[Pályázatok] Cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható módszertani anyagok kidolgozása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Okt. 15., P, 09:05:54 CEST


Témakör: Cigány misszió

Cím: Cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható módszertani
anyagok kidolgozása
Kiíró: Oktatási Minisztérium
Határidő: 2004. 10. 26.
Pályázhat: magyarországi kutatóintézetek, kutatócsoportokat, pedagógiai
műhelyeket működtető jogi személyek, intézmények, romológiai tanszéket
működtető állami és az állam által elismert felsőoktatási intézmények
-------------------------
Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő
Igazgatósága pályázatot hirdet a cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban
felhasználható módszertani anyagok kidolgozásának támogatására.
A pályázat célja:
A roma népismeret oktatásával kapcsolatos módszertani anyagok, valamint a
romani és beás nyelv oktatását segítő módszertani anyagok kidolgozásának
támogatása.
A pályázat tárgya: a célnak megfelelő kiadványok (szótárak, módszertani
útmutatók, füzetek, CD ROM-ok, videó-anyagok) kidolgozása.
A pályázók köre:
A fenti témák kidolgozására vállalkozó magyarországi kutatóintézetek,
kutatócsoportokat, pedagógiai műhelyeket működtető jogi személyek,
intézmények, romológiai tanszéket működtető állami és az állam által
elismert felsőoktatási intézmények.
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret: 7 millió forint.
A támogatási összeg felhasználható: A módszertani anyagok kidolgozásával
kapcsolatos költségek támogatására. Nem támogatandó a konferencián való
részvétel, a külföldi tanulmányutak költségei, illetve az
eszközbeszerzések. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázat alapján meghatározza a támogatandó projekteket vagy a vonatkozó
költségek azon tételeit, melyeket támogatni kíván.
A támogatási összeg felhasználásának határideje: 2005. május 20.
A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:
2 példányban beküldendő, ebből 1 EREDETI példányban:
- a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati űrlap,
- részletes költségterv,
- az intézet, ill. kutatócsoport, pedagógiai műhely, romológiai tanszék
eddigi tevékenységének rövid összefoglalója,
- a munkában résztvevők publikációs listája.
1 EREDETI példányban beküldendő:
- a köztartozásról szóló nyilatkozat (aláírás, bélyegző)
- az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata,
- a pályázó jogi helyzetét alátámasztó dokumentumok hiteles másolata - az
országos kisebbségi önkormányzatok és a felsőoktatási intézmények
kivételével.
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, köztartozásról szóló
nyilatkozat) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos
honlapjain - a www.om.hu és www.omai.hu honlapokon érhető el.
A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2004. október 26.
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a
borítékra!)
A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton
kell eljuttatni az OM Alapkezelő Igazgatóság alábbi címére:
Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya
1244 Budapest
Pf.: 920
A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. november 12.
A pályázókat a döntésről az OM Alapkezelő 2004. november 22-ig írásban
értesíti.
A borítékon fel kell tüntetni: "Cigány kisebbségi nevelésben, oktatásban
felhasználható módszertani anyagok" pályázat
Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezett, illetve
formailag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.
Az a pályázó, aki az OM-től az elmúlt két évben a pályázat szakmai,
pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot
szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy megszegte a
szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit
neki felróható okból, két évig az OM-től semmilyen jogcímen nem kaphat
újabb támogatást.
A pályázatról további információt az OM Alapkezelő Igazgatóságánál a 06/1-
301-3200 telefonszámon nyújtanak.
Szakmai információt az OM Nemzetiségi és Etnikai Főosztályán Gáspárné
Kerner Anna a 06/1- 473-7632 telefonszámon nyújtanak.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról