormányzatok, iskolaszövetkezetek, közalapítványok, közhasznú
társaságok, kamarák és a közhasznú vagy kiemelten közhasznú státuszról
végzéssel nem rendelkező szervezetek.
A határidő után postára adott pályázatok, valamint a pályázati díj
befizetését nem igazoló pályázatok nem értékelhetőek.
A pályázaton nem támogathatóak:
- kulturális, környezetvédelmi, sport és gazdasági célú projektek;
- egyszeri konferenciák vagy rendezvények;
- magánszemélyek, sem továbbosztott támogatás, sem ösztöndíj formájában;
- külföldön zajló rendezvények, azokra való utazási költségek vagy külföldi
résztvevők költségeit magában foglaló projektek;
- elméleti kutatások, amennyiben nem képezik egy szélesebb projekt részét;
- épületek vagy irodák megvásárlása, felújítása;
- deficit finanszírozása;
- folyó vagy befejezett projektek visszamenőleges finanszírozása;
- olyan projektek, melyek költségvetése 50%-nál magasabb működési költséget
tartalmaz;
- egyházakat és vallási szervezeteket, kivéve az általuk létrehozott
közhasznú szervezet céljainknak megfelelő programjai;
- politikai szervezetekhez kötődő projektek.
Pályázati csomag és további információ kérhető:
Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország,
Vörös Éva programvezető
1133 Budapest, Pozsonyi út 54. V/1.
Telefon: 320 8110; Fax: 239 9147; E-mail: eva.voros at unitedway.hu
A pályázati csomag letölthető a www.unitedway.hu címen az internetről.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról