[Pályázatok] Iskolai műsorok, drámajátékok forgatókönyvei a fővárosi közoktatási intézményekben

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Okt. 28., Cs, 10:00:24 CEST


Témakör: Általános iskola

Cím: Iskolai műsorok, drámajátékok forgatókönyvei a fővárosi közoktatási
intézményekben
Kiíró: Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány
Határidő: 2005. 02. 25.
Pályázhat: Természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező társaságok
-------------------------
A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány (továbbiakban:
Közalapítvány) pályázatot ír ki természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságok (pályázók) részére
a) az iskolai ünnepélyeken felhasználható részletes műsorok forgatókönyveit
tartalmazó gyűjtemény összeállításához forgatókönyvek gyűjtésére,
b) a 7-13. évfolyamok részére az iskolai színjátszást, az irodalmi és
drámapedagógiai oktatást segítő szövegkönyvgyűjtemény elkészítéséhez
klasszikus és/vagy modern irodalmi művek átdolgozott adaptációi
szövegkönyveinek gyűjtésére.
A benyújtott pályamunkának az a) kategória esetében minimum öt iskolai
ünnepély részletes forgatókönyveit kell tartalmaznia az ünnepélyeken - a
forgatókönyvek szerint - előadható irodalmi és/vagy zenei művek, mű
részletek forrásmegjelölésével, a művek címének és a szerzők nevének pontos
feltüntetésével, ideértve a származékos művet létrehozó átdolgozót vagy
feldolgozót, illetve fordítót is.
A benyújtott pályamunkának a b) kategória esetében minimum három klasszikus
és/vagy modern irodalmi mű átdolgozott, 15-20 percben előadható
adaptációinak szövegkönyveit kell tartalmaznia a források megjelölésével, a
művek címének és a szerzők nevének pontos feltüntetésével, ideértve a
származékos művet létrehozó átdolgozót vagy feldolgozót, illetve fordítót
is.
A Közalapítvány a pályázati kiírásnak megfelelő legszínvonalasabb
pályamunkákat a kategóriánként elkülönített 5-5 millió forint keretösszeg
erejéig, nyertes forgatókönyvenként, illetve átdolgozott irodalmi mű
adaptáció szövegkönyvenként 100 000 Ft összegű díjazásban részesíti.
A Közalapítvány a pályázat elbírálását követően az összegyűjtött díjazott
pályamunkák alapulvételével
- az a) kategória vonatkozásában az iskolai ünnepélyeken felhasználható,
részletes műsorok forgatókönyveit tartalmazó, gyűjteményt szerkeszt és tesz
hozzáférhetővé az internetes honlapján,
- a b) kategória vonatkozásában az iskolai színjátszást, az irodalmi és
drámapedagógiai oktatást segítő klasszikus és/vagy modern irodalmi művek
15-20 percben előadható, átdolgozott adaptációinak szövegkönyveit
tartalmazó szövegkönyvgyűjteményt szerkeszt és ad ki CD-n rögzítve a
szerzői jogról szóló - többször módosított - 1999. évi LXXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseinek a betartása mellett.
A klasszikus és/vagy modern irodalmi művek átdolgozott adaptációinak
díjazott szövegkönyveiből szerkesztett gyűjteményt hordozó CD-k
elkészítésének költségeit a Közalapítvány viseli, és a főváros területén
működő közoktatási intézményeknek térítésmentesen bocsátja a
rendelkezésükre. A CD-k elkészítésének becsült bekerülési költsége a
várható jogdíjakkal együtt körülbelül 3 millió forint lesz.
A pályázat benyújtási határideje: 2005. február 25.
A pályázatokat a Közalapítvány Kuratóriuma (továbbiakban: Kuratórium) által
felkért szakértőkből, valamint a Kuratórium kijelölt tagjaiból álló szakmai
bizottság értékeli. A szakmai bizottság javaslata alapján a Kuratórium dönt
a pályázatok díjazásáról legkésőbb 2005. május 20. napjáig. A Kuratórium
döntéséről minden pályázó értesítést kap.
Pályázni csak az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet. A
pályázathoz szükséges adatlap átvehető a Főpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Károly krt. 28.), továbbá a kiírás és
adatlap is letölthető a Közalapítvány honlapjáról a "www.fkfk.hu" címről.
A pályázónak a pályázatában - az erre a célra rendszeresített nyilatkozat
nyomtatványon (A nyilatkozat nyomtatvány a Főpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Károly krt. 28.) az adatlappal együtt
vehető át vagy letölthető a Közalapítvány honlapjáról a "www.fkfk.hu"
címről.) - előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy abban az esetben, ha a
pályázatának valamely pályázati eleme (ünnepség forgatókönyve, irodalmi mű
átdolgozott adaptációja) díjazásban részesül, akkor engedélyezi, hogy a
Közalapítvány a nyertes pályázati anyagot ellenérték fizetése nélkül
felhasználhassa a fent körülírt forgatókönyv gyűjtemény vagy a
szövegkönyvgyűjtemény elemeként, ideértve a gyűjteményszerű egyéb
felhasználás eseteit is. (E előzetes nyilatkozatba foglalt engedély nem
mentesíti a Közalapítványt attól, hogy, ha a gyűjteménybe felveendő elemek,
anyagok között vannak szerzői művek is, akkor beszerezze e művek szerzőinek
konkrét engedélyeit a gyűjteménybe való felvételhez és a gyűjteményszerű
egyéb felhasználáshoz.) Gyűjteményszerű egyéb felhasználás például a kiadás
és a vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz
közvetítés.
A díjazásban nem részesülő pályamunkát, pályamunka elemet a Kuratórium az
elbírálást követően haladéktalanul visszaszármaztatja a pályázónak.
A pályázatokat három példányban a Közalapítvány címére (1364 Budapest, Pf.
3) kell megküldeni zárt csomagolásban. A pályázattal kapcsolatos esetleges
kérdésekkel a Közalapítvány Titkárságához lehet fordulni a 06-1-327-1857-es
és a 06-1-327-1563-as telefonszámokon.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról