[Pályázatok] Gyermek- és ifjúsági táborok szervezése (Pest megye)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2005. Ápr. 1., P, 08:10:06 CEST


Témakör: Gyermek és ifjúság

Cím: Gyermek- és ifjúsági táborok szervezése (Pest megye)
Kiíró: Pest Megye Önkormányzata
Határidő: 2005. 04. 15.
Pályázhat: Megyei székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi 
szervezetek,
alapítványok
-------------------------
Pest Megye Közgyűlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága 
pályázatot
hirdet Pest Megye Közgyűlésének rendelete alapján gyermek- és ifjúsági
táborok szervezésére, azokon való részvételre az Iskolarendszeren kívüli
szabadidős tevékenységet támogató keret terhére.
A pályázat célja:
A megyei, kistérségi, helyi, illetve regionális feladatok megvalósítását
vállaló civil szervezetek, önálló kezdeményezések támogatása, melyek
hatékonyan és megfelelő szakmai színvonalon látják el a gyermek- és
ifjúsági korosztály 2005. évi iskolarendszeren kívüli szabadidős
programszervezését, a programok megvalósítását.
A pályázati keretösszeg: 13 M Ft
Az elnyerhető támogatás legmagasabb összege: 300 000 Ft.
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek 50%-a a
szerződéskötést követő 30 napon belül, a fennmaradó 50% a szakmai
beszámoló, elszámolás benyújtása és bizottsági elfogadása után kerül
átutalásra.
Az alapra pályázatot nyújthatnak be:
Megyei székhelyű, illetve érdekeltségű társadalmi szervezetek,
alapítványok, melyek
- gyermek- és ifjúsági közösségeket fognak össze,
- gyermek- és ifjúsági korosztály érdekvédelmét látják el,
- más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban
kiemelt célként jelölik meg a gyermek és ifjúsági szabadidős 
tevékenységek
szervezését, megvalósítását.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a pályázati 
cél
megvalósításához saját forrásokkal is rendelkeznek.
Nem jogosult támogatásra olyan szervezet, amely tárgyévben Pest Megye
Önkormányzatától bármely más jogcímen támogatásban, átadott 
pénzeszközben
részesül.
Beadási határidő: 2005. április 15.
Pályázatkezelő: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Szociális,
Gyermekvédelmi és Egészségügyi Főosztály
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Szociális, Gyermekvédelmi és
Egészségügyi Főosztály
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
Pályázni lehet:
- Interneten, a www.palyazatok.pestmegye.hu oldalon bejelentkezéssel, a
pályázati űrlap on-line kitöltésével, internetes regisztrációjával,
kinyomtatásával és a mellékletekkel együtt, papíron, egy példányban 
történő
benyújtásával. Az internetes pályázatbeadás ingyenes. A pályázat 
menetének
áttekintéséhez kérjük kattintson a fenti oldalon a gyors információ 
linkre.

- Papír alapon, hagyományos módon, a pályázati űrlap kitöltésével, a
kötelező mellékletek csatolásával és mindezek egy példányban történő
benyújtásával. Ez esetben a pályázatbeadás díja 3000 Ft, melyet Pest 
Megye
Önkormányzatának OTP Bank Rt.-nél vezetett 11742001-15395883-00000000 
számú
számlájára átutalással kell kiegyenlíteni. Az átutalást igazoló banki
bizonylatot csatolni kell a pályázathoz.
A pályázatokat legkésőbb a pályázati határidő napján 24 óráig lehet 
postára
adni. A pályázat személyes benyújtásának határideje: 2005. április 15. 
du.
12 óra.
A pályázati űrlap letölthető a www.palyazatok.pestmegye.hu honlapról,
valamint átvehető a 1052 Budapest, Városház u. 7. I. emelet 116. szoba
(Főjegyzői titkárság) címen.
A beérkezett pályázatok támogatásáról az Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság 2005. május 6-ig dönt. A nyertes pályázatok listája a döntést
követően a www.palyazatok.pestmegye.hu oldalon tekinthető meg.További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról