[Pályázatok] Ingyenes szélessávú internet-hozzáférés civil szervezetek számára

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Nov. 19., P, 08:36:14 CET


Témakör: Egyéb

Cím: Ingyenes szélessávú internet-hozzáférés civil szervezetek számára
Kiíró: MATÁV, Nonprofit Információs és Oktató Központ
Határidő: 2004. 11. 29.
Pályázhat: civil szervezetek
-------------------------
INGYENES SZÉLESSÁVÚ INTERNET HOZZÁFÉRÉS CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA!
Pályázati Felhívás
A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány és a Matáv
pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek részére. A pályázati
program célja a civil szervezetek infrastrukturális fejlesztése,
kommunikációs lehetőségeinek javítása.
A program keretében a Matáv a pályázat nyertesei számára egy éves
időtartamra ADSL vonalat (ADSL Profi 384 típus) biztosít, mely lehetővé
teszi 500 szervezet szélessávú internet hozzáférését. A pályázati nyertesek
az ADSL felszerelését és egy éves térítésmentes szolgáltatást, valamint a
www.nonprofit.hu szolgáltatásait díjmentesen kapják 2005-ben.
Pályázati feltételek
Pályázatot Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (alapítványok,
egyesületek) nyújthatnak be. A pályázóknak rendelkezniük kell vezetékes
Matáv vonallal, valamint az ADSL vonal használatát biztosító számítógéppel.
A pályázaton csak  díjtartozás  nélküli,  Matáv analóg vagy ISDN2 PMP
hozzáféréssel  rendelkező előfizetők vehetnek részt, a Matáv szolgáltatási
területén, ADSL-lel ellátott területen.
A pályázat időpontjában ADSL előfizetéssel rendelkező szervezetek nem
vehetnek részt a pályázati programban. Egy szervezet számára egy ADSL
pályázható.
A pályázat benyújtása
A kétoldalas pályázatokat kizárólag elektronikus formában lehet benyújtani.
Pályázni 2004. november 17. és november 29. között lehet a
www.nonprofit.hu/adslpalyazat honlapon található űrlapon. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szervezet eddigi tevékenységének és jövőbeni
terveinek bemutatását, valamint az ADSL vonal felhasználására vonatkozó
elképzeléseit. A támogatás odaítéléséről a pályázók 2004 decemberében
kapnak értesítést.
A pályázatok benyújtási határideje: 2004. november 29. 16 óra.
A határidőn túl nem lehet beadni pályázatot. A formai feltételeknek nem
megfelelő pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
Formai követelmények: pályázati feltételeknek való megfelelés, az űrlap
kitöltése, a pályázat előírt terjedelmi korlátainak betartása.
A pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek a következő esetekben:
- fizetési határidőn túli díjtartozás a Matáv felé,
- a pályázó Matáv vonalának műszaki alkalmatlansága az ADSL szolgáltatás
igénybe vételére.
A pályázatok elbírálása
A formai feltételeknek megfelelő és a pályázati határidő lejárta előtt
benyújtott pályázatokat szakértőkből álló értékelők bírálják el, a
támogatásokról szóló döntést a NIOK Alapítvány és a Matáv által felkért
bizottság hozza meg. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
- Formai feltételeknek való megfelelés
- a szervezet eddigi tevékenységének eredményei,
- a szervezet ADSL vonal hasznosítására vonatkozó elképzelései,
- a pályázó szervezet működésének stabilitása.
Az értékelésnél előnyt jelent, ha a pályázó saját vagy bérelt irodával
rendelkezik, valamint a szervezet nevén van a MATÁV vezetékes vonal. A
döntésről a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést. A nyertes
pályázók végleges listája a www.nonprofit.hu/adslpalyazat honlapon kerül
nyilvánosságra. Az ajánlatra vonatkozó előfizetői szerződést az Axelero
köti az ügyféllel 2005. december 31-ig tartó határozott időtartamra. Az
értékelés eredményére vonatkozóan fellebbezésre nincs mód.
Amennyiben a csomag műszaki akadályok miatt nem létesíthető, úgy erről a
Matáv  a pályázót tájékoztatja. Létesítési műszaki akadálynak minősül
különösen a sáv feletti riasztókészülék.
További információ: a www.nonprofit.hu/adslpalyazat címen, a
project at niok.hu e-mail címen vagy a 1/201-3657-es telefonszámon.
Internet hozzáféréssel nem rendelkező pályázók számára a pályázat
kitöltéséhez szükséges infrastruktúra elérhető például:
a Civil Szolgáltató Központokban, melyek címei letölthetők:
www.niok.hu/download/Civil_Szolgaltato_Kozpontok.xls
a Teleházakban (www.telehaz.hu),
valamint az e-Magyarország pontokon (www.emagyarorszag.hu).
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról