[Pályázatok] Az esélyegyenlőtlenség csökkentése könyvtári ellátással

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 7., Cs, 09:00:10 CEST


Témakör: Könyvtár

Cím: Az esélyegyenlőtlenség csökkentése könyvtári ellátással
Kiíró: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Határidő: 2005. 04. 29.
Pályázhat: városi könyvtárak
-------------------------
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet "Az
esélyegyenlőtlenség csökkentésére" címmel.
A pályázat célja: forrást biztosítani a vakok és gyengén látók könyvtári
ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez, illetve könyvtárépületbe
történő akadálymentes belépésre.
Pályázni lehet:
1. A hagyományos könyvtári dokumentumokat felolvasó vagy a számítógép
képernyőjén megjelenő szöveget felnagyító/felolvasó eszközök (pl. 
szoftver,
A4-es, A3-as lapolvasó) megvásárlásához szükséges forrásra,
2. olyan átalakítások elvégzésének támogatására, amellyel lehetővé válik 
a
mozgáskorlátozottak könyvtárépületbe való bejutása.
Pályázók köre: városi könyvtárak.
Az 1. pontra, a vakok és gyengén látók ellátásához szükséges eszközökre,
azok a városi könyvtárak pályázhatnak, amelyek már elkezdték a vakok és
gyengén látók számára nyújtott szolgáltatásokat vagy felmérték az
ellátandók körét.
A pályázatnak tartalmazni kell: az elvégzendő fejlesztések leírását, 
azok
várható hatását, valamint részletes költségvetést, feltüntetve a
felhalmozási, személyi és dologi kiadásokat.
A pályázatot pályázati űrlapon 6 példányban (1 eredeti 5 másolat) kell
benyújtani, az űrlapon megjelölt mellékletekkel. A pályázati felhívást 
és a
pályázati űrlapot az NKÖM Könyvtári Főosztálya a minisztérium 
honlapján -
http://www.kultura.hu/nkom/nkom/tenders/ - közzéteszi.
A pályázat kizárólag postai úton adható be a következő címre:
Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Igazgatósága
Fejezeti Pályáztatási Csoport
1410 Budapest Pf. 219
A borítékra kérjük ráírni "Esélyegyenlőség"
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ az NKÖM Könyvtári
Főosztályán dr. Tóth Elektől kérhető. Telefon: 484-7382, 484-7100/6851.
A pályázat beadási határideje: 2005. április 29.
A támogatás odaítéléséről a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere az 
erre
illetékes könyvtári szakmai terület és felkért szakértők javaslata 
alapján,
a közigazgatási államtitkár véleményének kikérésével, a beadási 
határidőt
követő 75 napon belül dönt. A támogatás felhasználásáról a 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendelet előírásai szerint szerződést kötünk.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról