[Pályázatok] A községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 7., Cs, 09:01:20 CEST


Témakör: Könyvtár

Cím: A községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatása
Kiíró: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Határidő: 2005. 04. 29.
Pályázhat: azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és
városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 2004-ben a fenti átlagos
összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra, és vállalják 
saját
forrás biztosítását
-------------------------
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a községi 
és
városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján az éves költségvetési 
törvényben
biztosított könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 10%-ot azon
önkormányzati könyvtárak fejlesztésére kell elkülöníteni, amelyeknél az 
egy
lakosra jutó állománygyarapítási összeg elmarad az országos átlagtól.
Az országos átlag 2004-ben az előzetes statisztikai adatok szerint:
községi könyvtárakban: 160 Ft/lakos
városi könyvtárakban: 190 Ft/lakos
Pályázhatnak azok a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő községi és
városi önkormányzatok, amelyeknek könyvtárai 2004-ben a fenti átlagos
összegeknél kevesebbet fordítottak állománygyarapításra, és vállalják 
saját
forrás biztosítását. Az önkormányzat által felajánlott saját forrás nem
lehet több, mint a jóváhagyott 2005. évi költségvetésben szereplő
állománygyarapítási összeg.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött pályázati adatlapot.
2. A könyvtár 2005. évre jóváhagyott költségvetésének 
állománygyarapításra
vonatkozó részét.
3. Hiteles határozat-kivonatot a képviselő-testület döntéséről, amely
tartalmazza:
- az önkormányzat által felajánlott összeget, amellyel a már jóváhagyott
költségvetési támogatáson felül kiegészítik a könyvtár beszerzési 
keretét,
- a képviselő-testület kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázaton
elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a könyvtár
rendelkezésére bocsátják.
A pályázatot a felhívás mellékleteként megjelenő pályázati űrlap
kitöltésével, hét példányban, kizárólag postai úton - "Könyvtári
felzárkóztató pályázat" megjelöléssel - a jogszabálynak megfelelően a
területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának kell
benyújtani. Az Igazgatóságok továbbítják az NKA Igazgatósága Fejezeti
Pályáztatási Csoportnak.
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ a megyei könyvtáraktól
kérhető.
A pályázati űrlap a NKÖM Ügyfélszolgálati Irodáján (1077 Budapest,
Wesselényi utca 20-22. Tel.: 484-7102, 484-7100/7753. Ügyfélfogadás:
hétfőtől - csütörtökig: 9h-12h-ig és 13h-16h-ig, pénteken: 9h-12h-ig.) 
és a
megyei könyvtárakban beszerezhető, valamint a NKÖM honlapjáról 
letölthető a
http://www.kultura.hu/nkom/nkom/tenders/ címről.
A pályázat beadásának határideje: 2005. április 29.
A pályázaton elnyerhető támogatás - a fenti rendelet értelmében - a
rendelkezésre álló pályázati keretösszeg és az önkormányzatok által
felajánlott önrész összegének arányában számított összeg. A pályázat
elbírálásában előnyben részesülnek azok az önkormányzatok, melyek 2005. 
évi
költségvetésében a könyvtár állománygyarapítására fordított összeg
meghaladja a 2004. évit. A nyertes önkormányzatok a támogatások
felhasználásáról - december 31-ei határnappal - a zárszámadás keretében 
és
rendje szerint kötelesek elszámolni, a központosított előirányzatokra
vonatkozó szabályok szerint.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról