[Pályázatok] Civil szervezetek helyi és regionális támogatásszerző, pénzgyűjtő kampányainak támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Május. 27., Cs, 10:55:20 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: Civil szervezetek helyi és regionális támogatásszerző, pénzgyűjtő
kampányainak támogatása
Kiíró: Ökotárs Alapítvány
Határidő: 2004. 08. 31.
Pályázhat: civil szervezetek
-------------------------
Az Ökotárs Alapítvány a Trust for Civil Society in CEE forrásainak
felhasználásával pályázatot ír ki magyarországi civil szervezetek
adományszervező, pénzgyűjtő kampányainak támogatására..
A pályázat célja olyan eredeti, újszerű kezdeményezések és programok
elindításának és kivitelezésének anyagi támogatása, amelyek képesek
kifejezetten hazai vagy helyi egyéni, vállalati és egyéb (nem-állami)
források mozgósítására. Felhívásunkkal szeretnénk elősegíteni, hogy a civil
szervezetek használják a helyi forrásokat, kommunikáljanak a helyi
társadalommal, és ezt a kommunikációt használják új támogatási lehetőségek
felkutatására és elnyerésére. A benyújtott pályázatok elbírálásának legfőbb
szempontja a javasolt program modellértéke - megismételhetősége és
kiterjeszthetősége -, azaz más szervezetek általi hasznosításának
lehetősége lesz.
A pályázaton részt vehetnek mindazok a civil szervezetek, amelyek
tevékenysége a helyi közösség és az egész társadalom számára haszonnal jár
és a legszélesebb értelemben vett fenntartható fejlődést szolgálja. Az
Ökotárs Alapítvány adományi elveivel összhangban előnyben részesülnek azok
a tervek, amelyek:
- a problémák gyökereire rendszerszemléletű megoldásokat kínálnak;
- erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét;
- növelik azok társadalmi bázisát, lakossági kapcsolataikat és társadalmi
elismertségüket; valamint
- fokozzák az együttműködést a civil szervezetek és a társadalom más
szereplői között.
A pályázat keretében támogatás kérhető a benyújtott kampánytervek részletes
kidolgozására, elindítására és lebonyolítására. A sikeres pályázóknak
vállalniuk kell, hogy a kampány lebonyolítása után annak ötletét,
módszereit és tanulságait más szervezetek számára hozzáférhetővé teszik -
ezeket az Ökotárs Alapítvány esettanulmányok formájában kívánja majd
nyilvánosságra hozni.
E pályázat keretében az Ökotárs Alapítvány NEM támogat már korábban
elindított programokat (vagy azok megismétlését), pályázatírási tanfolyamon
való részvételt illetve kifejezetten a személyi jövedelemadó 1%-ának
gyűjtésére irányuló kampányokat.
A pályázat teljes támogatási keretösszege 40 000 USA dollárnak megfelelő
forint, a pályázati támogatás alsó és felső határa nincs korlátozva.
A pályázatok beadásának határideje: 2004. augusztus 31.
Az Ökotárs Alapítvány Adományi Bizottságának döntése 2004. október végére
várható.
Bővebb tájékoztatás: Suszter Melinda (1)411-3503, suszterm at okotars.hu
A pályázatot az Ökotárs Alapítvány általános pályázati adatlapján kell
benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi pontok kifejtését:
1. A szervezet bemutatása (terjedelem 1 oldal)
1.1. A szervezet küldetése: megalakulásának motivációi, általános fő
céljai, a szervezet működésének célcsoportjai.
1.2. A szervezet működésének kezdete, eddigi főbb eredményeik a pályázati
téma területén.
1.3. Jellemezzék, hogyan alakult az utóbbi években a szervezet fejlődése az
alábbi szempontok szerint: tagság, önkéntesek, mozgalmi tapasztalatok,
szakmai és társadalmi kapcsolatok, anyagi források, vagyon.
2. A forrásszerző kampány leírása (terjedelem max. 5 oldal):
2.1. A támogatásszerző kampány 5-10 soros leírása, rövid összefoglalása.
2.2. A kampány szükségességének indoklása: milyen pénzügyi nehézségeket
kívánnak megoldani általa? Hogyan fogja ez segíteni a szervezetet céljainak
elérésében?
2.3 A kampány alapötlete és fő üzenete: ki, miért és mire kér támogatást?
2.4 A megcélzott támogatói kör jellemzése: kitől, kiktől várnak támogatást?
Mi serkenti adakozásra a célcsoportot?
2.5. A kampány lebonyolításának lépései, menetrendje és időbeli ütemezése.
2.6 A kampány anyagi és emberi erőforrásigénye: hányan fognak benne részt
venni, milyen teendőkkel?
2.7 A kampány során elvárt támogatási összeg nagyságrendje.
2.8. A pénzgyűjtés folytatásának lehetősége és módja a kampány befejeződése
után.
3. Részletes költségvetés
A kampány lebonyolításához igényelt költségvetést az Ökotárs Alapítvány
adományi útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. Emellett
csatolni kell az útmutatóban megjelölt mellékleteket is.
A pályázatok elbírálási szempontjai:
Mennyire képes a tervezett kampány az alábbi szempontok megvalósítására?
- A helyi közösség, társadalom bevonása;
- Új, eddig nem használt források felkutatása és kiaknázása;
- Más szektorokkal (üzleti és magánszféra) való együttműködés;
- Újszerű forrásszerzési módszer(ek) kipróbálása;
- A kampány kreativitása.
A pályázatokat 1 példányban - lehetőség szerint lefűzés, műanyag tasak vagy
borító nélkül - a fentiek szerint elkészítve a következő címre kell
eljuttatni:
Ökotárs Alapítvány, 1463 Budapest, Pf. 931
A támogatott pályázatok tartalmi és pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez
találnak segédletet internetes oldalunkon (www.okotars.hu), amely szintén
letölthető Word formátumban. Kérünk minden kedves nyertes pályázót, hogy
beszámolóját a segédletben leírtak szerint készítse el.


________________________________________
Pályázatfigyelő
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról